Informace výrobců, Výplně otvorů

Schüco Door Control System – modulární systém pro ovládání vchodových dveří

Tři slova charakterizují modulární systém pro ovládání vchodových dveří Schüco Door Control System (dále DCS), a to bezpečnost, komfort a design. Významnou roli u systému sehrává variabilita při výběru i rozmístění dílčích komunikačních, kontrolních a bezpečnostních modulů, které jsou integrovatelné zcela dle potřeb uživatele. Díky tomu odpadají komplikace, které mohou nastat při vstupu a vycházení např. malých dětí či handicapovaných osob. Ovládací modul se jednoduše namontuje do uživatelsky pohodlné a bezpečné výšky.
S Schüco DCS, který se nejčastěji instaluje přímo do dveřního profilu, zajistíte komfortní ovládání dveří jak u rodinných domů a menších objektů, tak u středních a velkých projektů. Pozornost si zaslouží i oblast designu, neboť systém je nositelem dvou významných ocenění iF product design award a red dot design award.
Moderní princip kontroly a ovládání dveří přináší uživatelům vysoký stupeň zabezpečení. Upřednostňuje se zde personifikovaný vstup přes kódové klávesnice či čtečky otisků prstů, a naopak potlačuje tradiční zamykání a odemykání klíči. Výrobce v oblasti kontroly oprávnění vstupu připravil variantu pro bytovou zástavbu (Standalone) a velké objekty (Online). Kromě již zmíněné čtečky otisků prstů (biometrické údaje) a klávesnice sem patří také čtečka čipových karet.
K uživatelskému komfortu přispívají i další volitelné moduly, kterými jsou reproduktor a mikrofon, video modul či senzor pohybu. Každé dveře jsou tudíž individuálně opatřeny výkonným komunikačně řídicím systémem, který lze dále dovybavit o modul bodového LED osvětlení, domovní číslo s podsvícením a zvonek. Jednotlivé komunikační (komunikace s dveřmi), kontrolní (kontrola oprávnění vstupu) a bezpečnostní (zabezpečení únikových dveří) prvky se vybírají a na panelu umisťují individuálně dle typu objektu a přání uživatele.
Schüco Door Control System Schüco Door Control System
Schüco Door Control System Schüco Door Control System
 
Promyšlené ovládání a nenáročná montáž
Modulární zařízení DCS je vyjma komunikačního dveřního systému (interkomu) Schüco kompatibilní i s dalšími technologiemi. Mohou to být chytré telefony, IP sítě či dokonce sofistikované systémy automatizovaného řízení budov dle mezinárodního standardu KNX, a to za účelem zjednodušení a sloučení všech prvků automatizace do jediného systému.
Samotná montáž není složitá, přispívá k tomu nejen modulární struktura založená na jednoduchém „klip“ principu, ale i kódovaná kabeláž, předpřipravená k elektrické instalaci.
 
Jednotný i individuální design
Dílčí moduly jsou rozměrově (s variabilní délkou) i designem jednotně uzpůsobené pro skryté uchycení v DCS panelu. Všechny moduly mají jednotný čistý design kvalitně opracovaného černého skla. Celý panel je pak elegantně zapuštěn nejčastěji přímo do rámu dveří. Zdůrazněme ještě, že kontrolní a komunikační panel Schüco DCS je integrovatelný nejen do dveřního profilu, ale alternativně umožňuje instalaci na zeď či do panelu.
 
Komerční sektor
U rozsáhlejších objektů nemůžeme opomenout oblast zabezpečení únikové cesty. Jedná se především o zámkový přepínač (spínač na klíč), nouzové tlačítko a k tomu odpovídající bezpečnostní štítek. Zmiňované prvky nouzového východu splňují směrnice pro elektrické zamykací systémy dveří v únikových cestách.
 
Pro více informací navštivte www.schueco.cz nebo www.schueco.de/dcs, kde navíc najdete ilustrační videa.

podle podkladů společnosti Schüco CZ