Informace výrobců, Inženýrské sítě

Odpovědnost za kvalitní distribuci vody v objektech nesou rozvody

Voda je pro náš život velmi důležitou surovinou a její spotřeba přes všechna opatření každým rokem bohužel roste. Naproti tomu již delší dobu příroda zdvihá varovný prst a upozorňuje nás, že její zdroje nejsou nevyčerpatelné. To je také jeden z důvodů, proč je nutné s vodou efektivně hospodařit, což v prvé řadě znamená s vodou zbytečně neplýtvat, a ve druhé dopravit ji na místo odběru beze ztrát a ve 100% kvalitě. K tomuto účelu potřebujeme v objektech dobře provedené rozvody vody. Spolehlivost rozvodů začíná u kvalitního potrubí, správně navrženého projektu, bezchybné instalace a konče například praktickým detektorem úniků vody. Tento environmentální přístup k problematice zastává společnost REHAU, která patří svým systémem distribuce vody k lídrům na trhu.

Volba potrubí a zásada tekoucí vody

Pro návrh potrubí můžete zvolit levné komponenty nebo kvalitní komponenty. Pokud zvolíte levné, musíte vždy počítat s daleko vyšším rizikem, že se může něco stát. Naproti tomu kvalitní komponenty, který prezentuje například systém RAUTITAN, takové riziko maximálním způsobem eliminuje. Má k tomu veškeré předpoklady, které jsou jednak založeny na materiálu potrubí, a jednak na systému spojování. Materiál je plast, ale ne obyčejný, nýbrž polyetylen typu PE-Xa zesítěný za vysokého tlaku a teploty. Díky této výrobní technologii získalo potrubí RAUTITAN nadstandardně vysokou odolnost proti otěru, nemá tendenci vytvářet usazeniny nebo inkrustace. Současně je to ale vysoce houževnatý materiál s dobrými zvukově-izolačními vlastnostmi, samozřejmě bez nebezpeční vzniku koroze. V českých podmínkách se nejčastěji používá trubka RAUTITAN Stabil v rozměrech 16-40, která je tuhá v ohybu a tvarově dokonale stabilní. Je univerzálně použitelná v rozvodech vody i topení.

Sebelepší materiál potrubí by ovšem ke 100% spolehlivosti nestačil. Vždyť příčinou velké části problémů bývá nekvalitně provedený a netěsný spoj. Proto REHAU vyvinul před časem speciální technologii spojování potrubí s pomocí násuvných objímek vyrobených z plastu nebo mosazi, která rizika této technologické operace do značné míry eliminuje. Násuvná objímka má podobný průměr jako trubka, která se s pomocí expandéru roztáhne a bez potřeby dalšího těsnění (svařování, lepení, O-kroužky) k objímce přilne. Spojení je provedeno rychle, jednoduše a bezporuchově, protože okamžitá vizuální kontrola odhalí chybu. V místě spoje nedochází k zúžení světlosti a proto zde nevzniká riziko usazování vodního kamene, nemnoží se bakterie a nevznikají zde nepatřičné zvuky (rázy) nebo dokonce poruchy. Spoj lze ihned zatížit tlakem a trubku není potřeba kalibrovat a začistit. Součástí systému RAUTITAN jsou samozřejmě tvarované fitinky vyráběné buď z plastu, nebo také z červeného bronzu (označení RAUTITAN RX+). Tyto fitinky (RAUTITAN RX+) nové generace jsou bez jakékoliv příměsi olova, což znamená 100% hygienickou čistotu a dlouhou živostnost. REHAU svému systému natolik věří, že poskytuje zpracovatelům prodlouženou záruku 10 let.

Dalším, a nutno říci že podstatným krokem pro udržení dokonale čisté vody v potrubí je pamatovat při montáži na princip stále tekoucí vody. Platí totiž zásada: ve vodě, která proudí, se nevytvářejí škodlivé bakterie a mikroorganismy. REHAU proto doporučuje velmi jednoduché a přitom účelné zapojení málo používaných odběrových míst v tzv. kruhovém vedení instalace. U takového zapojení se voda dává do pohybu v okamžiku, kdy dochází v kterémkoliv místě rozvodu k odběru. Hydraulika je při tomto způsobu instalace vynikající, poněvadž pitná voda může téct k odběrnému místu vždy dvěma cestami. Pomocníkem je speciální průchozí nástěnka RAUTITAN RX (kolenový T-kus). Alternativou k výše uvedenému způsobu zapojení je průtočná instalace v řadě, která sice zvýší tlakové ztráty a vede k navýšení dimenze potrubí (tím pádem i investice), ale opět významně snižuje riziko stagnace vody pokud se na konec řady umístí často používané odběrné místo.

Systém REHAU vyniká jednoduchou montáží eliminující chyby řemeslníkaPotrubí RAUTITAN Stabil pro rozvod vody v rozměrech 16-40Princip kruhové instalace s kolenovým T-kusem RAUTITAN RX

Praktické příslušenství

Zajímavým volitelným příslušenstvím, které ochrání rozvod vody před zbytečnými ztrátami, je chytrý detektor úniků vody RE.GUARD, který za pomocí ultrazvukové technologie a speciálního softwaru spolehlivě rozpozná zda se v systému neděje něco nepatřičného (od kapající armatury až po prasklou přívodní hadičku k pračce apod.). RE.GUARD se instaluje na hlavní přívod vody do objektu. Zařízení lze řídit dálkově za pomocí chytrého telefonu nebo tabletu. Filozofie potrubního systému RAUTITAN je založena, jak již bylo uvedeno, na kvalitě materiálů, komponentů a jednoduché instalaci. Proto REHAU vyvíjí další pomůcky, které tuto filozofii mají podpořit. Příkladem jsou prefabrikované instalační boxy zjednodušující instalaci sanitární techniky z časového pohledu až o 70 %. Instalační box prezentuje „vše v jednom“ a výrazně eliminuje chyby při montáži.

Bohaté příslušenství – například chytrý detektor vody RE.GUARDPraktické instalační boxy pro instalaci sanitární techniky

RAUPIANO na závěr

Jakkoliv je důležitá kvalitní distribuce vody v objektech, nesmíme zapomínat na stejně významný odvod. Za tímto účelem navrhnul REHAU systém RAUPIANO, u kterého je kromě vlastního materiálu potrubí kladen důraz například i na odhlučněné objímky upevnění, které jsou samozřejmou součástí dodávky. Správné uchycení může totiž zlepšit akustiku potrubí až o 50 %! Pozor proto na „systémy“, které se sice pyšní dobrými hodnotami akustického útlumu, naměřenými však za laboratorních podmínek montáže, které jsou diametrálně odlišné od těch na stavbě a po instalaci tak nedosahují ani parametrů původních rozvodů. Zapomínat by se ovšem nemělo ani na správné oddělní požárních úseků v případě víceposchoďových a především bytových domů. Firma REHAU vždy nabízí řešení, jak požární úseky oddělit – slouží k tomu speciální protipožární manžety, pásy nebo wrapy.

Systém rozvodů RAUTITAN kompletuje systém RAUPIANO

Více informací na www.rehau.cz

Marketingové sdělení