Informace výrobců

Solární technika Taconova

Společnost Taconova Group AG s evropským sídlem ve Švýcarsku, která je součástí americké rodinné firmy TACO Family of Companies, za svou více než 60letou historii vyvinula řadu produktů vhodných pro integraci do solárních systémů. Pomáhají nejenom snižovat výdaje za drahé energie, ale také šetřit přírodní zdroje. Mezi nejžádanější patří kompletně vybavené solární a nabíjecí stanice, regulační ventily a solární oběhová čerpadla se zvýšenou tepelnou odolností.

Ucelená řešení jsou v oboru TZB stále žádanější. Solární stanice, decentralizované bytové stanice na hygienickou čerstvou teplou vodu, zásobníkové nabíjecí stanice a bytové předávací stanice Taconova jsou promyšlenými systémy na nejvyšším stupni techniky – okamžitě a bez kompromisů připravené k přímému zapojení. Tyto produkty jsou sestaveny v perfektně fungující kompaktní jednotce. K přímému zapojení zhotovená řešení zjednodušují plánování i samotnou montáž. V provozu pak zaručují spolehlivou funkci, redukují nutnost údržby na minimum a optimalizují náklady na energii.

Taconova důsledně sleduje koncept modularity v systémech: stanice na čerstvou teplou vodu, solární a zásobníkové nabíjecí stanice se dají kombinovat. Zásobník energie leží v srdci zařízení pro zásobování teplem a teplou pitnou vodou. Prostřednictvím solárních a zásobníkových nabíjecích stanic je v něm ukládána energie ze solárního zařízení a skrze centrální stanice na čerstvou teplou vodu nebo decentralizované bytové stanice je tato energie předávána dál do budovy, či na její jednotlivá patra.

Solární stanice TacoSol Circ ER HE slouží k okamžitému připojení do solárních okruhů. Hydraulické vyvážení, měření průtoku i provozní kontrola jsou integrovány u všech verzí přímo v solární stanici. Není vyžadována žádná aditivní instalace nebo modulární připojení kromě externího regulátoru PWM. Stanice disponuje permanentním automatickým odlučováním vzduchu v odvzdušňovací lahvi (montována na sací straně před čerpadlem). Dále umožňuje snadnou výměnu čerpadla bez vypouštění systému pomocí uzávěrů před a za čerpadlem. Rovněž umožňuje snadné plnění, vypouštění a údržbu zařízení díky multifunkčnímu kulovému ventilu.

Solární stanice TacoSol Circ slouží k okamžitému připojení do solárních okruhů. Hydraulické vyvážení, měření průtoku i provozní kontrola jsou integrovány u všech verzí přímo v solární stanici (foto: Taconova Group AG)

Klasik s vysokou tepelnou odolností

Oblíbený a spolehlivý vyvažovací ventil s uzavírací funkcí, TacoSetter Bypass, patří již od roku 1985 do sortimentu společnosti Taconova a v odborném světě solární techniky, topení a klimatizace je považován za originál mezi vyvažovacími ventily s průzorovým sklem a indikační stupnicí. Armatura umožňuje přesné a rychlé vyvážení, bez pomocných diagramů, tabulek nebo měřících přístrojů. Nabízí regulaci průtokového množství přímo v l/min s minimální tlakovou ztrátou. Lze jej instalovat ve vodorovné, šikmé i svislé pozici a nevyžaduje žádnou údržbu. Pouze je nutné dbát na to, aby šipka ukazovala ve správném směru průtoku média.

Měření průtoku je založeno na principu plováku unášeného protékajícím médiem proti síle pružiny. Měřený průtok ukazuje spodní hrana plováčku. Měřící jednotka je umístěna v obchvatu hlavního toku (Bypass). Obchvat se samouzavíracími klapkami se podle potřeby aktivuje, resp. uzavírá stlačením nebo uvolněním rukojeti. Měření nemá vliv na velikost průtoku v hlavním potrubí. Pro statické vyvažování v solárních systémech je určena solární verze TacoSetter Bypass Solar s vysokou tepelnou odolností (až do 185 °C).

Oblíbený a spolehlivý regulační ventil s uzavírací funkcí, TacoSetter Bypass v provedení se zvýšenou teplotní odolností (až do 185 °C) (foto: Taconova Group AG)

Oběhová čerpadla pro solární systémy

V oblasti termických solárních zařízení umožňují solární oběhová čerpadla využití sluneční energie k výrobě tepla. Díky využití této obnovitelné energie je redukována spotřeba fosilních paliv. Tím šetří životní prostředí. Oběhové čerpadlo kompaktní konstrukce TacoFlow3 GenS Solar nabízí špičkovou technologii a vyšší tepelnou odolnost. Je speciálně navržené pro efektivní využití solární energie na podporu topení a ohřevu teplé vody. Poháněno je synchronními motory s technologií permanentních magnetů. Tyto inovativní motory dosahují vysoké účinnosti při znatelně nízkých provozních nákladech. Kromě toho nevyžadují údržbu ani výměnu těsnicích prvků. Společnost Taconova nabízí na výběr širokou škálu oběhových čerpadel SOLAR, od interně řízených verzí s důrazem na snadnou instalaci až po externě řízené, které nabízejí univerzálnost a přesné vyladění oběhového čerpadla podle potřeb konkrétní aplikace.

podle podkladů společnosti Taconova