Informace výrobců, Stavební technika

Rekonstrukce objektů s bedněním a lešením PERI

Opravy stávajících staveb kladou velmi často vysoké nároky na investory, projektanty i realizátory staveb. Představují také specifické a neobvyklé výzvy pro dodavatele bednění a lešení. Celkový návrh i nasazené systémy musí být přizpůsobeny zvláštnostem daného projektu budovy a především jejímu okolí. Se širokou škálou výrobků PERI a jejich promyšleným užíváním se daří nalézat vhodná a hospodárná řešení všech požadavků.

Rekonstrukce obnášejí celou řadu různých úkolů a zadání – například uzavření proluk v centrech měst, údržbu památkově chráněných staveb, sanace staveb dopravní infrastruktury, např. nádraží a tunelů, a to za běžného provozu. Důsledky jsou pro stavební provoz právě tak rozmanité, jako podnětné.

Ze zadání přitom obvykle vyplývá povaha stavby a volba vhodných pracovních prostředků. Systémy PERI je možné co se týká tvaru i statiky tzv. ušít na míru. V již existujícím prostředí musí být práce prováděny většinou ve stísněných podmínkách, čímž se zvyšuje riziko pro pracovníky. Pro umístění zařízení nebo uskladnění materiálu bývá velmi málo místa a obvykle nemohou být nasazeny žádné těžké jeřáby. Aby mohly práce probíhat rychle i v těchto omezených prostorách a bez využití jeřábu, měla by být nasazena lehká a snadno přemístitelná zařízení. Zpravidla jsou požadovány návrhy nosných konstrukcí a pracovních plošin, přizpůsobené dle projektu všem geometrickým a statickým požadavkům. To všechno únosné a zároveň lehké hliníkové konstrukce výrobků PERI nabízejí.

Panely SKYDECK – jejich menší rozměry jsou předností v omezených prostorech; zde je stropní bednění podepřené stojkami PEPPřírodovědné muzeum v Karlsruhe; stará fasáda chráněná konstrukcí z dílů PERI VARIOKIT

Chrám svatého Víta v Praze; prvky PERI UP Rosett Flex s modulem po 25 cm; vyložení je možné vyřešit lešenářskými konzolami nebo systémovými diagonálamiNízká hmotnost a snadná manipulace se stropním a stěnovým bedněním
Při sanaci požární stanice v Paříži musely být doplněny stropy různých tlouštěk, umístěné v různých výškách, a to zcela bez použití jeřábu. Panelové stropní bednění SKYDECK zde nabídlo velmi hospodárné řešení. Padací hlava umožnila brzké odbednění, a snížila tak množství materiálu na stavbě, což je především při značně omezených prostorech pro skladování velkou výhodou. Hliníkové panely SKYDECK jsou se svou maximální hmotností 15 kg velmi lehké, a mohou tak být osazovány manuálně. Menší potřeba stojek ještě bednicí práce urychluje.

Hospodárné systémové řešení pro demolici, přestavbu a novou stavbu
Nákladně bylo rekonstruováno a modernizováno i západní křídlo přírodovědného muzea v Karlsruhe. Technici PERI přispěli k této náročné přestavbě rozsáhlým návrhem bednění a lešení. Příhradová konstrukce ze systému VARIOKIT podpírala historickou západní fasádu při bourání starého křídla a bednění a betonáži nového bloku s požadavky na vysokou pohledovou kvalitu betonu – všechno za běžného provozu. Pro splnění přísných požadavků na pohledovou kvalitu SB 4 vnějších stěn vysokých 12 m zkombinoval zkušený tým na stavbě z vnější strany nosníkové stěnové bednění VARIO GT 24 s protilehlými, 60 cm širokými panely TRIO na straně vnitřní. Pro bednicí a armovací práce při vytváření zvýšených stěn byl využit modulový systém lešení PERI UP Rosett jako 7,50 m vysoké podpěrné a pracovní lešení.

Bezpečné pracovní lešení s PERI UP – vhodně přizpůsobené každému požadavku
Modulové lešení PERI s metrickým modulem je možné dobře přizpůsobit velkému zatížení a komplexnímu tvaru. Jde o bezpečné pracovní lešení pro všestranné použití.

Dalším příkladem jeho využití je rekonstrukce budovy pro mořské muzeum v Tallinnu v Estonsku. Muzeum vzniklo ve 100 let staré betonové kupolovité stavbě z carské doby. Systém lešení PERI UP se optimálně přizpůsobil tvaru železobetonové kupole a byl využit různými způsoby pro práce vně i uvnitř.

Také oprava pražského chrámu svatého Víta vyžadovala velmi flexibilní systém. Lešení opěr, zkombinované ze systémů PERI UP Rosett a Rosett Flex, vypínající se až do výšky 45 m, sloužilo nejen jako pracovní lešení pro restaurátory, ale i jako podpěrné lešení pro vrátky, jimiž se demontovaly kamenné kvádry věží. Šířka pracovní podlahy dosahovala v některých patrech až 4,50 m. Nespornou výhodou byla kombinace PERI UP Rosett s dílci ze systému Flex. Tyto komponenty umožnily variabilnější přizpůsobení lešení členitosti katedrály.

Stavění za běžného provozu – krátká doba výstavby a maximální míra bezpečnosti
Především veřejné budovy zůstávají při rekonstrukcích v provozu nebo je jejich provoz omezen jen částečně. Doba výstavby proto musí být zkrácena na minimum. Ke zvládnutí vysokého pracovního tempa bez ohrožení osob musí být systémy maximálně bezpečné. Kanadský technik PERI navrhl řešení, které umožnilo zvládnout dvouletou rekonstrukci a modernizaci jednoho z největších nákupních center Kanady – sedmipatrového Eaton Centre v Torontu – během provozu. Po rychlé a bezpečné montáži bylo lešení PERI UP Rosett uvnitř centra zcela zakryto. Za velkými reklamními plachtami zůstalo vše skryté očím kolemjdoucích. Po začleněných pracovních plošinách a přístupech byly řemeslníkům dostupné všechny potřebné úrovně sloužící k bezpečné a rychlé realizaci úkolů. Návštěvníci se okolo staveniště pohybovali velmi bezpečně pod ochrannými stříškami, ve vytvořených průchodech a po přemostěních.

Pracovní lešení PERI UP se při přestavbě historické kupolovité budovy v Tallinnu přesně přizpůsobilo tvaruLešení PERI UP při modernizaci Eaton Centra v Torontu zajistilo bezpečný pohyb návštěvníků; úpravy probíhaly za plného provozu

Důležitý je projekt
Pouze na základě vytvoření přesného návrhu mohou být minimalizována rizika a provedeny správné kroky pro „vdechnutí nového života starým zdem“. Rekonstrukce jsou ale také vždy krokem do neznáma. Ne všechny detaily mohou být předem podchyceny, takže často dochází k různým překvapením. Stavba musí být obsluhována přiměřeně rychle a flexibilně a musí pečlivě sledovat reakce všech zúčastněných, proto jsou vyžadovány odborné znalosti a dobrá týmová práce. Pokud se objeví nečekaný problém, umí jej PERI díky svým zkušenostem a širokému sortimentu prvků rychle vyřešit. Bohatá nabídka a flexibilní, lehké a únosné systémy, které se dají snadno a bezpečně používat, umožňují vyhovět všem požadavkům souvisejícím se stavební činností u již existujících staveb. Důkazem jsou i reference zmíněné v tomto textu.

podle podkladů společnosti PERI