Informace výrobců, Střechy

Opravy renesančního zámku ve Staré Vsi nad Ondřejnicí s použitím tašek Bramac

Zámek ve Staré Vsi nad Ondřejnicí se nachází na pravém břehu řeky Ondřejnice. Jeho působivá sgrafitová fasáda poutá pozornost už z dálky. Objekt, který se řadí k architektonickým skvostům z doby vrcholné renesance, prochází právě generální opravou.

Osud této význačné památky poznamenala válka. Při osvobozování Ostravy v roce 1945 byl zámek poničen dělostřelbou a na jeho podobě se v poválečném období podepsalo hned několik více či méně citlivých oprav. V roce 2000 byl vypracován projekt celkové památkové obnovy a generální opravy zámku. Nejprve bylo zrekonstruováno přízemí zámku, které začal využívat obecní úřad Staré Vsi nad Ondřejnicí, a vznikla zde atraktivní obřadní síň. Letos byla po několikaleté odmlce zahájena závěrečná fáze stavebních úprav. Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu a poskytovatelem dotace je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Po rekonstrukci se mají další prostory zámku proměnit v místo pro společenská setkávání a v kulturní centrum obce.

Opravy renesančního zámku ve Staré Vsi nad Ondřejnicí s použitím tašek BramacOpravy renesančního zámku ve Staré Vsi nad Ondřejnicí s použitím tašek BramacOpravy renesančního zámku ve Staré Vsi nad Ondřejnicí s použitím tašek Bramac

Druhou etapu stavebních úprav renesančního zámku odstartovala na jaře oprava střechy. Prejzová krytina kladená na maltu byla v havarijním stavu a prejzy odpadávaly. Investor ve spolupráci s památkáři a s realizačním týmem hledal vhodnou keramickou tašku „francouzského typu“. „Pečlivě jsme vybírali odstín krytiny a porovnávali různé vzorky tašek v režné úpravě. Chtěli jsme, aby střecha působila v ploše co nejpřirozeněji, neměla zářivý odstín červené, ale červenohnědé. Nezávisle na sobě jsme se všichni shodli nad jedním anonymním vzorkem. Jak se následně ukázalo, šlo pálenou tašku Granát 11 od Bramaku,“ líčí výběr krytiny starosta obce Ing. Dalibor Dvořák.

Režná úprava je základním provedením keramických pálených tašek a de facto znamená bez povrchové úpravy. Na probarvení materiálu má vliv kvalita a složení surovin, ze kterých se keramické tašky vyrábějí. Keramické tašky od firmy BRAMAC skutečně disponují ve srovnání s jinými vzorky výjimečným odstínem a důvod je prostý. Výrobce je vyrábí ve výrobních závodech v Německu, a jak je známo, německá ložiska jílovité hlíny se řadí k těm nekvalitnějším v Evropě. „Rovnoměrně probarvený keramický střep bez začernalých stop navíc svědčí o precizní technologii výroby a dobrém procesu vypalování. Keramické tašky se vyznačují abnormální tvrdostí, tvarovou přesností a při práci nepraskají,“ říká Roman Durák ze subdodavatelské firmy Střechy Durák Ostrava, která má opravu střechy i přilehlé věže zámku na starosti.

Střecha se pyšní nově položenou krytinou a nyní probíhají práce na rekonstrukci barokní věže. Její cibulová báň s lucernou byla v roce 1945 sestřelena a dlouhá léta provizorně kryta stanovou stříškou. Současné úpravy zámku počítají s revitalizací barokní podoby, neboť původní renesanční už není známá. Přibližně do dvou měsíců by mělo být zastřešení zámku kompletně dokončeno.

Současně s pokrývačskými pracemi probíhá i obnova obvodového pláště budovy a zámeckých interiérů. Ve vyšších patrech má vzniknout knihovna, společenské a komunitní centrum či zázemí úřadu. Další prostory pro setkávání nabízí čtvercové vnitřní nádvoří, které obklopují zdobené zdi třípodlažního zámku. Předpokládaný termín dokončení je plánován na jaro příštího roku a už nyní starosta obce slibuje, že při otevření zrekonstruovaných prostor nebude chybět atraktivní doprovodný program.

podle podkladů společnosti Bramac střešní systémy