Informace výrobců

Rekonstruovaná Severočeská hvězdárna a planetárium Teplice je stavbou roku Ústeckého kraje

Rekonstrukce Severočeské hvězdárny získala ocenění Stavba Ústeckého kraje za rok 2018. Porotci ocenili inovativní řešení obvodového pláště, které spojuje dřevo, kámen a titanzinek. Hvězdárna se po rekonstrukci, která přišla na 25 miliónů korun, stala novou dominantou krajiny. Autorem projektu rekonstrukce je ateliér AVN.

Rekonstruovaná Severočeská hvězdárna a planetárium TepliceRekonstruovaná Severočeská hvězdárna a planetárium TepliceRekonstruovaná Severočeská hvězdárna a planetárium Teplice

Historie teplické hvězdárny se datuje od roku 1957, kdy byla započata její výstavba. V té době se jednalo o dvě hvězdářské kopule, které byly samostatně stojící s obslužným zázemím. Hvězdárna byla dokončena v roce 1963, ale samotné zprovoznění proběhlo až v roce 1968. Kopule hvězdárny mají obě průměr 5 m. Jsou opatřeny pozorovací štěrbinou, kterou uzavírají krycí vrata. Z hvězdárny lze pozorovat jakékoliv místo na viditelné hvězdné obloze, protože obě kopule jsou otočné okolo celé své osy. Po letech užívání se přistoupilo v roce 2016 k celkové rekonstrukci areálu hvězdárny, která započala kompletní výměnou severozápadní kopule. Zajímavostí bylo, že kopule byla kompletně smontována na dílně a na místo převezena po segmentech včetně krytiny.

Pro krytí kopule byl použit svitek RHEINZINK-prePATINA blaugrau 0,8x670mm. Ze svitku se nastříhaly kónické pásy, které byly postupně jednostranně naprofilovány a následně opět jednostranně skrouženy na ohýbacím stroji Schlebach RBM25. Vzhledem k ideálním podmínkám na dílně byla práce velmi přesná a opticky mimořádně kvalitní. Pro krytí byla použita dvojitá stojatá drážka, která byla strojně zavřená pomocí falcovacího stroje Schlebach Piccolo. Krytina byla po odvodu ukončena na hranách tvaru tak, aby byla vodotěsná a zároveň nebránila pohybu vrat, která uzavírají štěrbinu umožňující pozorování oblohy. I vrata jsou oplechována částečně ze skroužených pásu a částečně je použito klasické oplechování především bočních částí.

Jihovýchodní kopule nebyla v tak špatném technickém stavu, takže mohla být ponechána na místě a došlo pouze k výměně krytiny. Práce byly zahájeny v první polovině roku 2018 a veškeré klempířské práce probíhaly na místě. Pro krytí kopule byl opět použit svitek RHEINZINK-prePATINA 0,8×670 mm, který byl nastříhán na kónické pásy. Drážky se v tomto případě stavěly ručně podle tradičního vzoru 4 cm malá drážka a 5 cm velká drážka. Skružování bylo prováděno pomocí ručního stroje Schlebach Biegeboy. Postupným projížděním se docílilo požadovaného rádiusu. Zavření dvojité stojaté drážky proběhlo ručně pomocí příložníku a plastové paličky.

Princip rozevírajících se vrat byl stejný jako u první kopule, ale s tím rozdílem, že u druhé renovované kopule byla vrata na kopuli a klempíř pod mini montoval krytinu. Což v některých zvláště nízkých profilech nebylo vůbec jednoduché. V obou případech je zajištěno, že dilatace pásu se může eliminovat směrem k dolní hraně kopule. Pevné příponky jsou použity v 1/3 od vrcholu kopule a posuvné v dolních 2/3. Pro severozápadní kopuli byly použity příponky pro strojní profilování a pro jihovýchodní byly použity příponky pro ruční zpracování v provedení vždy pevné a posuvné.

Krytina RHEINZINK byla navržena především s ohledem na svoji vizuální hodnotu, která byla využita při novém architektonickém pojetí areálu. Areál byl celkově uzavřen a prostor mezi kopulemi spojuje technické zázemí s přednáškovými sály a kancelářemi. Vnější plášť celého objektu tvoří přírodní dřevěné obklady, které svým vzhledem podporuje i přírodní povrch kopulí z titanzinku RHEINZINK. Materiál RHENZINK je bezúdržbový a navíc se u něj využila i větší odolnost proti kroupám, které se významně podepsaly na vzhledu původního opláštění z hliníku. Všechny nově instalované materiály, jako jsou dřevo, kámen a titanzinek RHEINZINK, budou postupně přirozeně stárnout a vytvářet přirozenou nerušivou součást přírodní scenérie Písečného vrchu. Což by mělo být výsledkem snažení při realizaci každé stavby v přírodě pod heslem: „Být nedílnou součástí a podpořit záměr, ale nebýt vidět a splynout“.

Severočeská hvězdárna je příspěvkovou organizací Ústeckého kraje a má sloužit k popularizaci astronomie pro širokou veřejnost. Hvězdárna je přístupná v otvíracích dobách nebo při různých plánovaných akcích. V rámci hvězdárny působí kroužky a zájmové skupiny se zaměřením na astronomii. Vše je možno najít zde.

Hvězdárna byla zařazena do prestižního kalendáře nejlepších objektů z celého světa RHEINZINK 2020. Máte zájem o zaslání objektového kalendáře v elektronické podobě? Napište si o něj zde.

Informace o objektu:
Název: Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích
Investor: Ústecký kraj
Architekt: ateliér AVN, s. r. o., Ústí nad Labem
Realizátor: AMP Chomutov, a. s.
Klempířské práce s titanzinkem RHEINZINK: Krolan, s. r. o., Praha a Roman Zíka, Teplice (každý 1 kopule)
Materiál: 200 m² RHEINZINK-prePATINA blaugrau, dvojitá stojatá drážka
Realizace: 2016–2018

Martin Link, RHEINZINK ČR
foto archiv firmy