Informace výrobců

SKY PARK by Zaha Hadid, Bratislava

Projekt SKY PARK od svetovo uznávanej architektky Zahy Hadid charakterizuje nielen originálna architektúra, ale aj veľkorysé zelené plochy. Riešenie DELTA®- FLORAXX TOP od spoločnosti Dörken zabezpečilo v jednom pracovnom kroku všetky požiadavky pre vegetačnú strechu – ochranu, drenáž, hydroakumuláciu a filtráciu.

Výhodou riešenia DELTA®- FLORAXX TOP je rýchla a jednoduchá realizácia hydroakumulačnej a drenážnej vrstvy vegetačnej strechy. Natavená filtračná textília zjednodušuje pokládku aj tým, že aplikácia strešného substrátu je možná okamžite po položení fólie.

Geotextília spoľahlivo ochráni nopovú štruktúru pred zanesením po priťažení zásypom. Vďaka tomu nedochádza k zníženiu hydroakumulačnej ani drenážnej funkcie vegetačnej strechy, ktorá je nevyhnutná pre udržanie optimálnej vlhkosti substrátu. Matúš Motko zo spoločnosti Konti, a. s., ktorá realizovala stavebné práce na projekte SKY PARK, si prácu s materiálom pochvaľuje: „Práca s fóliou nie je náročná. Zvládne ju aj amatér. Prvky netreba kotviť do podkladu, stačí ich priťažiť násypom. Diely do seba zapadajú, a preto je ich samotné spájanie jednoduché.“

SKY PARK, BratislavaRiešenie DELTA®- FLORAXX TOP od spoločnosti Dörken zabezpečilo v jednom pracovnom kroku všetky požiadavky pre vegetačnú strechuRiešenie DELTA®- FLORAXX TOP od spoločnosti Dörken zabezpečilo v jednom pracovnom kroku všetky požiadavky pre vegetačnú strechuRiešenie DELTA®- FLORAXX TOP od spoločnosti Dörken zabezpečilo v jednom pracovnom kroku všetky požiadavky pre vegetačnú strechu

Na projekte SKY PARK sa použilo viac ako 12 000 m2 fólie DELTA®-FLORAXX TOP, a to hneď v dvoch rôznych skladbách vegetačných striech. Spoľahlivý odvod vody z komplikovaného priestoru átria, ktoré tvoria vrstevnicovo zoradené betónové konštrukcie, zabezpečila neštandardná skladba vegetačnej strechy s použitím kameniva. V pavilóne C sa za pomoci fólie DELTA®-FLORAXX TOP realizovala vegetačná strecha s obráteným poradím vrstiev.

Riešenie DELTA®- FLORAXX TOP od spoločnosti Dörken zabezpečilo v jednom pracovnom kroku všetky požiadavky pre vegetačnú strechuRiešenie DELTA®- FLORAXX TOP od spoločnosti Dörken zabezpečilo v jednom pracovnom kroku všetky požiadavky pre vegetačnú strechuRiešenie DELTA®- FLORAXX TOP od spoločnosti Dörken zabezpečilo v jednom pracovnom kroku všetky požiadavky pre vegetačnú strechu

Adresa: Čulenova ul., Bratislava
Investor: Penta Investments
Architekt: Zaha Hadid Architects, Dizajnový park / Igor Marko, GFI, a.s.
Uskutočnil: KONTI a.s., ZARES
Výrobky: DELTA®-FLORAXX TOP, optimálne pre vegetačné strechy
Dokončené: 2017 – 2020

podle podkladů společnosti Dörken