Beton, Informace výrobců

PERI na stavbě nové centrály společnosti HeidelbergCement

Nejvyšší kvalita pohledového betonu a neobvyklé ztvárnění: nová centrála výrobce stavebních materiálů zaujme jasnými, prosvětlenými prostorami a paprskovitě tvarovanými prvky z bílého betonu. V průběhu výstavby, trvající přibližně 16 měsíců, zde bylo použito téměř 97 500 m2 bednění a velké množství digitálních řešení včetně speciálních, na míru vyrobených bednicích panelů a sady pro měření tlaku betonu PERI InSite Construction (ISC).

Nová centrála německého výrobce stavebních materiálů HeidelbergCement působivě demonstruje, co všechno je možné dělat s betonem. V nejvyšší kvalitě pohledového betonu třídy SB 4 a s použitím nejjemnějšího bílého betonu jsou zde ztvárněny četné architektonické zajímavosti. Pozoruhodně propletené podpěry připomínající kmeny stromů, speciální výrazné prefabrikované betonové dílce a paprskovité průvlaky s ostrými hranami přitahují pozornost. Na stavbu budovy sestávající ze tří vzájemně spojených částí s různými výškami, která byla otevřena v červnu 2020, bylo použito celkem 31 500 m3 betonu.

Úspěšná spolupráce při plánování a realizaci

Architektonická kancelář Albert Speer & Partner se sídlem ve Frankfurtu nad Mohanem byla jako generální projektant zodpovědná za projekt a ujala se realizace ve spolupráci se společností W+ Architekturund Ingenieurgesellschaft mbH, která působila jako poradenská kancelář pro projektového manažera zhotovitele. Provádění celé stavby se zhostila stavební firma Diringer & Scheidel.

Firma PERI a výrobce stavebních materiálů HeidelbergCement spojili při realizaci projektu své odborné znalosti a posunuli a vyčerpali tak stávající hranice použití pohledových betonů a produktů, které společnost PERI nabízí, v maximální možné míře. Díky nasazení speciálních bednicích panelů PERI mohly vzniknout i neobvyklé architektonické tvary.

Během cca 16 měsíců trvající stavby nové centrály HeidelbergCement bylo použito téměř 97 500 m2 bednění včetně speciálních bednicích dílců PERI vyrobených na míru projektu11,75 m vysoké sloupy fasády byly realizovány s pomocí nosníkového bednění PERI. Budova zaujme již svým vnějším vzhledem

Pohled zvenku

Již světlá, zakřivená fasáda nové centrály zaujme svou filigránskou lehkostí, a to i přes nasazení takového masivního materiálu, jako je beton. Pozornost upoutají především 11,75 metru vysoké fasádní opěry z bílého betonu v kvalitě pohledového betonu třídy SB 4. Hladkých betonových povrchů nejvyšší kvality se podařilo dosáhnout díky použití dřevěného nosníkového bednění s vícevrstvými deskami potaženými melaminovou pryskyřicí.

Individuální návrh a realizace sloupů připomínajících kmeny stromů

Střed 11 metrů vysokého atria vytváří tři skupiny podpěr připomínající kmeny stromů v kvalitě pohledového betonu třídy SB 4, které ze statického hlediska slouží jako „kořeny“ budovy. Každá z nich se skládá ze tří hranatých sloupů, zkřížených přibližně v dolní třetině. Zvláštností realizace těchto podpěr, která je v souladu s požadovanou kvalitou pohledového betonu, je po celé výšce sloupu – cca 11 metrů – jen jedna viditelná spára ze spoje panelů. Kromě ní nejsou vidět žádné upevňovací šrouby, otvory po spínání ani spoje od bednicích desek.

Vzhledem k velmi vysokým nárokům na pohledový beton, staticky požadovanému tlaku čerstvého betonu 200 kN/m2 a omezenému prostoru v atriu nepřicházelo v úvahu použít pro realizaci podpěr speciální dřevěné bednění. Společnost PERI proto vyvinula velmi složité 3D bednění z ocelových prvků o celkové výšce 150 mm. Základem pro 3D plánování, které bylo kompletně provedeno pomocí systémů PERI CAD a RHINO, byl 3D model podpěr, ve kterém již byla zohledněna i pozdější místa rozdělení panelů.

Bednění sloupů připomínajících kmeny stromů se bez problému začlenilo do již postaveného podpěrného lešení PERI UP. Kompatibilita systémů byla jedním z rozhodujících faktorů pro spolupráci s firmou PERIPro kopulovitý strop vyvinula firma PERI řešení bednění z 82 dílců pro pohledový beton zhotovených jednotlivě, které byly předem smontovány a dodány na stavbu

Speciální voštinová struktura

Nosnou konstrukci hotového podpěrného bednění tvořila speciálně promyšlená struktura plástve složená z 63 dílců vyřezaných CNC-laserem a uzpůsobených pro zasouvání do sebe tak, aby nebylo nutné časově náročné svařování. Každý dílec musel být nově zkonstruován a staticky posouzen. Pro výrobu tohoto bednění bylo použito celkem cca 12,7 tuny oceli. Nakonec byla na nosnou konstrukci připevněna 5 mm silná ocelová bednicí deska, která odolala vysokému tlaku čerstvého betonu. V místě křížení ramen stromových sloupů byly navíc připevněny konstrukce vnějších kruhových ztužidel, které cíleně bránily deformaci oceli.

Betonáž zespodu

Další zvláštností, kromě požadavků na barvu a strukturu povrchu pohledového betonu, bylo také lití betonu: provádělo se metodou betonáže zdola. Systém rozdělování betonu přitom dopravil celkem 30 m3 betonu najednou do tří částí sloupu a tlačil beton třemi čerpacími hadicemi do bednění až do výšky 11 m.

