Informace výrobců, Střechy

Řešení spojů hliníkových okapových žlabů

Bez okapového systému je střecha neúplná. Jeho základními prvky jsou horizontální žlaby položené v hácích uchycených pevně ke střešním krokvím, čela zaslepující konce žlabů, kotlíky a kolena propojující svislé svodové roury držené objímkami, které jsou kotvené v obvodové zdi. Mezi další velmi užitečné prvky patří například lapače listí, zabraňující ucpávání svodových rour, nebo odvaděče vody plnící sudy dešťovkou pro pozdější využití při zalévání.
Výrobci pamatují i na úskalí spojená s tepelnou roztažností materiálů, a proto v jejich nabídce najdete i žlabové dilatace. Každý zkušený klempíř potvrdí, že při montáži a spojování žlabů se vyplatí volit jeden okapový systém z jednoho materiálu, v našem případě hliníku, a nepodceňovat doporučené postupy. Jen tak může být zaručena dokonalá těsnost a pevnost systému. Na názorném příkladě vám ukážeme jak hliníkové žlaby správně lepit, nýtovat a jak montovat žlabové dilatace.
 
Postup lepení hliníkových žlabů
1. Zdrsněte slepované plochy, konce žlabů (8 cm), brusným papírem. Díky hrubému povrchu jinak hladkého materiálu lepidlo podstatně lépe plní svoji funkci (obr. 1).
2. Odmašťovadlo naneste na hadřík přibalený v lepicí sadě a konce žlabů odmastěte. Zároveň tak očistíte spojované plochy od zbytků laku zanechaných při předchozím zdrsňování. Poté vyčkejte cca 5 minut, než čistidlo vyprchá (obr. 2).
3. Naneste cca 8 mm široký proužek lepidla 5 cm od kraje spodního slepovaného žlabu. Tím docílíte vytlačení lepidla dovnitř žlabového spoje, a ne naopak ven. Speciální lepicí sada vystačí na 25–30 spojů žlabů (např. zn. Prefa) – obr. 3.
4. Žlaby v místě návalky sesaďte do sebe a slepte je. Pomocí speciální svěrky žlabů můžete dokonale stáhnout jednotlivé díly k sobě tak, že spoj žlabů z vnějšku není vůbec nápadný. V nejvyšších místech, v návalce a u zadní vodní drážky, žlab pronýtujte dvěma nýty (obr. 4).
5. Uzavřete vodní drážku na zadní straně žlabu. Případně odmontujte svěrku žlabu. Vytlačené lepidlo ze spoje uvnitř žlabu vlhkým prstem pravidelně rozmázněte. Utěsníte tím dokonale spoj (obr. 5).
 
Postup nýtování hliníkových žlabů
1. Naneste cca 8 mm široký proužek lepidla nebo silikonu 5 cm od kraje spodního žlabu. Transparentní, trvale elastický silikon vystačí na 25–30 spojů žlabů (např. zn. Prefa) – obr. 6.
2. Žlaby sesaďte do sebe, případně stáhněte svěrkou a uzavřete vodní drážku na zadní straně žlabu (obr. 7).
3. Rovnoměrně vyvrtejte do kříže otvory o průměru 4,1 mm. Snažte se nevrtat v nejnižším místě žlabu, kudy je odváděna dešťová voda (obr. 8).
4. Vlastní nýtování proveďte trhacími nýty 4×10 mm zvnějšku. Jejich stejná barevná úprava tak splní svůj účel. (Počet nýtů je závislý na velikosti žlabů – r. š. 250 6 nýtů; r. š. 280 a 333 8 nýtů; r. š. 400 10 nýtů) – obr. 9.
5. Nýty na vnitřní straně žlabu dodatečně utěsněte silikonem (obr. 10).
 
Pozor! Z důvodů bezpečnosti práce do žlabu nestoupejte ani po něm nechoďte. Dodržujte také pokyny z technických příruček.
 
Postup montáže žlabové dilatace
1. Dilataci je nutno namontovat z důvodu tepelné roztažnosti materiálu vždy po 12 m u podstřešních půlkulatých a hranatých žlabů, u nástřešních žlabů vždy po 6 m. U střech valbových či stanových, s úžlabími, kde se použijí vnitřní a vnější žlabové rohy, se zkracuje délka umístění dilatací od těchto míst vlevo a vpravo na polovinu, tj. na 6, resp. 3 m (obr. 11).
2. Vlepte dilataci obdobně jako u již popsaného postupu nejprve k prvnímu žlabu. Pak krytku návalky převlékněte přes spoj tak, aby bylo možné provést dolepení druhého žlabu. Nakonec vysuňte krytku do strany do určené pozice a gumu dilatace schovejte zvnějšku záslepkou. Připevnění krytky návalky můžete provést pouze jedním nýtem na jedné straně spoje (obr. 12)! 
podle podkladů společnosti Prefa Aluminiumprodukte