Informace výrobců, Střechy

Šikmé střechy po česku

V dnešní legislativně, technicky a cenově rozkolísané době je nesnadné se při návrhu a realizaci šikmé střechy orientovat. Výkyvy týkající se technické úrovně navrhovaných konstrukcí, správného provedení a jakosti použitých materiálů jsou vskutku extrémní. Na jedné straně se tak navrhují a realizují po všech stránkách precizní konstrukce zajišťující uživateli bezstarostné a dlouhodobé užívání, na straně druhé přicházejí na svět díla od prvopočátku odsouzená ke zkáze, ve kterou vyústí pomalé načítání jednotlivých pochybení.
Řečeno jazykem policejních mluvčích „konstrukce vykazuje vady neslučitelné se životem“, respektive s funkčností. Snaha o záchranu je vyčerpávající, naděje na úspěch mizivá. Můžeme se setkat s komplikovanými a neověřenými návrhy šikmých střech, ošizenými skladbami, nevyřešenými detaily, řemeslnickým amatérismem. Naštěstí se ale objevují i precizní projekty vycházející z ověřených zkušeností a profesionálně provedené do posledního detailu.
Na samém počátku je stejný cíl – bezvadně funkční střecha, která výrazně přispívá k energetickým úsporám domu. Tyto nároky je však schopna plnit pouze střecha, do které (kromě jiného) nezatéká a u níž nedochází ke kondenzaci uvnitř konstrukční skladby v nepřípustné míře.
Zde si ovšem musíme uvědomit, že pokud takových dnes naprosto standardně prezentovaných a požadovaných nároků chceme dosáhnout, bude nás to něco stát. Stejně jako si musíme připlatit za všestranně velmi výkonný automobil s minimální spotřebou. Neadekvátní tlak na co nejnižší cenu vede většinou k použití nekvalitních materiálů a k rezignaci na pečlivé řemeslné zpracování, což se zpravidla projeví až ve chvíli, kdy již dům užíváme. Naše legislativa na rozdíl např. od německé příliš nepodporuje jakostní výrobky ani ověřené a tedy spolehlivé konstrukce.
Střechy se mají především navrhovat tak, aby byly funkční. Jak se k spolehlivé funkčnosti dobrat? Platí, že čím jednodušší tvar, tím méně rizik hrozí při provádění. Pokud se přesto rozhodneme pro střechu tvarově složitou, musíme počítat s vyššími náklady na zpracování různorodých detailů. Velmi důležité je použití ověřených materiálů a ověřených konstrukčních skladeb. Praxí neověřené experimentální návrhy a realizační pokusy nás mohou velmi vytrestat.
Je velmi povzbudivé, že i přes všechny tržní nástrahy a cenové tlaky se u nás realizují po všech stránkách velmi vydařené šikmé střechy. Škoda jen, že jsou stále v menšině. Společným jmenovatelem takových realizací je osvícený projektant, osvědčený materiál a zkušený zhotovitel. Nelze opomenout ani investora, pro kterého není na prvním místě cena. V konečném důsledku však takový investor dosáhne paradoxně nejvyšší úspory tím, že nebude postupně investovat do oprav a energetických ztrát.
Měli bychom dodržet tři hlavní podmínky pro úspěšnou realizaci, která umožní následné spokojeného užívání:
● dobře zpracovaný prováděcí projekt (ověřené konstrukční skladby, autorský dozor),
● použití ověřených materiálů a doplňků výrobce s technickým zázemím,
● výběr zhotovitele ovládajícího své řemeslo.
 
U objektu na obrázku 1 vypadá střecha na první pohled velmi spokojeně. Ve skutečnosti je ale sužována mnoha problémy. Parozábrana není vzduchotěsně zpracovaná a dochází ke konvekci vodní páry netěsnostmi. Následkem je kondenzace vodní páry na spodní straně bednění, která podporuje výskyt a rozvoj plísní a dřevokazných hub (obr. 2). Ve střeše nejsou použity těsnicí pásky pod kontralatěmi a dochází k průsakům vody kolem kotvicích prvků, kterými jsou kontralatě fixovány ke krokvi. Uživatel se pak marně snaží sjednat nápravu. Snaha většinou končí kompletní rekonstrukcí.
Obr. 1Obr. 2Obr. 3
 
Pozitivní příklad zpracování je na obr. 3–6. Pokud je střecha složitého tvaru, je bezpodmínečně nutné dořešení veškerých detailů se zajištěním maximální těsnosti proti vodě. Takové zpracování určitě něco stojí a nedovede to každý. Slepené spoje fóliových pásů jsou zde standardem, stejně jako podtěsnění kontralatí těsnicí páskou. Takové opatření rozpočet nijak zásadně nenavýší a je velmi užitečné. Použity jsou fóliové pásy nejvyšší jakosti vhodné i pro dočasné zastřešení. Jsou prokazatelně odolné vůči hnanému dešti. Mají zvýšenou odolnost vůči UV záření. Mají vysokou gramáž a jsou tudíž mechanicky velmi odolné. Součástí je i výrobcem prověřený lepicí a těsnicí program na vodotěsné dořešení veškerých detailů.
Obr. 4Obr. 5Obr. 6
 
Takto navržené a provedené pojistné hydroizolační vrstvy jsou v plném souladu s velice přísnými nároky německého Cechu pokrývačů (ZDVH) na těsnost proti vodě. Provedení střech na obr. 3–6 jako výrobci systému DELTA-FOXX velmi chválíme, děkujeme za něj a moc si přejeme, aby takových střech u nás bylo čím dál více.

Karel Bulín, Dörken, s. r. o.