Informace výrobců, Střechy

Pojistná hydroizolace pro šikmou střechu: Jistota či sázka do loterie

Pojistná hydroizolace je poměrně tenká vrstva, která není vidět, ale má zásadní vliv na očekávanou funkčnost zateplené šikmé střechy. A to bez ohledu na to, zda je tepelná izolace umístěna bezprostředně pod fólií, nebo vodorovně v podobě zatepleného stropu.

Při výběru pojistné hydroizolace je mnohdy zásadním parametrem výběru její cena. Čím levnější fólie, tím lépe. Zde je ovšem dobré si uvědomit, že pokud tato tenká plastová vrstva přestane plnit po zabudování svou funkci, je právě vzhledem k poloze v konstrukci střechy sjednání nápravy velice nepříjemným a finančně neskutečně nákladným příběhem.

Funkci a životnost fólie zásadně ovlivňují čtyři základní faktory, které jsou odborně nazývány „stresové“. Jsou to UV záření, teplota, vlhkost a pohyb vzduchu. Během pokládky je fólie zatěžována zpravidla vzájemným spolupůsobením těchto faktorů. Po kompletaci střechy odpadá působení UV záření, které fólie obecně zatěžuje nejvíce, avšak ostatní faktory působí na fólii více či méně nadále.

Fólii lze v tomto ohledu přirovnat k lidské kůži přímo vystavené slunečnímu záření. Pokud není vhodně ochráněna, může dojít poměrně rychle k jejímu poškození. Mnohem zákeřnější je ovšem poškození, které se projeví až s určitým časovým odstupem (rakovina kůže). K podobně zhoubnému poškození může dojít i u nedostatečně stabilizovaných plastových fólií.

Ověřené materiály a pracovní postupy jsou základem funkční střechy (zdroj: Dörken)

Splnit předpisy nestačí

Legislativa výrobcům fóliových systémů předepisuje určité základní parametry, ty ale nezaručují, že fólie bude dlouhodobě spolehlivě fungovat. V praxi to znamená, že je čistě na každém výrobci, zda splní pouze požadavky úředníka, nebo přistoupí k výrobě s ohledem na záruku funkčnosti a spolehlivosti. Fólie se totiž i po zabudování do střechy nacházejí v extrémně náročném prostředí, které může nedostatečná stabilizace (UV stabilizátory a termo stabilizátory) velice rychle degradovat.

Vlivem působení zmíněných faktorů může dojít k postupné destrukci, až fólie posupně přestane být i vodotěsná. A to je základní požadavek, bez něhož zateplená střecha již nemůže spolehlivě a energeticky úsporně fungovat. Mokrý svetr nás v zimě také nezahřeje.

Ověřené materiály a pracovní postupy jsou základem funkční střechy (zdroj: Dörken)

Nakupujte od prověřených výrobců

Proto je při výběru fóliového systému v zájmu každého stavebníka dobře zvážit, do jakého výrobku od jakého výrobce bude investovat, neboť tím svěřuje funkčnost střechy a i kvalitu svého bydlení do jeho rukou.

Dnes se nám málokdy podaří vypátrat, kdo tu či onu fólii vlastně vyrobil. Takové prostředí anonymity zákaznických značek je tudíž sázkou do loterie se zvyšující se možností prohry na straně zákazníka. Fólie značky DELTA jsou výrobkem německé rodinné firmy pana Karla Dörkena z porúrského Herdecke, kde jsou zároveň soustředěny veškeré výrobní kapacity.

Původ fólií DELTA je proto vždy a každému naprosto jasný a jasné rovněž je, že taková firma, navíc s tradicí 130 let, si jen stěží může dovolit dodávat na trh něco, co nefunguje. Fólie DELTA proto vždy nabízí zákazníkovi záruku kvality, což je rozhodně více, než odpovídá laxním požadavkům evropského úředníka. Vyšší pořizovací cena se vzhledem k spolehlivosti výrobků DELTA zákazníkovi mnohonásobně vrátí prostřednictvím funkčního díla bez oprav a energetických ztrát.

Je proto na každém z nás, zda půjdeme cestou zaručené jistoty, či si vsadíme do fóliové loterie.

Ověřené materiály a pracovní postupy jsou základem funkční střechy (zdroj: Dörken)

podle podkladů společnosti Dörken