Informace výrobců, Snižování energetické náročnosti budov, Zděné konstrukce

Pasivní rodinný dům v Chelčicích – Vzorový projekt ze zdiva KMB SENDWIX

V jihočeských Chelčicích byl dokončen první z plánované pětice pasivních rodinných domů. Dům bude sloužit jako vzorový a je průkopníkem tohoto druhu staveb nejen v regionu. Otevření proběhlo v sobotu 30. května 2015. Autorem projektu je architekt Tomáš Hlavín z atelieru Archmod, generálním dodavatelem byla firma CB Building, s. r. o.

Bezmála tři roky vývoje a pečlivé přípravy se pozitivně odrazily nejen na kvalitě stavby, komfortu užívání a provozních úsporách, ale i na pořizovací ceně a návratnosti investice do energeticky efektivního opatření. Kvalitní výsledek by nebyl možný bez úzké spolupráce s výrobci stavebních materiálů a technologií, generálního dodavatele stavby a konzultací s odborníky v oboru a řady zkoušek. Životnost konstrukcí a jejich nenáročná údržba je zaručena nejen podrobnými simulacemi při návrhu, ale hlavně použitím jen kvalitních materiálů od certifikovaných výrobců. Domy jsou stavěny výhradně zděnou technologií. Pro své vynikající vlastnosti byly obvodové stěny vyzděny z vápenopískového zdiva SENDWIX tl. 17,5 a 24 cm, dodávaného společností KM Beta.

Obr. 1: Půdorys 1. NPObr. 2: Půdorys 2. NP (podkroví)

Obr. 3: Izolace základové desky vrstvou pěnového skla RefaglassObr. 4: Nosné zdivo KMB Sendvix v přízemí

Obr. 5: Stropní konstrukce nad 1. NPObr. 6: Zdivo KMB Sendvix – podezdívka podkroví

Obálka domu – „termopancíř“
Provozní náklady jsou navrženy na nejnižší možné úrovni s vyváženou ekonomickou návratností. Dosažené úspory oproti tradičním domům dosahují až 80 %. Náklady na vytápění se předpokládají do 7000 Kč/rok a součet všech energií pro provoz domu 16 000 Kč/rok. Obvodová stěna je z bloků SENDWIX tl. 17,5 a 24 cm s kontaktním zateplením z grafitového polystyrenu tl. 35 cm a šlechtěnou silikonovou omítkou. Výplně otvoru jsou montovány jako předsazené v úrovni venkovního zateplení.
Skladba podlahy v přízemí nad základovou deskou se liší od tradičních řešení jen použitím 18 cm podlahového polystyrenu ve třech vrstvách. Dům je založen na vrstvě granulovitého pěnového skla REFAGLASS nasypaného a zhutněného pod základovou deskou, případně i podél základových pasů v tloušťce až 50 cm.
Krov střechy je z kompozitních I-nosníků, které konstrukci umožňují nejen materiálovou úsporu v rámci vylehčenému profilu, ale hlavně dostatečnou tuhost a eliminaci tepelných mostů. Minerální izolace Rockwool v tloušťce 50 cm ve třech vrstvách předchází přehřátí a ani v době nejvyšších letních teplot nedochází k nepříjemnému prohřátí. Alternativně lze použít ekologickou foukanou celulózu nebo dřevitou hmotu.

Obr. 7: Konstrukce krovuObr. 8: Instalace izolantu – šedého polystyrenu

Obr. 9: Zajištění vzduchotěsnostiObr. 10: Detail utěsnění prostupu

TZB
Tradiční technologií pro pasivní domy je systém teplovzdušného vytápění s řízeným větráním a rekuperací s integrovaným zásobníkem tepla (IZT), umožňující připojení s celou řadou zdrojů, a to v bivalentním až trivalentním zapojením. Výhodou IZT je možnost průtočného ohřevu teplé vody. V této sestavě se pak může využít například krb na dřevo, solární termické panely nebo tepelné čerpadlo. Poslední vývoj a zkušenosti z realizace vzorového domu ukazuje, že daleko efektivnější a navíc cenově přijatelnější je koncepce technologií, kterou souhrnně nazýváme solárně aktivní. Instalací fotovoltaických panelů získáme obnovitelný a efektivní zdroj energie.
Vytápění objektu zajišťuje levné elektrické nízkosálavé panely na stěnách nebo na stropě. Ohřev teplé vody je zajištěn elektrickým ohřívačem poslední generace Tatramat s inteligentním SMART termostatem. O kvalitu vzduchu se postará jednoduchá rekuperační větrací jednotka. Ovládání všech technologií je možné jak pomocí programovatelné nástěnné jednotky, tak i dálkově prostřednictvím webového rozhraní.

Obr. 11: Tepelná izolace (EPS) v podlaze přízemíObr. 12: Dokončený interiér podkroví

KMB SENDWIX
Vápenopískové bloky SENDWIX jsou na českém trhu již zavedeným materiálem. Svými vlastnostmi jsou optimální pro výstavbu nízkoenergetických a pasivních budov. Vyrábějí se pouze z přírodních materiálů – vápna, písku a vody. Nepoužívají se žádné jiné přísady ani chemické prostředky. Vysoká únosnost vápenopískových bloků umožňuje stavbu nosných konstrukcí již od tloušťky stěny 175 mm. To přináší úsporu obestavěného prostoru a investičních nákladů či naopak zvýšení zisků v podobě rozšíření obytné plochy v jednotlivých podlažích. Systém umožňuje zavedení elektroinstalační techniky do prostoru dutých děr v jednotlivých blocích. Menší spotřeba omítkových směsí díky přesným rozměrům zdicích prvků vede k celkové finanční úspoře. Úspora se projeví i u mezibytových stěn. Díky vysoké objemové hmotnosti mají materiály vynikající akustické vlastnosti. Nejpřísnější normové požadavky beze zbytku splňují AKU bloky SENDWIX o tloušťce 240 mm. Vzhledem k nosnosti vápenopískových bloků (40 N/mm²) je možné použít materiál i pro stavby bytových domů, a to ve všech typech nabízených šíří zdiva (290, 240, 175 mm), jež umožňují výstavbu až sedmipodlažních budov bez použití skeletové konstrukce. Vápenopískové zdivo je díky vysoké pevnosti využitelné zvláště pro stavby s vysokým zatížením, kde je požadavek na větší únosnost zdiva při větším rozpětí nosných stěn. Je tak alternativou monolitických betonových konstrukcí.
Objemová hmotnost materiálu je zhruba dvakrát vyšší než u pálených bloků, proto je možné dosahovat vynikajících akumulačních schopností, jež se hodí pro zachovávání stabilní teploty inte­riéru v letním i zimním období. Vzhledem ke svým akumulačním vlastnostem jsou vápenopískové cihly doporučovány pro stavby nízkoenergetických a pasivních domů. Energetické náklady na provoz objektů jsou poté minimální.
Podrobné informace o systému SENDWIX najdete na www.sendwix.cz, www.kmbeta.cz nebo získáte na infolince 800 150 200.
podle podkladů firmy KM Beta

Obr. 13: Detail osvětlení schodištěObr. 14: Dokončený objekt