Informace výrobců, Podlahy

Skladby podlah z akustického hlediska

Mezi nejčastější rušivé elementy spokojeného bydlení patří hluk z dopravy, hluk ze sousedního bytu a hluk z parkování. Toto je výsledek mezinárodního výzkumu, který provedla Světová zdravotnická organizace v roce 2004 na území členských států EU. Od té doby se situace mírně zlepšila, nicméně problémy s hlukem nejsou vyřešeny zcela a nadměrnému hluku je vystaveno téměř 44 % obyvatel EU (220 mil.).

Na rozdíl od zraku funguje sluch 24 hodin denně. Je to pozůstatek dávného reflexu, který nás chránil před napadením během noci. Klidný a nerušený spánek je neméně důležitý pro regeneraci po celodenní práci. Má vliv na imunitní systém člověka, probíhá během něho třídění paměti a další důležité procesy nezbytné pro zdraví. Bez kvalitního spánku je zkrátka regenerace obtížná a člověk se nejenom necítí dobře, výrazně se mu snižuje i pracovní výkonnost. Přepočteno na peníze, roční ztráty díky nadměrnému hluku se můžou vyšplhat až na 57 miliard eur (860 € na obyvatele). Toto je oficiální odhad francouzské národní rady „Hluk“ ministerstva životního prostředí (Conseil national du bruit, 2016). 

Isover

Tabulka: Pevnosti výrobků sortimentu Isover a jejich akustické vlastnosti

Výrobek

Rozsah tlouštěk [mm]

Maximální stlačení [mm]

Kročejový útlum ΔLnw v tloušťce 25 mm [dB]

Použitelnost výrobku

TP – těžká podlaha
LP – lehká podlaha

Isover N

20–50

5

27 (s betonem 50 mm)

TP, rodinné domy

Isover T-N

25–50

3

24 (s anhydritem 40 mm)

TP, bytové domy, kanceláře

Isover T-P

20–40

2

22 (s OSB 22 mm)

LP + TP s velkým zatížením 

Isover TDPT

15–50

2

27 (s OSB 2× 15 mm)

LP + TP s velkým zatížením

Isover EPS RigiFloor 4000

20–40

50

3

4

30 (s betonem 50 mm)

27 (s anhydritem 40 mm)

TP, rodinné i bytové domy, kanceláře

Isover EPS RigiFloor 5000

20–40

50

2

3

23 (s betonem 50 mm)

21 (s anhydritem 40 mm)

TP s velkým zatížením

Zaměřme se nyní na hluk v budovách. Trávíme v nich až 90 % veškerého času, proto už jejich správný návrh je klíčový. Ne vždy je totiž možné při revitalizaci domu provést i jednoduchou opravu z pohledu akustiky. Platí to zejména u podlah. Pokud jsou od začátku navrženy nevhodně, nebo jsou chybně realizovány, následné opravy vedou pouze k částečnému zlepšení akustiky. 

Akustickou úroveň stropu/podlahy je možné popsat pomocí parametrů vzduchové a kročejové neprůzvučnosti. Obě veličiny se měří v decibelech. Pokud nás nezajímá, jaký televizní seriál si oblíbili sousedé o patro výš, nebo co všechno se řeší u jejich nedělního oběda, měli bychom se ptát, jak vysoká je vzduchová neprůzvučnost stropu. Současná minimální hodnota je v ČR nastavena na 53 dB a všechny novostavby musí tuto hodnotu splnit. Dle průzkumu mezi obyvateli EU (Rasmusen a kol., 2003) ji ale za komfortní považuje pouze 40 % dotázaných. Hodnotu 63 dB už považuje 80 % dotázaných za plně dostatečnou. Na tuto hodnotu je možné cílit už při projektování domu, nicméně následné zvýšení vzduchové neprůzvučnosti je možné poměrně snadno docílit pomocí instalace akustického podhledu s minerální vlnou. Tloušťka izolace se pohybuje od 4 do 8 cm a díky minerální vlně je možné zvýšení neprůzvučnosti až o 12 dB (tedy na komfortní úroveň).

