Informace výrobců, Výplně otvorů

S novými shrnovacími systémy Schüco otevřete dveře skutečně dokořán

Otevřít interiér bytu, domu nebo restaurace opravdu dokořán umožňuje nový shrnovací systém Schüco ASS 80 FD.HI (Folding Door High Insulated). Tepelně izolovaný shrnovací systém se štíhlými pohledovými šířkami profilů dovoluje realizaci celé řady architektonických nápadů, včetně atraktivního pravoúhlého rohu nebo vytvoření nulových prahů pro bezbariérový přístup.

Hlavní výhodou shrnovacích systémů, podobně jako u posuvů, je dokonalé propojení vnitřních a venkovních prostor. Rozdíl spočívá v tom, že u shrnovacích systémů se jednotlivé elementy shrnují (skládají) stranou do úzkých plochých svazků, takže v otevřeném stavu lze vytvořit volný průchod až do 90 % šířky stavebního otvoru. Svazky křídel se shrnují dle přání zákazníka buď doprava, nebo doleva, dovnitř či ven. Oproti tomu princip posuvů je založen na pohybu křídel po souběžných kolejnicích, proto lze v otevřeném stavu dosáhnout tak širokého průchodu. Samozřejmě posuvy nabízejí zase jiné výhody, třeba podstatně větší prosklené plochy pro nerušené výhledy i v zavřeném stavu, takže výběr je třeba zvážit individuálně.

Jednotlivá křídla shrnovacího systému Schüco ASS 80 FD.HI mohou mít šířku od 50 do 120 cm a celkově z nich lze vytvořit dveřní systém až 16,8 m široký a 3 m vysoký. Křídla se posouvají velmi hladce po vodících kladkách v podlahových a stropních kolejnicích a lze z nich realizovat i impozantní ven či dovnitř otvíravý 90° roh. Designový systém je současně i praktický a „user friendly“, vytváří plochý podlahový práh s vysokou vodotěsností, který současně zajišťuje bezbariérový přístup. Systém lze dovybavit elegantními magnetickými zarážkami s odpovídající plochou dveřní klikou.

Shrnovací systém Schüco ASS 80 FD.HIShrnovací systém Schüco ASS 80 FD.HISchüco ASS 80 FD.HI

Schüco ASS 80 FD.HI (Folding Door High Insulated) je vysoce tepelně izolovaný shrnovací systém se širokou nabídkou typů a vynikající těsností, hodnota součinitele prostupu tepla Uf rámu dosahuje 1,7 W/(m²·K), Uw okna je 1,3 W/(m²·K). Skvěle se hodí pro použití ve venkovním prostředí. Výhodou je i systémová kompatibilita s okenním systémem AWS 70 BS.HI (Block System High Insulated), takže do shrnovacího systému Schüco ASS 80 FD.HI lze integrovat otvíravě-sklopné křídlo.

podle podkladů společnosti Schüco