Informace výrobců

Okno v prostoru tepelné izolace

Jestliže před deseti lety bylo vyložení okna do prostoru tepelné izolace technickou kuriozitou, dnes se z tohoto způsobu umístění otvorové výplně stala téměř rutinní záležitost. Rostoucích požadavků na efektivnější utěsnění otvorové výplně ve stavbě a co největší snížení tepelných mostů se chytla celá řada výrobců a tak vznikla různá řešení a systémy předsazených oken – od certifikovaných a laboratorně vyzkoušených až po laciné „garážové“ sestavy, o jejichž funkčnosti můžeme spíše pochybovat.

Nejstarším a v praxi nejvíce vyzkoušeným předsazeným systémem je bezpochyby řešení německé značky illbruck, které se na trhu poprvé objevilo už v roce 2012. Je zároveň i nejvíce otestovaným systémem a jako jediný je nositelem certifikace ETA-19/0192.

Předsazení 35 mm. Systém je tvořen nosným hranolem o šíři 35 mm, který se aplikuje zvenku na stěnu. Hranol zvětšuje kontaktní plochu utěsnění, takže toto může být provedeno jednoduše a spolehlivě pomocí komprimační pásky. Profily jsou zafixovány vůči podkladu pomocí vysokopevnostního lepidla.Předsazení 90 mm. Tento systém je tvořen tříhranným nosným profilem s tupými hranami a izolačním klínem. Profily jsou zafixovány vůči podkladu pomocí vysokopevnostního lepidla.Předsazení 120–200 mm. Systémová varianta s rámem ve tvaru L je vhodná pro největší vyložení okna a je k dispozici v rozměrech od 120 až do 200 mm. Noha úhelníku (plocha, která doléhá na surovou stavbu) je široká 120 mm a nabízí tím ideální pákové poměry. Profily jsou zafixovány vůči podkladu pomocí vysokopevnostního lepidla.

Jednoduché stavebnicové řešení
Předsazený systém illbruck je od základu navržený jako lepený. Na to byl testován a posuzován v renomovaných institutech ift Rosenheim a MPA Hannover. Výsledky těchto zkoušek jsou součástí schválení ETA, kterým je systém vybaven. Nenajdeme zde žádné potenciální tepelné vodiče, které by snižovaly účinnost řešení. Mechanické zajištění se v systému aplikuje jen jako pomocné, nikoliv jako nosné.

Příprava rámu (úprava na potřebnou délku)Předvrtání otvorů pro pojistné šrouby

Kompletace a upevnění na zdivo
Kompletace předsazeného rámu je snadná jako dětská stavebnice. Z nosných a zateplovacích profilů se vytvoří na vnějším líci obvodového zdiva „slepý rám“, který tvoří nový otvor pro okno. Hlavní výhodou systému je, že se nosné profily na zdivo lepí. Tím dochází k přenosu celkového zatížení od okna na výrazně větší plochu, ve srovnání s tím, kdyby byl systém výhradně mechanicky ukotven. Díky tomuto postupu je možné připustit i zátěže profilu vahou až 900 kg na běžný metr délky profilu (pokud je podkladem beton), bez rizika jeho vyštípnutí u okraje. Lepení se provádí speciálním lepidlem, které bylo pro tento účel vyvinuto a otestováno. Garantovaná přídržnost lepených profilů na zdivu je možná jen při dodržení celého technologického postupu, což zahrnuje i impregnaci všech podkladních lepených ploch určeným roztokem. Vzhledem k vysoké viskozitě lepidla je nutné provést také mechanické zajištění kotvami. To však slouží pouze jako sekundární jištění profilů, aby bylo dosaženo jejich absolutního přítlaku ke zdivu. Kotvy tak přenášejí veškeré vznikající zatížení do doby plného vytvrzení lepidla, což nastává po 24 hodinách.

Příprava nosných materiálů podkladním nátěremPenetrace zdiva

Usazení okna do předsazeného rámu
Celá předsazená sestava (slepý rám) je po aplikaci na zdivo geometricky přesná a vlastní osazení, utěsnění a ukotvení okna, je již následně zcela bezproblémové, rychlé a snadné. K tomuto účelu slouží další moderní materiály, typicky komprimační pásky. Naskýtají se samozřejmě i levnější, byť o něco pracnější, varianty instalace okna. Typickou cestou je použití elastické PUR pěny jako tepelného izolantu a okenních fólií, které zajišťující vnější hydroizolaci a vnitřní parozábranu. Pro ukotvení okna lze použít jak turbošrouby, tak kotevní plechy.

Aplikace lepidlaInstalace nosných profilů

Mechanická odolnost
Nosné hranoly jsou vyrobeny z pevného kompozitu Purenit. Tento materiál je velmi houževnatý a odolný proti jakékoliv deformaci. Díky vysoké pevnosti materiálu v tlaku (4,5 MPa) unese s přehledem i velmi těžké okenní celky.

Vyložení 35–200 mm
Předsazený systém je velmi všestranný ve smyslu jeho vyložení. Základní hranol začíná na šíři 35 mm a pokračuje přes trojúhelníkové hranoly o šíři 90 mm až po komponenty tvaru L do vyložení 200 mm. Vše s certifikací na plně lepený systém.

Jak byl předsazený systém testován?
Na jednom okně, vestavěném do vnější stěny, bylo testováno chování těsnicího systému mezi oknem a stavebním prvkem za reálných podmínek. Při zohlednění tvorby rohů, přechodů těsnicích systémů a připojení okenních parapetů byla ověřována vzduchotěsnost připojovací spáry vůči vnitřnímu prostoru a odolnost proti pronikání vody z venkovního prostoru, a to jak v novém stavu, tak i po časově opakovaných krátkodobých zatíženích. Také opracovatelnost použitých materiálů podle údajů výrobce byla posuzována a dokumentována.

Zajištění absolutního přítlaku profilů ke zdivu pojistnými šroubyUpevnění okenního rámu pomocí okenních šroubů. Utěsnění připojovací spáry komprimační páskouAplikace hydroizolační fólie proti tlakové vodě a izolačních klínů

Testování schopnosti zvukové izolace
V rámci systému srovnávacích zkoušek se zvukotěsným oknem (43 dB bez skrytých zvukových kanálů) dosáhl systém jedinečných hodnot. Zatímco původně provedená předsazená montáž v rámci jednoho systému dosáhla hodnotu zvukové izolace ve výši 19 dB, byla při použití systému illbruck naměřena hodnota ve výši 36 dB. Při současném vnitřním použití stavebního tmelu a těsnicí hmoty pro připojovací spáry dosáhl systém maximální hodnotu 43 dB. To je výsledek, kterého současně nedosahuje žádný jiný systém a který činí dodatečná opatření pro zvukovou izolaci u okenních zařízení přebytečnými. 

podle podkladů společnosti Tremco Illbruck