Informace výrobců

Požární omítka Vermiplaster tak, jak ji neznáte

Od chvíle, kdy Knauf představil požární omítku Vermiplaster uplynulo již několik let. Mezitím všechny prvky pasivní protipožární ochrany vytvořily balíček speciálních produktů s označením Knauf Firewin. Kromě nástřiku obsahuje také protipožární desky RED Piano, DIAMANT, FIREBOARD a požární ucpávky.

Co je Vermiplaster?

Protipožární omítka Vermiplaster je sádrová omítka, která je určena k požární ochraně ocelových a železobetonových nosníků, sloupů, železobetonových stropů a stěn, železobetonových spřažených stropů s trapézovým plechem nebo k ochraně uhlíkových lamel. Požární odolnost se odvozuje od tloušťky nástřiku. Začíná na 30 minutách a končí na 180 minutách, dále u železobetonových stropů a stěn až na 240 minutách. Vermiplaster je ve třídě reakce na oheň A1 a vykazuje vysokou přilnavost k oceli i betonu. Důležité je, že neobsahuje žádný azbest.

Pozor na správnou tloušťku nástřiku

Pro konkrétní situaci, které odpovídá předepsaná požární odolnost, je vždy navržena potřebná tloušťka nástřiku, která musí být minimálně 6 mm silná. Dodržení této hodnoty bývá někdy obtížné u složitě tvarovaných konstrukcí. V těchto případech může dojít chybně buď k „jemnému poprašku“, anebo naopak k předimenzování nástřiku. Ale správná tloušťka je tím nejpodstatnějším. Může nastat situace, že kontrolní měření odhalí nedostatečnou tloušťku a je nutná oprava. Dodatečný nástřik je za určitých podmínek možný, což ale znamená, že první nástřik bude před druhou vrstvou nejprve penetrován (penetrací Knauf Aufbrennsperre). Problematická je naopak i zbytečně velká tloušťka nástřiku, když si uvědomíme, že 10 mm nástřik zatíží konstrukci stropu vahou 7 kg na metr čtvereční. Při velkých plochách to může být z pohledu statiky problém. V praxi ale mohou nastat případy, kdy je zapotřebí nanášet omítku ve dvou či třech krocích. To vlastnosti omítky umožnují, ale je nutné dodržet postup, při kterém se druhá vrstva aplikuje na zavadnutou první vrstvu, která však nesmí vyschnout (cca za hodinu), čili vždy mokrý do mokrého.

Povrchová úprava? Nikoliv!

Aby měl Vermiplaster správnou funkčnost, musí na podkladu dobře držet. V této souvislosti je třeba zmínit, že protipožární omítka Vermiplaster je bezúdržbová a nemusí se, na rozdíl od nátěru, obnovovat. Její životnost je minimálně 25 let. Povrch omítky se po aplikaci neupravuje, aby nevznikalo riziko odtržení od chráněného podkladu, to znamená ani hladítkem. Přípustný je pouze barevný nástřik, což může být z architektonického hlediska zajímavý záměr. Nástřik není také možné omítat, byť sádrovou omítkou, která by požární omítku zbytečně zatížila, a mohlo by dojít k porušení protipožárních vlastností.

Nástřik nebo podhled?

Určit předem, která varianta ochrany podkladu proti požáru je lepší, nebývá někdy jednoznačné. Ve většině případů je omítání stropu Vermiplasterem ekonomičtější a méně pracné. U jiných ploch, jakou jsou například sloupy, záleží na dalších faktorech. Mnohdy je ale důležitý čas. A ten hraje ve prospěch protipožární omítky. Komu se nelíbí, jak povrch omítky vypadá, instaluje pod ní ještě designový podhled. Což může být i výhodné z hlediska umístění dalších instalací, jako je například vzduchotechnika apod.

V poslední době počet realizací roste, neboť výhody stříkané protipožární omítky oslovily nejednoho investora nebo stavební firmu. S nárůstem realizací přicházejí také čím dál složitější a náročnější aplikace, u kterých se nejedná pouze o nástřik plochy trapézového plechu nebo nosníku, ale třeba členitých ploch, kulatých vzpěr, sloupů, profilů, táhel apod.

Další informace na Knauf PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANA FIREWIN

podle podkladů společnosti Knauf Praha