Informace výrobců

Rekonstrukce a dostavba oranžérie zámku Opinogóra s výrobky PREFA Aluminiumprodukte

Na architekta Janusze Labuze z architektonické společnosti Plockie Prakownie Projektowe a firmě PREFA připadl nelehký úkol dřívější oranžérii novogotického zámku Opinogóra zrekonstruovat tak, aby mohla sloužit jako zámecké muzeum, které nebude postrádat dřívější romantický ráz, a přitom bude plně v souladu s moderní architekturou.

Hrabě Napoleon Rekonstrukce a dostavba oranžérie zámku Opinogóra s výrobky PREFA Aluminiumprodukte Stanisław Adam Feliks Zygmunt Krasiński, nejznámější zástupce polského romantismu, by se zaradoval. Literát, filozof a potomek staré polské rodiny z Mazovského vojvodství měl v sobě ryze moderního ducha a v polovině 19. století vybudoval z majetku své rodiny krásné romantické sídlo. Uprostřed pozemku o rozloze 21 hektarů se tyčí novogotický zámek Opinogóra. Jeho součástí byla před 2. světovou válkou také romantická oranžérie.

 „Kompletní rekonstrukce oranžérie nebyla možná, ale elegantní propojení s novými minimalistickými bočními křídly budovy ano,“ popisuje architekt Janusz Labuz. Stavba vyžadovala přímo detektivní smysl pro detail a přitom velmi pragmatický přístup. S pomocí pamětníků, kteří si ještě pamatovali původní vzhled budovy, si Labuz vytvořil rámcovou představu o tom, jak oranžérie původně vypadala, a tuto představu následně architektonicky přenesl do 21. století.
Musí být muzeum romantismu romantické? „Ne!“ říká rozhodně Labuz a argumentuje následovně: „Architektonický objekt má především odpovídat době svého vzniku.“ Díky tomu jsou předměty, vystavené v muzeu, prezentovány v moderním prostředí a hlavní devizou nadále zůstává krásná okolní krajina celého areálu. Proto byl také přístavek oranžérie propojen s okolní vegetací, která se neustále mění v závislosti na ročním období.

Spojení s velkou epochou architektury
Na původní novogotickou stavbu navazují dvě protáhlé a symetricky přistavěné části stavby, které dokázaly opticky splynout v jednolitý celek. Spojení ducha romantismu a moderní architektury působí přirozeně a samozřejmě, jakoby tak celá budova vypadala odnepaměti. Obzvláště zajímavě pak působí subtilní přerušovaná konstrukce v kombinaci s transparentní výplní, čehož bylo možné dosáhnout jen díky produktům společnosti PREFA Aluminiumprodukte – Prefalz a Falzonal.

Rekonstrukce a dostavba oranžérie zámku Opinogóra s výrobky PREFA Aluminiumprodukte Rekonstrukce a dostavba oranžérie zámku Opinogóra s výrobky PREFA Aluminiumprodukte

Maximální výsledek s minimálními náklady
Labuz to neměl při realizaci svých plánů lehké: „Největší úspory nám byly diktovány právě u prvků, které by měly na transparentnost a lehkost hlavní vliv.“ Architekt chtěl bezpodmínečně použít zelenou barvu, aby dosáhl přirozené měděné patiny. „Jediná firma, která měla ve výrobním sortimentu perfektní odstín s optimálními náklady, byla právě PREFA.“ Výrobky PREFA tak byly jediným materiálem, který se hodil jak pro historickou, tak i pro moderní část komplexu budov. Díky použitému lakování mohl být např. svitkový plech Prefalz použit jako moderní prvek i jako náhrada původního materiálu střešní krytiny staré stavby.

Kousek historie pro budoucnost
Park a oranžérie tak opět tvoří jeden harmonický celek. Svým majitelům i návštěvníkům však mohou nabídnout ještě mnohem víc. Park a oranžérie dávají možnost identifikovat se s místem a sebevědomě prezentovat polské kulturní dědictví i v moderní době. Oranžérii, místo kdysi vyhrazené jen pro několik málo vyvolených, nyní mohou spatřit všichni návštěvníci zámku. Je to místo, kde se může každý příchozí seznámit s kulturní a historickou tradicí a z obou těchto věcí se těšit.

Doporučení architekta
„Hliník v této formě je jediným materiálem, který přirozeně ladí s barevností okolní přírody,“ říká Labuz. „Proto byla barva panelů PREFA rozšířena na celý objekt, i na ocelové prvky. PREFA je výrobce, který poskytuje perfektní systémová řešení pro komplexní stavby.“ A zpracovatel DEK MAR doplňuje: „Prefalz lze na základě poddajnosti tvarovat snadněji než většinu srovnatelných skládaných materiálů. Nabízí tak velké množství kreativních možností použití u střech i fasád a umožňuje také realizaci velmi extravagantních záměrů.“
podle podkladů firmy PREFA Aluminiumprodukte

Rekonstrukce a dostavba oranžérie zámku Opinogóra s výrobky PREFA Aluminiumprodukte Rekonstrukce a dostavba oranžérie zámku Opinogóra s výrobky PREFA Aluminiumprodukte