Informace výrobců, Inženýrské sítě, TZB

Poradna: Ptejte se specialistů na inženýrské sítě a zdravotně-technické instalace 6

Chystáte stavbu nebo rekonstrukci rodinného domu či jiného objektu? Řešíte, jaké materiály využít? Nechte si poradit. V tomto seriálu uveřejňujeme otázky týkající se inženýrských sítí a ZTI. Na vaše dotazy odpovídají odborníci ze společnosti Wavin Ekoplastik.

Jakých minimálních průtoků je možné dosáhnout při použití vírových ventilů? Jak je možné regulovat odtok z retenční nádrže?
Pro použití vírových ventilů jsou minimální průtoky spojeny s tlakovou výškou a také konstrukcí. Pro typ CEV je to pro tlakovou výšku cca 1,0 m minimální průtok 0,5 l/s, pro typ CYE je to pro stejnou tlakovou výšku 1,0 m minimální průtok 6 l/s. Vírové ventily je možné v závislosti na tlakové výšce a konstrukci CEY nebo CEV navrhovat od 6, resp. 0,25, l/s povoleného odtoku. Osazení pro jakékoliv průtočné množství je vhodné vždy zkonzultovat s technickým pracovníkem.

Regulaci odtoku z retenční nádrže je možné realizovat několika způsoby, např. změnou průtočného profilu, vírovými ventily (změna proudění) bez požadavků na elektrickou energii nebo také čerpadlem, které s sebou nese provozní náklady. Důležitý faktor je čistota dešťové vody. Z důvodu větších průtočných profilů jsou pro více znečištěné vody obecně vhodné vírové ventily, které mají nižší riziko ucpání. Zejména pro malé průtočné množství.

Vírový ventilVírový ventilVírový ventil

Musí být hladina podzemní vody 1 m pod základovou spárou podzemního zasakovacího objektu?
Hladina podzemní vody je parametr, který během roku může vykazovat menší, ale také větší výkyvy. Hodnota uvedená v různě kvalitním geologickém průzkumu může zachycovat průměrnou hodnotu. Je to dáno zejména klimatickým vývojem roku (teplota, srážky), ale také geologickým profilem, ve kterém se hladina vyskytuje. Norma ČSN 759010 v bodě 6.1.7 uvádí, že hladina by měla být alespoň 1,0 m pod základovou spárou zasakovacího objektu, a také, že ve výjimečných případech (dle vyhodnocení geologa) je možné se k hladině přiblížit. Tedy jedná se o doporučení, které může geolog přehodnotit a vzdálenost hladiny vody a tělesa snížit. Zejména v těchto případech je nutné vyřešit bezpečnostní přepad ze zasakovacího tělesa.

Na obě otázky odpovídal Lukáš Mejzlík, projektový a produktový manažer pro HSDV, Wavin Ekoplastik.

Své dotazy můžete zasílat na info.cz@wavin.com, předmět e-mailu PORADNA Materiály pro stavbu.

wd s použitím podkladů společnosti Wavin Ekoplastik