Určení tlaku betonu v reálném čase se systémem PERI ISC

Senzory sady pro měření tlaku betonu PERI ISC dodatečně integrované do bednění umožnily v průběhu betonářského záběru měření tlaku čerstvého betonu v reálném čase a jeho sledování přes webovou aplikaci ISC na mobilním telefonu. Zjištěné údaje tlaku betonu na bednění poskytovaly přesné informace o průběhu betonáže sloupů.

Většina zajímavých tvarů je provedena v nejvyšší kvalitě pohledového betonu třídy SB 4 společně s použitím nejjemnějšího bílého betonu – patří mezi ně pozoruhodně propletené sloupy připomínající kmeny stromů, bohatě vzorované prefabrikované betonové díly fasády a paprskovitě se rozbíhající trámy s ostrými hranamiTři skupiny podpěr připomínající kmeny stromů se tyčí v atriu přes tři patra. Velmi složité speciální 3D bednění z ocelových prvků o celkové výšce 150 mm, které společnost PERI vyvinula pro tuto zakázku, tvořilo 63 dílců vyřezaných CNC-laseremNejen bednění, ale také ztvárnění sloupů je výjimečné. V souladu s požadovanou kvalitou pohledového betonu je v celkové výšce 11 m u podpěr viditelná pouze jedna spára

Speciální bednění PERI pro zeď Feature Wall

Také stěny atria zaujmou svým architektonickým tvarem. Takzvanou Feature Wall charakterizuje vhloubený, paprskovitý obrazec, který sestává z více prefabrikovaných betonových dílců následně namontovaných na dokončenou betonovou stěnu. Kromě nejvyšší kvality pohledového betonu třídy SB 4 Standard a použití bílého betonu byl dalším požadavkem celkový vzhled nenarušený žádnými viditelnými místy, kde byla upevnění nebo otvory pro spínání. Viditelné nejsou ani žádné svislé spáry, pouze dvě vodorovné spáry na úrovni ochozů. Dilatační spáry byly překryty. Pro realizaci 8 cm silných prefabrikovaných betonových dílců (4 cm v zahloubeních) bylo nasazeno speciálně vyrobené bednění PERI.

Nesouměrná křížová klenba z šedého betonu třídy SB 4

Další výzvou byl kopulovitý strop vytvořený z nesouměrné křížové klenby z šedého betonu třídy SB 4 s hranami zdviženými na okraji. Klenba měla být bedněna ve výšce až 7 m, při tloušťce stropu 25 cm. Požadovaným výsledkem byl opět vzhled bez spár, spojů a viditelných bodů upevnění bednicí desky. Pro realizaci křížové klenby společnost PERI vyvinula řešení bednění, které tvořilo celkem 82 trojrozměrných dílců pro pohledový beton. Společnost navrhla a vyrobila dílce speciálně pro tento projekt a dodala je předem smontované na stavbu. Tam byly připevněny na lešení PERI UP a zajištěny. Nasazené zastřešení PERI UP umožnilo práci na stavbě bez ohledu na povětrnostní podmínky, takže mohl být bez problémů dodržen časový harmonogram.

Tzv. Feature Wall tvoří větší množství prefabrikovaných betonových dílců v nejvyšší kvalitě pohledového betonu, které byly následně namontovány na betonovou stěnu přímo na místěPro strop v jídelně vyvinuli technici PERI speciální bednění, které bylo později realizováno s pomocí 64 předem smontovaných kosočtvercových dílcůPaprskovitě se rozbíhající trámy s ostrými hranami se od zbytku železobetonové konstrukce stropu jídelny ze šedého betonu třídy SB 2 odlišují bílým betonem třídy SB 4

Kantýna s kosočtvercovými výklenky

Kantýna s názvem Casino v přízemí nové centrály nabízí pracovníkům společnosti HeidelbergCement dostatek míst k sezení a bohatou kuchyni. Jako jedna z nejzajímavějších místností objektu upoutá tento prostor neobvyklým železobetonovým stropem s paprskovitě se rozbíhajícími průvlaky s ostrými hranami, které vystupují výraznými tvary a barevným provedením z bílého betonu SB 4 ze stropní desky zhotovené z šedého betonu SB 2. Ani zde nejsou viditelné žádné body upevnění bednicích desek ani místa po spínání bednění průvlaku.

Pro bednění stropu bylo nasazeno speciálně vyvinuté bednění PERI, které bylo později realizováno s 64 různými, předem smontovanými, kosočtvercovými kastlíky. Zatížení bylo přenášeno na čtyři kosočtvercové sloupy s různými průměry umístěné ve fasádě. Uprostřed pohledových bloků byla vytvořena konstrukce z nosníků VT 20 s vrstvou hranolů. Předem smontované pohledové bloky byly připevněny na lešení ze stavebnice PERI UP. Zvláštností řešení v kantýně je to, že byly jako první vybetonovány průvlaky a teprve po vytvrdnutí betonu průvlaků byl betonován strop.

Stoprocentní podpora firmou PERI

Pro projekt bylo celkem použito cca 3000 m2 speciálních nosníkových stěnových bednění pro pohledový beton, z čehož převážná část byla předem smontována ve firmě PERI a dodána přesně v termínu do Heidelbergu. K největším výzvám pro techniky PERI patřily kromě náročného plánování, vytvoření individuálních speciálních řešení bednění a podpory personálu na stavbě při realizaci složité geometrie a tvarů také včasná příprava materiálu a koordinace termínů dodání na stavbu.

podle podkladů společnosti PERI
Foto: Thilo Ross