Informace výrobců, Zděné konstrukce

POROTHERM DRYFIX se prosadil na evropském stavebním trhu

Na mnichovském mezinárodním stavebním veletrhu BAU 2011 představila firma Wienerberger technologii POROTHERM DRYFIX.system nově i pro stavební trh v SRN. Tato relativně nová technologie zdění (v ČR byla zkoušena od roku 2006 a používá se od roku 2008) byla velmi pečlivě a po dobu více než jednoho roku důkladně prověřována největší německou zkušební autoritou berlínskou státní zkušebnou Deutsche Institut für Bautechnik DIBt.
Výsledkem zkoušek jsou klasické „Zulassungy“ (česky „Schválení“) pro zdivo vyzděné na PU pěnu z pálených zdicích prvků s platností do roku 2015, samozřejmě i s uvedením statických a přetvárných vlastností zdiva. Technologie zdění na pěnu POROTHERM DRYFIX se tak stala ověřeným způsobem stavění již v desátém a zároveň nejlidnatějším státu Evropy. Mezi stavebními firmami i investory si získává stále větší oblibu – například v ČR se zdicí pěna POROTHERM DRYFIX používá pro cca 60 % broušených cihel POROTHERM, ve Slovinsku dokonce pro 100 %!
O tom, že nová technologie zdění je opravdu výjimečná, a tudíž zájmu hodná, svědčí různá ocenění, která v průběhu tří let v ČR získala – STŘÍBRNOU CENU České stavební akademie 2008, GRAND PRIX FOR ARCH 2010 a zatím poslední a nejvýznamnější ocenění v mezioborové soutěži průmyslových výrobků a technologií – Cenu inovace roku 2010.
Výhodami zdění na pěnu POROTHERM DRYFIX jsou zdivo bez tepelných mostů ve spárách mezi cihelnými bloky, úspory energií, vody, mechanizace, materiálu a jeho přesunu na stavbě, a hlavně rychlost, jednoduchost a možnost výstavby i při záporných teplotách.
Generální ředitel WCP Josef Kotek přebírá cenu Inovace roku 2010POROTHERM DRYFIX.system je v kombinaci s cihlami POROTHERM EKO+ vhodný též pro výstavbu nízkoenergetických a pasivních domů, navíc je šetrný k životnímu prostředí díky minimální spotřebě zdicí pěny. Z porovnání ekologické bilance zdicí pěny DRYFIX a malty pro tenké spáry, tj. pojiv pro zdivo z broušených cihel, vyplývá, že v sedmi z celkem osmi sledovaných charakteristik má zdicí pěna po dobu celého životního cyklu lepší až podstatně lepší ekologickou bilanci než malta pro tenké spáry, pokud jsou parametry vztaženy na m2 zdiva.
 
To, co přináší výhody na straně jedné, může vadit na straně druhé. Používání zdicí pěny POROTHERM DRYFIX samozřejmě snižuje potřebu klasických malt pro zdění. V roce 2008 poprvé a vloni podruhé uveřejnil německý svaz výrobců maltových směsí články se snahou zdiskreditovat technologii zdění na polyuretanovou pěnu. Toho se chopili čeští odpůrci této technologie a tvrzení z článku vydaného německým svazem o tom, že technologie nebyla v SRN „povolena“ (v té době se v SRN se zkouškami teprve začínalo), přeložili jako „zakázána“. Stejné nepřesnosti obsahovaly i články v České republice o pevnosti zdiva z broušených cihel na zdicí pěnu. „Zulassungy“ vydané berlínskou státní zkušebnou Deutsche Institut für Bautechnik tak definitivně rozptýlily obavy části odborné veřejnosti o vhodnosti stavění za použití polyuretanové pěny místo klasické minerální malty.
 
Tato inovace na poli zdicích materiálů umožňující použití pálených prvků pro konstrukci nízkoenergetických a pasivních domů si získává stále větší oblibu v řadách architektů, projektantů a stavebníků. V konečném důsledku snižuje ekonomickou náročnost moderního a kvalitního stavění pro celou populaci.
tisková zpráva společnosti Wienerberger cihlářský průmysl