Ukázka těžké plovoucí podlahy: 1. nášlapná vrstva (1–20 mm); 2. separace k vyrovnání podkladu (2–3 mm); 3. vyztužená betonová deska C16/20 s kari sítí W4 150/150 mm (tl. 50 mm) nebo W4 200/200 (tl. 60+ mm) nebo anhydrit (40–80 mm); 4. separace kvůli zamezení průniku vody do minerální izolace; 5. kročejová izolace např. Isover N, Isover T-N, Isover TDPT (15–50 mm) nebo elastifikovaný polystyren Isover EPS RigiFloor 4000 (20–50 mm); 6. konstrukce stropuUkázka lehké plovoucí podlahy: 1. nášlapná vrstva (1–20 mm); 2. separace k vyrovnání OSB (2–3 mm); 3. 1–2× OSB nebo 2–3× sádrovláknitá deska (20–40 mm); 4. kročejová izolace např. Isover T-P, Isover TDPT (15–50 mm); 5. konstrukce stropuTěžká plovoucí podlaha s podlahovým vytápěním: 1. nášlapná vrstva (1–20 mm); 2. separace k vyrovnání podkladu (2–3 mm); 3. anhydrit (35–60 mm); 4. EPS tvarovky pro podlahové vytápění (30 mm); 5. kročejová izolace např. Isover T-P, Isover TDPT (15–50 mm) nebo elastifikovaný polystyren Isover EPS RigiFloor 4000 (20–50 mm); 6. stropní konstrukce

Na kročejovou neprůzvučnost bohužel toto opatření příliš nefunguje. Zvuk od dupání, klepání a nárazů předmětů na zem se šíří tvrdými konstrukcemi (např. betonem) a akustický podhled většinou obejde bočními cestami. Nejúčinnějším řešením je provedení plovoucí podlahy s akustickou podložkou tloušťky 2–4 cm. Existují plovoucí podlahy těžké, s betonem či anhydritem, nebo plovoucí lehké, kde je kročejová podložka doplněna o 1–3 roznášecí desky z OSB nebo sádrovlákna (podle pevnosti). Tloušťka takovéto podlahy se pohybuje od 5 do 10 cm, není tedy vhodná pro rekonstrukce, protože by se musely předělávat všechny dveře v domě a vyšší podlaha by také nenavazovala na stupně schodiště.  

Vhodným akustickým materiálem do podlah jsou tvrzené čedičové a skelné vlny, dále pak také elastifikovaný pěnový polystyren. Maximální stlačení těchto desek je při správné aplikace 2–5 mm. Čím je pevnost podlahových desek vyšší, tím je zpravidla nižší jejich schopnost tlumit kročejový hluk. V projektu i během realizace by se z tohoto důvodu měl najít správný balanc mezi pevností a akustickou schopností. Následující tabulka popisuje pevnosti jednotlivých výrobků sortimentu Isover a jejich akustické vlastnosti.

Kromě standardní plovoucí podlahy je možné provést i variantu s podlahovým vytápěním. K tomu se většinou využívají polystyrenové tvarovky, do kterých se pokládají vytápěcí hadice, a následně se celá konstrukce zpevní vrstvou anhydritu.

IsoverIsoverIsoverIsover

Požadovaná hladina akustického tlaku při posuzování kročejové neprůzvučnosti je v České republice 58 dB. Podle výše zmíněného průzkumu je ale tato hodnota na hraně akceptovatelnosti běžného obyvatele bytového domu. Za plně komfortní ji považuje pouze 40 % respondentů. Při dosažení kročejové neprůzvučnosti 48 dB (čím nižší hodnota, tím lepší – na rozdíl od vzduchové neprůzvučnosti) bylo naopak plně spokojeno 80 % účastníků výzkumu. Z tohoto důvodu se v brzké budoucnosti předpokládá zpřísnění minimálních normových hodnot, protože stávající materiály komfortní akustické řešení podlahy bez výrazného zvýšení ceny umožňují. Kročejovou neprůzvučnost, čili odolnost vůči přenášení hluku z klepání a ťukání, je možné zvýšit i pomocí koberce nebo PVC. Těžko budeme ale přemlouvat souseda, aby si do bytu položil koberec, když právě zaplatil za novou dlažbu. 

Přehled podlahových a stropních systémů Isover je součástí katalogu Isover pro izolaci podlah, který je k dispozici na stránkách www.isover.cz. Pro mobilní telefony a tablety je určena aplikace Isover SmartAPP, která je zdarma ke stažení v rámci Google Play nebo Apple App Store.

podle podkladů společnosti
Saint-Gobain Construction Products CZ, divize Isover