Informace výrobců

Nové zázemí firmy KOMA MODULAR s materiály fermacell

Multifunkční budova ve vizovickém areálu firmy KOMA MODULAR, s. r. o., je názorným příkladem, jak dokáže KOMA popularizovat modulární výstavbu. Promyšlená koncepce z dílny architektonické kanceláře Chybík+Krištof AA, nejmodernější materiály včetně sádrovláknitých desek fermacell greenline a profesionální obrazová prezentace nového objektu na sociálních sítích dokážou oslovit nejen zákazníky, ale také média, architekty a širokou veřejnost.

Zaměstnanci společnosti dostali v závěru loňského roku zbrusu novou multifunkční budovu, kde se mohou převléknout, osprchovat, najíst i si odpočinout. Budova slouží mimo jiné také jako konferenční místnost a prostor pro společenské události. Autorem nového modulárního zázemí pro zaměstnance firmy KOMA MODULAR, s. r. o., z Vizovic je architektonická kancelář Chybík+Krištof AA. V modulární výstavbě vidí mladí architekti budoucnost výstavby a dokazují to i novou ryzí modulární stavbou v areálu společnosti. Ta nahradila již nevyhovující objekt jídelny, který sloužil až do léta loňského roku
Budova z velkoformátových modulů Comfort není určena pouze pro stravování a zázemí. Stavba je navržena tak, aby se v jejích útrobách mohly konat různé akce, jako jsou konference, zasedání či přednášky. Modulární stavba obsahuje také odpočinkové prostory. Za tímto účelem budou zřejmě nejvíce používány tři venkovní terasy.
 
Koncepce objektu
Hlavním cílem návrhu bylo kromě zajištění důstojných podmínek zaměstnanců vytvoření objektu, který by dobře reprezentoval firmu a vyjadřoval specifické vlastnosti modulového systému KOMA. Koncepce stavby vychází z myšlenky dvou jasně definovaných objemů. V přízemí je navržen hlavní vstup do areálu a zázemí zaměstnanců v podobě nových šaten, v patře velkoryse pojatá hmota jídelny. Jídelna je v patře umístěna záměrně – podle autorů jde o symbolické oproštění od pracovního procesu, zajišťující potřebný klid a relaxaci v době svačin a obědů. Tento princip podporuje i provozní logiku novostavby. Svou horizontální hmotou a orientací nejen vůči světovým stranám, ale především směrem k celému výrobnímu areálu firmy, podporuje potřebnou identifikaci všech profesí s místem jejich práce. Dispoziční koncepce je založena na myšlence společného stravování všech profesí bez ohledu na hierarchii firmy. Venkovní pobytové terasy umožňují stravování v letních měsících. Zvoleným hmotovým řešením vzniká showroom pro prezentaci nejen konstrukčních a materiálových možností modulárního systému, ale také firemní kultury a vztahu ke všem profesím.
 
Konstrukce
Budova je sestavena z velkoformátových modulů Comfort, ty jsou použity ve dvou velikostech: šestnáct modulů o základních rozměrech konstrukce 3300x3000x9000 mm a tři moduly o základních rozměrech 3300x3000x7500 mm. Plášť v 1. NP je tvořen PUR izolací a opláštěním z tahokovu, 2. NP je po obvodu prosklené. Stínění je zajištěno venkovními textilními roletami.
Sádrovláknité materiály fermacell jsou použity na pohledech, stěnách i podlahách nové budovy. Podhledy jsou z desek fermacell greenline 10 mm s požární odolností 30 minut, stěny/předsazené stěny z desek fermacell 12,5 mm s požární odolností 30 minut. Konstrukce s deskami fermacell vyniká nejen odolností vůči požáru, ale i velmi dobrou akustikou.
Podlahu ve 2. NP tvoří vyrovnávací podsyp fermacell, na kterém jsou umístěny podlahové prvky fermacell 2 E22, tvořené dvěma 12,5mm deskami fermacell. Tyto podlahy mají dovolené bodové zatížení 4 kN a jsou určeny do oblastí použití č. 4, tedy pro nejvíce zatěžované prostory, jako jsou obchodní centra, koncertní a kongresové sály nebo nemocnice.
podle podkladů firmy Fermacell