Informace výrobců

Proč při odvodnění plochých střech volit podtlakový systém?

Odvod dešťových vod je na plochých střechách zpravidla řešen dvěma způsoby: tradičním gravitačním, anebo modernějším a konstrukčně vyspělejším podtlakovým způsobem. Jaké jsou jeho hlavní výhody?

Rychle rostoucí výstavba obchodních a administrativních center, skladů a výrobních hal i bytových komplexů sází stále častěji na jednoduché tvary a ploché střechy. Ty sice mohou sloužit jako střešní terasy či zahrady, kladou však značné nároky na izolaci a systémy odvodnění.

Tradičně se pro odvodnění plochých střech využíval gravitační systém. Potrubí, které ze střechy odvádí dešťovou vodu, je ale v tomto případě vždy konstruováno jen jako částečně zaplněné, a to i při intenzitě srážek rovné maximální výpočtové hodnotě. Toto řešení tak vyžaduje instalaci svodných a sběrných potrubí velkých průměrů, což může u moderních staveb působit rušivě a realizaci navíc i prodraží.

Vyšší náklady nevznikají jen díky nutnosti volby potrubí velkých průměrů, ale protože systém vyžaduje i větší počet vtoků. Navíc pro každý střešní vtok je zpravidla potřeba samostatného svislého svodu. A zapomenout se nesmí ani na ležaté potrubí, které je potřeba instalovat ve spádu.

Instalace systému Wavin QuickStreamDetail instalace ve střeše

Podtlakový systém: Méně vtoků, méně svodů, méně rizik

Princip fungování modernějšího podtlakového systému odvodnění střech je v případě lehkých srážek prakticky stejný jako u gravitačního odvodnění. V případě silnějších dešťů však pracují všechna potrubí, která mají menší průměr než v případě gravitačního systému, jako zcela zaplněná. Voda ve svislém svodu padá dolů rychle a vytváří v potrubí podtlak.

Předností podtlakového systému odvodnění proti tradičnímu gravitačnímu systému je tedy především jeho vysoká hydraulická kapacita při menších dimenzích potrubí, tedy nižší spotřeba materiálu. Další velkou výhodou je i snížení počtu vtoků na střeše, což představuje méně prostupů střešním pláštěm, a tedy i menší riziko jeho poškození. Svislé svody jsou společné pro celé větve. Neplatí tedy pravidlo „pro každý svod jedno svislé potrubí“, které je nutné dodržovat u systému gravitačního. Sběrné potrubí je pak vždy instalováno beze spádu a umístěno pod střešní konstrukcí, což maximalizuje možnost využití prostoru v budově. Díky vysoké rychlosti proudění vody dochází v podtlakovém systému také k samočisticímu efektu. Jedná o svařovaný systém z materiálu HDPE, který je při správné a odborné montáži trvale těsný, odolný vůči vnitřnímu přetlaku a v podstatě stoprocentně spolehlivý za každých podmínek.

Instalace systému Wavin QuickStreamVinařství Lahofer

Velmi důležitým prvkem systému jsou pak samotné střešní vtoky, které musí být vybaveny protivzduchovou přepážkou. Ta zabraňuje přístupu vzduchu a zajišťuje rovnoměrné proudění vody v potrubí. Volitelně je možné systém vybavit i vyhřívacím elementem. Kvalitní systémy zahrnují různé typy střešních vtoků pro různé skladby střech – jednoplášťové, dvouplášťové, pochozí či zelené.

Počet střešních vtoků se určuje v závislosti na odvodňované ploše, návrhové intenzitě dešťových srážek a kapacitě vybraných střešních vtoků. Umisťují se do nejnižšího bodu odvodňované plochy, obvykle v maximální vzdálenosti 20 m od sebe. Velkou výhodou podtlakových systémů je i jejich snazší koordinace s ostatními technologiemi. Zvýšené nároky klade systém jen na hydraulický návrh a přesnost a kvalitu provedení systému. Díky dnešním projekčním softwarům a moderním technologiím to ale není problém.

Podtlakový systém Wavin Quickstream

Příkladem podtlakového systému odvodnění plochých střech je Wavin Quickstream PE, který byl od svého uvedení na trh v roce 2004 již úspěšně instalován na více než tisíci střechách v České republice. Jedním z úspěšně realizovaných projektů, který byl navíc vloni zařazen mezi šest nejlepších udržitelných projektů firmy Wavin s pozitivním dopadem na společnost i životní prostředí v ČR, je odvodnění střechy sídla vinařství Lahofer.

Unikátní a mnoha architektonickými cenami ověnčená stavba vinařství se nachází v Dobšicích na Znojemsku. Netradiční projekt, jehož hlavní budova připomíná vlnění okolních kopců s vinohrady, kladl při výběru použitých materiálů a technologií velký důraz na dopad na životní prostředí. Zvolená technologie umožnila rychlý a bezpečný odtok dešťové vody za použití 26 střešních vtoků, z toho 7 vtoků je bezpečnostních, a 451 m potrubí v dimenzi d40-d160. Systém je možné snadno propojit s retenčními boxy, tzn. využít celkový systém ekologického hospodaření s dešťovou vodou.

Podle podkladů společnosti Wavin