Informace výrobců, Inženýrské sítě

Polymerické žlaby pro spolehlivé odvodnění komunikací

Rychlostní komunikace nebo obytné zóny? Rozdílné typy komunikací potřebují spolehlivě odvést dešťovou vodu při běžných i přívalových deštích. Pokud je malý podélný spád nebo to vyžaduje jiná situace, je třeba použít liniové odvodnění. Firma MEA Water Management, přední světový výrobce liniových odvodňovacích systémů, má ve svém výrobním portfoliu řadu vhodných výrobků.

Tradiční polymerbetonové žlaby s roštem nebo žlaby z kompozitního SMC, ale také stále více oblíbené obrubníkové odvodňovací tvarovky MEA KERB. Systém, který je univerzální pro oba výše uvedené případy, je monolitický žlab MEA DM. Žlab MEA DM 1000-1500-3000 označuje světlou šířku 150, 200 a 300 mm. Standardně se vyrábí v přírodní barvě polymerického betonu, ale na vyžádání je možná výroba i v černé barvě.

Polymerický žlab MEA DM 2000 bez bočních otvorůPolymerický žlab MEA DM před přechodem pro chodcePolymerický žlab MEA DM – detail roštu

Žlaby MEA DM jsou univerzální, protože monolitická polymerbetonová konstrukce pro zátěž D400 až F900 kN umožňuje rychlý příčný pojezd a zároveň je imunní proti vandalismu a krádeží mříží. Jsou konstruovány pro intenzivní provoz na dálnicích nebo při příčném křížení komunikací u železničních přejezdů. Vhodné otvory a šířky žlabů zachytí velké přívalové množství vody.

Ve skladových areálech, ve kterých jsou velké plochy, můžeme použít žlaby o různých výškách. Díky vysokému průtočnému profilu až 570 mm je možné navrhnout i dlouhé linie bez jediného přerušení. Doporučeno je pouze každých 20–30 metrů umístit revizní díl s vyjímatelným roštem, kterým lze systém čistit tlakovou vodou. Odtokové díly nebo vpusti mají výškové nástavce, do kterých lze napojit i drenážní potrubí. Podle množství vody se navrhuje také průměr odtokového potrubí.

Systémy DM 2000 se osvědčily také na autobusových zastávkách nebo v uliční zástavbě. Tichý provoz a odolnost jsou vlastnosti, které jsou pro výrobky v městské aglomeraci požadované. Příčné vtokové otvory jsou navíc bezpečné pro cyklisty.

Polymerický žlab MEA DM pro příčné křížení komunikací u železničních přejezdůPolymerický žlab MEA DM u parkovacích stáníPolymerický žlab MEA DM pro zátěž D400 až F900 kN

Výroba těchto polymerbetonových žlabů probíhá v plzeňském závodě MEA, kde se vyrábí na stejných linkách jako ostatní produkty. Výrobu tak lze snadněji optimalizovat. Krátké dodací termíny jsou reálné nejen kvůli modernizované výrobě, ale také díky skladovým zásobám. Vše je nastaveno tak, aby dodávky proběhly rychle bez problémů.

Metrové, půlmetrové délky a optimální konstrukce, vyztužená svislými žebry, umožňují pokládku žlabů vesměs ručně. Taková pružnost v instalaci podporuje rychlejší reakci na změny během stavby a bez nutnosti čekání na jeřáb nebo jinou techniku.

Odvodňovací žlaby MEA DM 1000-1500-3000 jsou navrženy pro intenzivní provoz se širokým rozsahem využití. Jsou to žlaby, které byly vyvinuty tak, aby splňovaly vše, co se od moderního liniového odvodnění očekává. Spolehlivost, pevnost a kvalitu.

Jan Ochec,
MEA Water Management, s. r. o.