Informace výrobců, Technologie, Výplně otvorů

Praktické rady pro správnou montáž okna

Pro ty z vás, kteří se chystají k pořízení nových oken, jsme připravili malý přehled, který vnese více světla do kostrbatých technických pojmů a pomůže zjistit, jestli dodavatel kromě samotného okna nabízí také jeho kvalitní montáž. 
 
RAL montáž neboli parozábrana neboli parotěsné provedení spáry, okno spojené se stavbou fóliemi TwinAktivJestli jste někdy poptávali okna, pak jste se při listování cenovými nabídkami určitě soustředili především na stránku s cenovou kalkulací. Ano, cena je důležitá a zajímá každého. Věnovali jste se však tomu, jak bude vaše nové okno namontované? Zda bude použita správná montáž okna podle norem, nebo zda bude okno zabudováno tou notoricky známou, avšak špatnou cestou, tedy jen na montážní pěnu? Že o tom nebyl v nabídce ani řádek? Ano, i takové případy jsou. Na druhou stranu většina nabídek správnou montáž zmiňuje, ale pod čarou, technicky a skrytě. Důvod je jediný: strach, že vám okna neprodají z důvodu o něco vyšší ceny. Ano, správná montáž je skutečně o několik procent dražší, ale vyplatí se a má svůj význam.
 
Připojovací spára
Nejčastější termín v souvislosti s montáží oken. Jedná se o prostor mezi okenním rámem a zdí domu. Tento prostor musí být vyplněn tepelným izolantem (nejčastěji montážní pěnou) a zvenku i zevnitř uzavřen speciálními parotěsnými a paropropustnými fóliemi. Hovoříme tím o spojení okna s domem.
 
Parotěsné provedení spáry
Pokud v nabídce uvidíte tento termín, neznamená to nic jiného než správnou montáž okna. Budou použity exteriérové paropropustné a interiérové parotěsné fólie a tepelný izolant.
 
RAL montáž
Další z oborových termínů označující správnou montáž okna (spojení okna s domem). Termín vznikl ve spojitosti s německým Sdružením pro kvalitu RAL v oblasti utěsňování stavebních spár. RAL jasně definuje technické požadavky na utěsnění vzniklých spár při montáži oken. I zde musí být spára mezi okenním rámem a ostěním utěsněná ve třech úrovních.
 
Systém i3 neboli i3 montáž
Třívrstvé těsnění zajišťující přirozené spojení okna s domem. Díky tomuto těsnění neproniká obvodovými spárami mezi okenním rámem a ostěním ani přívalový déšť ani vzduch. Nedochází ke vzniku tzv. chladných rohů v interiérové části ostění. Tím vším se předchází vzniku plísní. Systém i3 je patentem společnosti Tremco illbruck.
Shrnuto jednou větou, všechny tři uvedené termíny znamenají totéž: správnou montáž v souladu s normami. Rozdíl je jen v názvosloví. V nabídkách ale často narážíme i na další zajímavá sdělení.
 
„Montáž okna zdarma“
Nabídne-li vám dodavatel oken montáž zdarma, nebude něco v pořádku. Tuto službu nikdo zdarma dát nemůže. Buď je montáž započítána v ceně okna a jedná se jen o základní instalaci s PU pěnou, nebo dostanete základní montáž bez dalších prací, tedy bez zednického zapravení. V obou případech nečekejte, že vaše nové okno bude namontováno správným způsobem a bude spojeno s ostěním domu.
 
„Souhlasím/nesouhlasím s parotěsným provedením připojovací spáry“
Tento poněkud alibistický dovětek má zabránit možným stížnostem zákazníka na defekty související s instalací okna, které se mohou v průběhu záruční doby vyskytnout. Pro lepší pochopení si uvedeme malý příklad. Pan X si kupuje nová okna. Při podpisu smlouvy se musí písemně vyjádřit k parotěsnému provedení spáry. Na dotaz, oč se jedná, dostává odpověď, že dle platných norem by mělo být okno namontováno s těmito fóliemi. Protože však tyto fólie něco stojí a prodávající se bojí, že zákazníka ztratí, rovnou mu řekne, že podle jeho zkušeností to je zbytečnost. Pan X tudíž stvrzuje nesouhlas svou parafou. Když se mu pak při silném přívalovém dešti dostane do místnosti voda, bude mít při reklamaci smůlu. Jeho okna nebyla instalována podle normy, což ztvrdil svým podpisem. Tento příklad je samozřejmě pojat velmi paušálně. Z praxe však víme, že nechuť ke správné montáži oken ze strany dodavatelů stále přetrvává.
Ačkoliv je montáž okna dodavateli i zákazníky neustále zlehčována, stále bude platit, že špatně nainstalované kvalitní okno je nekvalitní okno. Nakonec kvalita celého díla není vnímána podle luxusní kliky či žaluzie, nýbrž podle celkové funkčnosti.
Více informací o správné montáži oken se dozvíte na www.montazokna.cz.
podle podkladů firmy Tremco-illbruck, s. r. o.