Informace výrobců, Snižování energetické náročnosti budov

Nový prvek SENDWIX pro minimalizaci tepelných mostů mezi stěnou a základy

Eliminací tepelných mostů je možné snížit náklady na vytápění až o 4 %, u pasivních domů dokonce až o 6 %. Tepelné mosty se často vyskytují v místech styku vodorovné konstrukce s konstrukcí svislou, tedy například mezi stěnou a základovou konstrukcí, případně stěnou suterénu stavby.
SENDWIX 16DF-D THERM
SENDWIX 12DF-D THERM
SENDWIX 4DF-D THERM
Pro minimalizaci tepelných mostů v těchto místech je určen nový vápenopískový prvek KMB SENDWIX THERM, který doplnil moderní dvouvrstvý zdicí systém od společnosti KM Beta, navržený přímo pro stavbu tepelně úsporných, nízkoenergetických a pasivních domů. SENDWIX THERM se používá v rámci systému SENDWIX pro tloušťky stěn 240, 175 nebo 115 mm jako první zakládací řada zdicích prvků.
Vápenopískové prvky SENDWIX pro svislé konstrukce se vyrábějí ze směsi vápna, křemičitého písku a vody. KMB SENDWIX THERM je speciální izolační vápenopískový blok vyrobený ze stejných surovin, navíc však se speciální příměsí, která zvyšuje tepelný odpor až o 50 %. Použitím tohoto izolačního bloku ve svislé konstrukci dochází k minimalizování tepelných mostů mezi stěnou a základovou konstrukcí, příp. stěnou suterénu stavby. Nový prvek nabízí KM Beta ve třech rozměrech – pro tloušťky stěn 240, 175 a 115 mm.
● SENDWIX 16DF-D THERM – pro tloušťku stěny 240 mm, rozměry 498x240x113 mm,
● SENDWIX 12DF-D THERM – pro tloušťku stěny 175 mm, rozměry 498x175x113 mm,
● SENDWIX 4DF-D THERM – pro tloušťku stěny 115 cm (příčkovka), rozměry 498x115x113 mm.
 
Doporučené ceny
● SENDWIX 16DF-D THERM: 258,50 Kč/ks + DPH,
● SENDWIX 12DF-D THERM: 220,00 Kč/ks + DPH,
● SENDWIX 4DF-D THERM: 187,50 Kč/ks + DPH.
 
Průměrná pevnost v tlaku činí u prvků THERM 20 N/mm2, je tedy shodná s pevností srovnatelných vápenopískových výrobků SENDWIX. Únosnost stěn se tak zařazením prvků THERM jako zakládací řady nesnižuje, jako je tomu například při použití pěnového skla nebo plynosilikátu.
Prvek SENDWIX 12DF-D THERM vyniká při tloušťce 175 mm a hmotnosti 11,2 kg/ks pevností 20 N/mm2, objemovou hmotností 1135 kg/ks a tepelnou vodivostí 0,33 W/mK. Tato kombinace vlastností, především vysoké pevnosti a zároveň tepelné vodivosti, je unikátní a umožňuje navrhovat vysoce izolované stavby i při velkém zatížení stěn, například u vícepatrových domů.
Nové prvky SENDWIX THERM se používají jako první zakládací řada. Vždy se proto zdí na maltu (doporučujeme PROFIMIX ZM 920, více na www.kmb-profimix.cz), a to i v případě, že v dalších řadách již bude využita technologie tenkovrstvého zdění na lepidlo.
 
O systému SENDWIX
Komplexní dvouvrstvý zdicí systém SENDWIX se základem v podobě vápenopískových zdicích prvků byl pro stavbu tepelně úsporných, nízkoenergetických a pasivních domů přímo navržen. Vápenopískové zdivo, na něž se přikládá ještě tepelná izolace, představuje stále oblíbenější stavební materiál. Důvodem je především optimální kombinace vysoké objemové hmotnosti, mimořádné pevnosti a vynikajících tepelně- a zvukověizolačních vlastností. To umožňuje navrhovat nosné stěny s menší tloušťkou, čímž je dosaženo nejen úspory stavebních materiálů a práce při zdění, ale při stávající zastavěné ploše také úspory užitné plochy až ve výši 10 %. Nově získanou plochu lze využít třeba jako další pokoj navíc.
Systém je velmi variabilní, ve třech základních typech (SENDWIX M, SENDWIX P, SENDWIX L – schémata na www.sendwix.cz) nabízí celkem 64 různých řešení lišících se především tepelně-technickými vlastnostmi. Součástí jsou i prvky pro zdění příček, překlady, věncovky, lícové a komínové zdivo. Podrobnosti o systému najdete na www.sendwix.cz. Za výhodnou cenu nabízí zdicí prvky SENDWIX e-shop KM BETA www.shop.kmbeta.cz.
podle podkladů firmy KM Beta, a. s.
 
Původní řešení – obvodová stěna bez přerušení tepelného mostuNové řešení s přerušením tepelného mostu u obvodové stěny tvarovkou SENDWIX 12DF-D THERM, podsklepená budova, SENDWIX PNové řešení s přerušení tepelného mostu u obvodové stěny tvarovkou SENDWIX 16DF-D THERM, základ u nepodsklepené budovy, SENDWIX M