Informace výrobců, Snižování energetické náročnosti budov

Skvělé akustické vlastnosti kamenné vlny potvrdilo nezávislé měření odborníků

Rockwool Silent Box se představil jako aplikace systémového řešení za použití kamenné vlny i jako unikátní tichá zóna pro stovky návštěvníků hudebního festivalu Colours of Ostrava. V obou situacích ukázala laboratorní a terénní měření, že použití izolace -ROCKWOOL významně přispívá ke zvýšení akustického komfortu místnosti. Izolace z kamenné vlny navíc zvyšují požární bezpečnost a snižují spotřebu energií v objektu.

Odborníci z Fakulty stavební VŠB-TU Ostrava měřili hladinu akustického tlaku zvuku v akustickém kontejneru Rockwool Silent Box, který byl umístěný ve dvou různých prostředích. „Cílem měření bylo ověření akustických vlastností obvodového pláště Rockwool Silent Boxu z hlediska útlumu hladin hluku v hlučném prostředí,“ říká Pavel Matoušek, technický manažer společnosti ROCKWOOL.

První testování probíhalo v hale Experimentálního stavebního centra Fakulty stavební VŠB-TU Ostrava. Zdrojem byl normalizovaný hluk a reprodukovaná hudba. Druhé testování se konalo při terénním měření na hudebním festivalu Colours of Ostrava. Tady byla zdrojem reprodukovaná a živá veřejná hudební produkce.

rockwool-1 79291RockwoolRockwool

„Na základě orientačních akustických měření můžeme konstatovat, že celá konstrukce Silent Boxu dokáže výrazně utlumit hluk. Naměřené rozdíly hladin mezi vnějším a vnitřním prostředím se pohybovaly v rozmezí 21,9 až 32,5 dB,“ říká k výsledkům měření vedoucí katedry prostředí staveb a TZB Fakulty stavební VŠB-TU Ostrava Iveta Skotnicová.

Pocitově bylo vnitřní prostředí Silent Boxu vyhodnoceno jako akusticky velmi příjemné a vhodné pro komunikaci, relaxaci, telefonování, popřípadě pracovní činnosti v místech, kde jsou lidé vystaveni nadměrnému venkovnímu hluku.

Naměřené vnitřní hladiny akustického tlaku zvuku uvnitř Rock-wool Silent Boxu byly ovlivněny konstrukčním řešením kontejneru (např. vstupní dveře, ventilační výdech, prostupy pro odvodnění, elektroinstalace), což se prokázalo i při orientačním stanovení průměrné vzduchové neprůzvučnosti obvodového pláště v hale Experimentálního stavebního centra.

Rockwool Silent Box se teď nachází v areálu společnosti -ROCKWOOL v Bohumíně. Jeho prostory se využívají jako součást vzdělávání architektů, projektantů, realizačních firem nebo distributorů. Jeho zvukověizolační vlastnosti vyzkoušejí i studenti středních a vysokých škol, kteří navštěvují bohumínský závod.

„Laboratorní a terénní měření jednoznačně prokázaly, že správně zvolené izolace tlumí nežádoucí zvuky a zajistí požadované ticho v různých typech budov. Výsledky měření také využijeme pro další vývoj nejen kamenné vlny -ROCKWOOL, ale také pro vývoj konstrukčních systémů akustických stěn pro dřevostavby nebo nízkoenergetické domy,“ říká Pavel Matoušek.

ROCKWOOL použil pro izolaci akustického boxu výrobky z kamenné vlny, které mají maximální tlumicí účinky ve spojení se systémovým řešením. Ve stěnách a stropech byla použita akustická izolační deska Rockton, pod podlahou se ukrývaly desky Steprock a na střeše boxu se nacházela spádová deska systému Rockfall pro ploché střechy.

Na výrobě Rockwool Silent Boxu se podílely, kromě společnosti -ROCKWOOL, také Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava a společnosti Fermacell a Fatra.

podle podkladů společnosti Rockwool