Informace výrobců

Sklárna v Řetenicích slaví 130 let od založení a 50 let od zavedení výroby plaveného skla

Před 130 lety se v Teplicích-Řetenicích v továrně podnikatele Maxe Eugena Mühliga začalo poprvé v pecích tavit sklo. O 70 let později pak byla ve stejném závodě, tehdy pod značkou Sklo Union, poprvé ve střední a východní Evropě zavedena technologie výroby skla pomocí plavení na cínové lázni. Tato technologie výroby plochého skla – float – se v závodě dnešní AGC Flat Glass Czech využívá i nyní. Firma je v současnosti největším evropským výrobcem plochého skla.

„Výroba skla u nás v Řetenicích má unikátní historii. Max Eugen Mühlig a jeho žena začali před 130 lety cestu, která má jedinečné parametry. Je úžasné, že Mühligovými započatá a všemi těmi, kteří prošli branami tohoto závodu, následovaná cesta, je dnes pevnější a širší než před 130 lety. Svědčí o tom nejen spuštění unikátní technologie plavení skla na cínové lázni před 50 lety, nejen založení firmy Glavunion a následná privatizace před 30 lety, nejen miliardová investice do špičkové technologie na peci R1 před pěti lety, ale i nedávná investice umožňující nám vyrábět mnohem větší formáty v závodě Processing. Toto vše, co si dnes připomínáme, je důkazem, že cestu započatou manžely Mühligovými úspěšně rozvíjíme,“ řekl Zdeněk Frelich, Country manažer společnosti AGC Flat Glass Czech.

Sklárna v Řetenicích byla druhou v pořadí, kterou podnikatel a technolog Max Eugen Mühlig provozoval. Podle dostupných zdrojů měla údajně velký vliv na to, že se sklárna v Řetenicích postavila, Mühligova žena Marie pocházející z velmi bohaté podnikatelské rodiny. Ta totiž oplývala obchodním nadáním a prosadila stavbu modernější a větší sklárny v Řetenicích. Max Eugen Mühlig, coby technik schopný vyrobit kvalitní a levné sklo, jejích rad vyslyšel. I proto zřejmě sklárna nesla jméno Marie. První tovární hala měla rozpětí 17 metrů a tavící pec v ní spustila výrobu v roce 1890. 

Před 50 lety se mohla sklárna v Řetenicích pochlubit v tehdejší střední a východní Evropě jedinečnou technologií výroby skla. Původní výroba tažením ještě z dob Maxe Eugena Mühliga byla nahrazena novou technologií výroby plaveného skla na cínové lázni, tzv. float. Licenci podnik získal od britské společnosti Pilkington. Technicky nesmírně náročná výstavba linky trvala pouhých dva a čtvrt roku. Zkušební provoz byl zahájen 22. října 1969 a 1. ledna 1970 zahájila výrobní linka trvalý provoz. Postupně se kapacita linky navýšila až na 325 tun plaveného skla ročně.

Před 30 lety se v obchodním rejstříku objevila namísto státního podnik Sklo Union akciová společnost Glavunion se závody Řetenice, Chudeřice, Kryry, Duchcov, Pozorka, Sokolov, Oloví, Chodov a Hranice. Šlo o první krok na cestě směřující k privatizaci firmy belgické skupině Glaverbel. Právě tato privatizace, společně s privatizací automobilky Škoda Auto bývá odborníky považována za příkladnou cestu přechodu státního podniku do soukromých rukou. Dnes je firma AGC Flat Glass Czech součástí světového lídra ve výrobě plochého skla, japonské skupiny AGC.

Před pěti lety společnost AGC Flat Glass Czech ukončila rozsáhlou rekonstrukcí linky R1 v Řetenicích. Instalace unikátní technologie na výrobu skel především pro automobilový průmysl přišla zhruba na dvě miliardy korun. Šlo o jednu z nejvýznamnějších investic skupiny AGC v Evropě za posledních několik let. Zrekonstruovaná linka je jedním z nejmodernějších zařízení svého druhu ve sklářském odvětví. V červenci letošního roku pak firma dokončila v Řetenicích významnou investici do závodu Processing. Investice zlepší kvalitu a zvýší kapacitu výroby plochých skel, která nyní bude moci dodávat také ve větších formátech. „Tím se závod více vyprofiloval a zaměřil na stavební projekty,“ uvedl ředitel závodu Processing Petr Mazzolini. Firma investovala téměř 150 miliónů korun především do technologií na zpracování velkoformátových skel jako jsou kalící pec nebo bruska či do linky na výrobu velkoformátových izolačních skel.

tisková zpráva

Brožura o historii řetenické sklárny

 Sklárna Řetenice před rokem 1900Závod AGC Flat Glass v Řetenicích