Informace výrobců

Podzimní turné EGGER TRUCK

Poté, co kamion EGGER během desetiměsíčního turné prezentoval výrobní program laminátových podlah, podstoupil v létě kompletní přestavbu a dnes je k dispozici jako mobilní vzorkovna stavebních výrobků firmy EGGER pro účely předváděcích akcí, výstav a veletrhů po celé Evropě. 

V polovině srpna zahájil nově vybavený kamion svou cestu, která povede z Polska do České a Slovenské republiky a poté do Skandinávie, Německa, Rakouska, Švýcarska, Turecka a do východní Evropy. Během necelého roku se tak budou moci distributoři, zpracovatelé a ostatní zájemci informovat na výstavách, veletrzích a dalších akcích o nových stavebních výrobcích firmy EGGER.
Kamion má na palubě již známé prvky, jako je rozsáhlá paleta výrobků EGGER a znázornění ekologického koloběhu, ale také novinky, např. Ergoboard, 12 mm silnou desku s profilem pero–drážka, vyvinutou firmou EGGER speciálně pro suchou výstavbu. V kamionu EGGER není produkt pouze vystaven, ale lze si vyzkoušet i jeho praktické využití. Prezentovány jsou například i informace ke stavbám s dřevěnou rámovou konstrukcí nebo rozsáhlý sortiment řeziva z vlastní pily firmy EGGER v německém Brilonu.
Prostřednictvím nejmodernějších vizualizačních technologií poskytne EGGER TRUCK informace o praktickém využití výrobků EGGER. K dispozici bude například aktualizovaná příručka pro plánování nebo nově vyvinutá interaktivní webová aplikace. Kamion EGGER dále poskytuje prostor pro školení, aby si distributoři, zpracovatelé a ostatní zájemci mohli osvojit a prohloubit znalosti o využití výrobního programu firmy EGGER pro stavebnictví.

Zastávky EGGER trucku v rámci roadshow v České a Slovenské republice
● 1. 9. 2015; 9–15 hod.; JAF HOLZ, s. r. o.; Ostrava, ČR;
● 4. 9. 2015; 9–15 hod.; JAF HOLZ, s. r. o.; Vyškov, ČR;
● 8. 9. 2015; 9–15 hod.; JAF HOLZ, s. r. o.; Česká Třebová, ČR;
● 11. 9. 2015; 9– 15 hod.; JAF HOLZ, s. r. o.; Brandýs nad Labem, ČR;
● 15. 9. 2015; 9–15 hod.; JAF HOLZ, s. r. o.; Vodňany, ČR;
● 17. 9. 2015; 9–14.30 hod.; JAF HOLZ, s. r. o.; Rokycany, ČR;
● 6. 10. 2015; 9–14 hod.; JAF HOLZ, s. r. o.; Vlašim, ČR;
● 9. 10. 2015; 9–14 hod.; JAF HOLZ, s. r. o.; Špačince, SR;
● 22. 10. 2015; 9–14.30 hod.; JAF HOLZ, s. r. o.; Ličartovce, SR;
● 27. 10. 2015; 9–14 hod.; JAF HOLZ Slovakia, s. r. o.; Vlkanová, SR
● 29. 10. 2015; 9–13.30 hod.; SEZAM, s. r. o.; Žilina, SR;
● 30. 10. 2015; 9–13.30 hod.; JAF HOLZ Slovakia, s. r. o.; Žilina, SR.

podle podkladů firmy EGGER

Podzimní turné EGGER TRUCK