Beton, Informace výrobců, Stavební technika

Pohledový beton při revitalizaci nádražních prostor – Možnosti bednicích systémů Doka

Budovy nádraží a jejich okolí bývaly reprezentativními prostory. Vždyť nezřídka to bylo právě to první, co návštěvník města viděl. V dnešní době jsou to zhusta budovy ošumělé, vzhledově poplatné době poslední přestavby. Je dobře, že řada měst si tuto situaci uvědomuje a snaží se „bráně do města“ dát opět patřičný vzhled i význam. Nezřídka za pomoci pohledového betonu, který do industriální atmosféry nádraží většinou naprosto zapadá. 

„Moderní nádražní prostory chtějí odrážet dynamiku cestování, jedinečnost zážitku a zároveň chtějí být relaxační zónou pro čekání na spoj. Takové požadavky ale většinou neumožňují typizované řešení, je třeba ke každému projektu přistupovat individuálně, s pochopením pro detail a maximální pečlivostí. Většinou se totiž jedná o jedinečné projekty z pohledového betonu. A to takové, pro které je třeba vyrábět bednění na míru,“ říká Zoran Tanevski, vedoucí technického oddělení Doka. A právě Doka má za poslední dobu s realizací zvláštních konstrukcí pro nádražní prostory bohatou zkušenost. 

Pro revitalizaci nádraží v Pardubicích bylo v dílně na zvláštní bednění Doka vyrobeno 61 forem pro 155 prvků. Do nich byl ukládán beton pro designové obrubníky a kašnu, které přetvořily přednádražní prostranství. Formy byly projektovány v 3D programu Doka Cad.

Bednění pro neobvyklé monolitické projekty
V rámci realizace neobvyklých tvarů je třeba vytvořit zvláštní bednicí formy. Například v případě bednění pro designové květináče a lavičky pro nádraží v Pardubicích nebo Kolíně bylo nutné vytvořit desítky zvláštních forem, které byly použity pouze pro tuto příležitost a následně rozebrány. „V dílně na zvláštní bednění vyrábíme formy podle plánů technického oddělení Doka. Tyto plány přesně navazují na přání architekta,“ komentuje Václav Jelínek, vedoucí výrobny zvláštního bednění. Takové bednění se skládá z ramenátů a nosné konstrukce. Nejdůležitější je ale bednicí deska, která vtiskne betonu finální podobu. 

Bednicí deska pro designovou střechu autobusového nádraží v Kolíně je na místě pasována z latí bednicí desky Doka 3-So. Podpěrná konstrukce Staxo 40 vynáší bednicí desky do výše cca 6 metrů. Po jejím odstranění střechu ponese jen 26 nerezových sloupů, které budou vhodně doplňovat pohledový beton. Podchod pro čelákovické nádraží je z pohledového betonu nejvyšší kvality. Zcela hladký povrch je často ideální představou pohledového betonu, ale možnosti bednicích desek nabízejí daleko širší pole otisků.

Střecha pro autobusové nádraží Kolín 
Kolínské vlakové nádraží v současné době prochází kompletní revitalizací, která se odrazí nejen na rekonstrukci omšelé nádražní budovy, ale i na prostoru před ní. Tam právě vyrůstá moderní nádraží autobusové, které tak vytvoří z obou dopravních center jeden propojený uzel. Designová střecha totiž bude přímo navazovat na stávající budovu. 

„Střecha autobusového nádraží bude jasnou dominantou celého prostoru. Její dynamický tvar připomínající hokejku podtrhne nadčasové pojetí revitalizace,“ popisuje projekt Štefan Jajko ze společnosti Doka. „Střecha bude celá z monolitu, který zůstane v pohledové kvalitě. Architekt měl požadavek, aby otisk nesl stopy použitého materiálu, v tomto případě latí z třívrstvých desek Doka 3-So. Ve společnosti Doka jsme připravili technický návrh a ramenáty, které jsou latěmi osazovány až na místě. Je to z toho důvodu, abychom dosáhli maximální přesnosti a dokonalosti otisku,“ komentuje Petr Vosyka, autor technického řešení.

Střecha bude mít 1020 metrů čtverečních. Její tloušťka bude ve středu dosahovat celých čtyřiceti centimetrů, směrem k okrajům se postupně ztenčuje až na 23 centimetrů. I proto je v rámci betonáže vyneseno bednění na únosné věže Staxo 40, které jsou v exponovaných místech ještě doplněny stropními podpěrami Eurex. Samotné bednění pak tvoří nosníkový systém Dokaflex spolu se zmíněnou bednicí deskou Doka 3-So. 

Beton jako zrcadlo pro nádraží v Čelákovicích
Revitalizace nádraží v Čelákovicích se obrací jiným směrem. Tento důležitý dopravní uzel bude vybaven novými podchody a průchody, které spolu s protihlukovými i bezpečnostními stěnami zajistí dostatečný komfort cestujících i obyvatel. „Pro realizaci podchodů, které budou zůstávat v pohledovém betonu, jsme dodali na stavbu komplety rámového bednění Framax s deskami Xlife nové generace a spolu s nimi i předpis pro efektní spárořez,“ komentuje Martin Otáhal, obchodní zástupce společnosti Doka. Díky pečlivému ošetření bednění odbedňovacím prostředkem Doka Optix, čistotě bednění i poctivému přístupu betonářů se tak mohou návštěvníci nádraží v Čelákovicách těšit na výjimečnou ukázku pohledového betonu, který svojí kvalitou připomíná až zrcadlovou plochu, jak je ostatně vidět i na fotografii. 

Je zřejmé, že v rámci revitalizace veřejných prostor hraje pohledový beton prim. Je nadčasový, ale zároveň i trendy. Navíc jeho trvanlivost a víceméně bezúdržbovost jsou jasnou devizou k využití právě ve veřejném prostoru, kde je třeba, aby stavba po léta odolávala nejen povětrnostním podmínkám, ale také veřejnosti. Jediným mínusem je, že zatím není jasná cesta, která by zabránila „umělcům“ ve vyjadřování jejich osobností právě na těchto místech. Je totiž neblahým faktem, že plochy se zhusta ihned po zpřístupnění objektu veřejnosti stanou cílem sprejerů a dalších vandalů, kteří tak doslova během několika okamžiků dokážou nevratně poškodit dlouhodobou práci desítek lidí. 

podle podkladů firmy Česká Doka bednicí technika, spol. s r. o.