Informace výrobců, Podlahy

Palubky a podlahovky SECA a jejich montáž

Palubky a podlahovky firmy Serafin Campestrini, s. r. o. (SECA), vynikají jedinečnými vlastnosti, které oceníte jak při montáži podlah, tak i při jejich údržbě. Jsou vyráběny a tříděny podle platných norem (ČSN EN 14519, resp. ČSN EN 13990) a technických listů. 
Pokládka dřevěné podlahy nebo obkladu je snadná a lze ji provést svépomocí, je ale dobré dodržovat jisté zásady a držet se rad výrobce
 
Množství, které potřebujete na pokrytí plochy
● Palubky i podlahovky se účtují v šířce s perem, tzv. krycí šířka je o něco menší, zpravidla o 8 mm. O této krycí šířce by vás měl vždy informovat prodejce.
● Nezapomeňte, že je vždy třeba počítat s prořezem a přiměřenou rezervou (5–10 %).
 
Jakou tloušťku a profil zvolit
● Tloušťku podlahy určí statik podle zatížení a skladby podlahy. Na vnitřní použití jsou vhodné palubky o tloušťce 12–15 mm nebo více, na vnější použití pak nejméně 15 mm, ideálně však 19 mm. Použití 12mm palubek na venkovní obklady je naprosto nevhodné a není možno garantovat užitnou hodnotu obkladu.
● Volba profilu záleží na vkusu a způsobu pokládky. Některé profily se např. hodí pouze na vodorovné použití do interiéru a na fasádu. Na stěny jsou výhodné profily s ustoupeným perem (F – tatran, E – softline), které umožňují dřevu pohyb bez vzniku viditelných spár.
 
Vlhkost a „aklimatizace“
Palubky i podlahovky jsou před opracováním uměle vysušeny (palubky na 12 %, podlahovky na 9 %, tolerance je ±2 %, resp. dle normy). V místě, kde je budete montovat, může být však i jiná vlhkost.
 
Tabulka: Vlhkost dřeva v % v různých prostředích
 Venkovní použití
 12 až 19 %
 Vnitřní použití v nevytápěných budovách
 12 až 16 %
 Vytápěné budovy s teplotami od 12 do 21 °C
 9 až 13 %
 Vytápěné budovy s teplotami přes 21 °C
 6 až 10 %
 
Je naprosto nezbytné, abyste se před pokládkou přesvědčili měřením, jakou vlhkost aktuálně dílce mají. Kvalitní vlhkoměr je tedy při pokládce výrobků z rostlého dřeva nezbytný.
Výrobce garantuje dodržení vlhkosti u jednotlivých výrobků v době dodání, přičemž vlhkost výrobků z rostlého dřeva se může změnit v průběhu distribuce a skladování. Palubky musí být pokládány s vlhkostí, která odpovídá tzv. rovnovážné vlhkosti prostředí, ve kterém budou pokládány, resp. používány.
Proces dosažení správné vlhkosti (pokud ji dílce již nemají v okamžiku dodání na stavbu), nazývaný „aklimatizace“ je klíčový pro následnou tvorbu a velikost spár mezi jednotlivými dílci. Pro správnou aklimatizaci je dílce nutno rozbalit a proložit. Aklimatizace není samoúčelná a platí pravidlo Čím déle tím lépe. Správný způsob a délku a také smysluplnost takové aklimatizace, zejména u podlah, by měl určit odborník s ohledem na roční dobu, vlhkost a proudění vzduchu, druh topení, druh stavby, její momentální stav, topnou sezónu apod. Dobrou pomůckou při správném rozhodování může být vlhkost jiných dřevěných konstrukcí nebo předmětů, které se ve stavbě (místnosti) již delší dobu nacházejí. Vlhkost podlah při pokládce by pak měla být co nejbližší vlhkosti těchto předmětů.
 
