Informace výrobců, Zděné konstrukce

Piliny zlepšují tepelněizolační vlastnosti cihel POROTHERM

Využití pilin při výrobě cihel POROTHERM přináší značné úspory energie a je i dokladem ekologického přístupu k přírodě. Piliny se při výrobě cihel přidávají do výrobní směsi a dokážou zlepšit tepelněizolační vlastnosti cihel.
Zároveň piliny jako obnovitelný zdroj energie snižují nároky na množství zemního plynu potřebného pro samotný výpal cihel, přitom i samotný zemní plyn byl zvolen proto, že má ze „standardních“ paliv nejmenší dopad na přírodu.
Ve speciální směsi hlín, z níž se cihly vyrábějí, tvoří podíl přidávaných pilin přibližně 25 % z objemu. Při výpalu piliny vyhoří a uvnitř cihelné masy vzniknou na jejich místě typické miniaturní dutinky. V nich zůstane uzavřen suchý vzduch, který se chová jako velmi dobrý izolant. Díky tomu se snižuje tepelná vodivost cihelného materiálu a podstatně se omezí úniky tepla zdivem. 
Do výrobní směsi se přidávají piliny vzniklé při výrobě řeziva. Protože důležitou roli hraje jejich jednotná velikost, prosívají se na speciálním velmi jemném sítu. Tím se zaručí vznik stejnoměrných pórů u všech typů cihel POROTHERM. Piliny jsou přitom do směsi přidávány v takovém množství, aby vznikl vyvážený vztah mezi požadavky na pevnost výrobku, tepelněizolační vlastnosti a řízení procesu vypalování.
Piliny však nejsou jen záležitostí dneška. Do cihel se přidávaly i v minulosti. „Různé příměsi, k nimž patřila i sláma, plevy a seno, do cihel používali již naši pradědové,“ vysvětluje ing. Hynek Stančík, technolog společnosti Wienerberger. „Tehdy však sloužily především jako prevence proti vzniku prasklin při sušení výrobků. Až později se zjistilo, že dokážou významně přispět ke zlepšení tepelněizolačních vlastností zdiva.“ I sama značka POROTHERM je přitom odvozena od pojmu porous thermal material – pórovitý, porézní a tepelně účinný, přičemž piliny jsou nedílnou součástí výrobního procesu těchto cihel.
Cihly POROTHERM však nelze s jejich historickými předchůdkyněmi srovnávat. Vyrábějí se sice ze stejných materiálů jako v minulosti, ale technologiemi, které prošly zásadní proměnou. Díky tomu vstupují do procesu výroby mnohem kvalitněji připravené vstupní suroviny a tím pádem je neporovnatelně kvalitnější i finální produkt. Před uvedením na trh se veškeré výrobky vždy pečlivě a náročně testují. „POROTHERM lze přirovnat k desetibojaři,“ doplňuje Stančík, „sice nezíská prvenství v některých disciplínách, ale v součtu všech je adeptem na vítěze.“
Více informací naleznete na www.porotherm.cz.
tisková zpráva