Informace výrobců

Retenční galerie MEA instalována za 10 dní

Výrobní závod Valeo, který vyrábí produkty pro chladící a tepelné systémy v automobilovém průmyslu, rozšiřoval výrobní haly. V průmyslové zóně v Žebráku bylo tudíž nutné navrhnout systém řešení pro zadržení dešťových srážek v místě spadu. Tento systémový požadavek zadal správce kanalizace a místní odbor životního prostředí.

Projekční tým MEA Water Management podle výpočtu navrhl retenční nádrž pro nakládání s dešťovými srážkami z nové haly o celkovém objemu 1 035 m3.

Navzdory tomu, že v projektové dokumentaci byla specifikována nádrž betonová, tak investor se rozhodl pro řešení se systémy MEA. Důležitým parametrem jeho rozhodování byla rychlá dodávka a instalace.

Výrobní závod Valeo, který vyrábí produkty pro chladící a tepelné systémy v automobilovém průmyslu, rozšiřoval výrobní haly

Retenční systém MEA se skládá z jednotlivých boxů různých stavebních výšek, a to již od 200 mm. Do systému jsou vloženy prvky s možností tunelové kontroly a čištění. Připojení do externích nebo integrovaných šachet zajišťuje odvod nebo přívod vody. Galerie je obalena pevnou geotextilií, která prosákne vodu, ale zadrží hrubé nečistoty a ta zůstává čistá. Obalením hydroizolační fólie se voda zadrží. Galerie má nosnost přes 600 kN/m2, takže vydrží i pojezd vozidel. V případě využití dodatečné filtrace se substrátem Biocalith MR, je voda také ekologicky dočištěna i od těžkých kovů.

Galerie MEA byla dodána během 2 týdnů a předpokládaná doba instalace v případě dobrých klimatických podmínek byla odhadnuta na cca 21 dní.

V průmyslové zóně v Žebráku bylo tudíž nutné navrhnout systém řešení pro zadržení dešťových srážek v místě spadu

Vzhledem k potřebě investora byla doba instalace zkrácena na 10 dní při větším počtu montážníků.
Více o retenčních a vsakovacích systémech MEA zde.