Co je zapotřebí k montáži palubek
Nejprve je třeba připravit podkladový rošt z latí. Nikdy nemontujte palubky přímo na stěnu. Rošt by měl být z egalizovaných latí s vlhkostí odpovídající přibližně vlhkosti obložení. Nikdy nepoužívejte na rošt nesušené stavební řezivo.
Rošt má umožňovat odvětrání. Pokud jsou nosné latě montovány vodorovně, je nutno je položit přerušovaně nebo použít tzv. kontralatě. Odvětrání je zcela nezbytné ve vlhčích prostorách a na fasádách – zde je potřeba latě ošetřit prostředkem proti plísni a hnilobě.
● Palubky se nejčastěji montují tak, aby montážní prvky nebyly viditelné. Při užití vrutů či hřebíků je nutno použít vruty s kvalitní korozivzdornou povrchovou úpravou. Naprosto nezbytné u vnějšího použití jsou vruty z pevnostní nerezové oceli.
● Pro montáž palubek jsou též vhodné speciální montážní plíšky. Ty však musí být kvalitní (dostatečně tuhé), jinak hrozí jejich deformace vlivem přirozeného pohybu palubek, ztráta jejich funkce a následně odpadnutí palubek.
● Při vodorovném pokládání musí pero mířit nahoru, zabráníte tak zanesení drážky nečistotami a případnému slepení palubek lakem. Obložení nedotahujte až těsně ke stěnám a stropu, doporučuje se větrací a dilatační spára cca 10 mm.
 
Návod k montáži palubek najdete zde.
 
Příprava roštuFixace první palubkyFixace palubekZalištování
 
Montáž podlahy
Nejprve je potřeba připravit podkladový rošt dostatečné nosnosti. S vhodným pomocným roštem je možno vytvořit dostatečně nosnou podlahu i z tenčích podlahovek, které jsou cenově úspornější. Podlaha s nosným roštem má lepší užitné vlastnosti.
Je třeba mít na paměti, že při změně vlhkosti prkna o 1 % dochází přirozenou cestou ke změně šířky o 0,20–0,25 %, a to v obou směrech. To znamená, že i správně položená a ošetřená podlaha vytvoří během zimní topné sezóny spáry, které se během léta zase uzavřou.
Pro minimalizaci spár je dobré v místnosti udržovat po celý rok stejnou relativní vlhkost vzduchu kolem 50 %, to znamená, že v zimním, tedy topném období, je třeba použít účinný zvlhčovač vzduchu.
Podlahovky se zpravidla přibíjejí. Doporučujeme kotvit podlahovky vruty nebo tzv. kolářskými hřebíky šikmo přes pero. Hřebíky by měly být 2,5–3x delší, než je tloušťka podlahy.
Podlahu je také možné přilepit odpovídajícím lepidlem, rozhodně se však nesmějí jednotlivá prkna lepit k sobě ve spoji pero–drážka. V takovém případě zákonitě dojde k sečtení pohybu jednotlivých prken a spára či trhlina, která poté vznikne, může mít hrozivou šířku až několika centimetrů.
Sponkování podlah je méně vhodné, jelikož sponkovačka vždy nezajistí citlivé přitažení dílců k podkladu (při dotahování vrutu či zatloukání hřebíku lépe cítíme odpor palubky a podkladového materiálu).
 
Povrchová úprava palubek a podlah
Základní pravidlo zní Palubky vždy upravujeme před montáží, podlahy po montáži.
Na úpravu palubek použijte tenkou vrstvou lazury či laku, které vytvářejí souvislý, nepropustný film. Vhodné je i natřít zadní stranu základním nátěrem. Vhodné laky a oleje si jistě vyberete v naší nabídce přípravků pro povrchovou úpravu podlah.
Tip: Palubky a podlahu je možné ošetřit oleji a vosky.
Jak již bylo řečeno, palubky a podlahy je možné použít jako obklady. V případě vnějších obkladů (fasád) by povrchová úprava měla obsahovat ochranné prostředky proti plísním, houbám a hmyzu. U vnitřních obkladů jsou naproti tomu tyto přísady zbytečné a mohou být i škodlivé. Technické sušení samo o sobě představuje účinnou ochranu dřeva proti škůdcům.
Je třeba dát pozor na slepení prken při lakování.
Laky na podlahy by se měly používat vysoce elastické, výslovně určené pro ochranu a úpravu podlah z měkkého dřeva. Lak nesmí jednotlivá prkna slepit, navíc jakékoli tmelení spár je naprosto nevhodné.
Smrkové podlahy jsou měkké a ani sebetvrdší povrchová úprava je neochrání před případným hrubším poškozením. Použití tvrdých laků (např. epoxidových) nelze doporučit.
Spáry u podlah je nejlépe přiznat. Nejlepším řešením jsou podlahovky se sraženými hranami. Případné prasklé suky nebo drobné trhliny v ploše, které norma povoluje, je možné zatmelit pružným tmelem.
 
Více informací o sortimentu firmy SECA najdete na www.secacz.cz.
podle podkladů firmy SECA