Informace výrobců, Materiály, Zděné konstrukce

Nové únosnější cihelné bloky nejen pro bytové domy

Společnost Wienerberger dodává na trh od roku 2014 cihelné bloky, ve kterých jsou velké svislé otvory vyplněny minerální vatou jakožto tepelným izolantem, zajišťujícím ve stěně z těchto cihel výborné tepelněizolační vlastnosti. Cihly Porotherm T Profi, které je možné použít pro výstavbu domů s téměř nulovou spotřebou energie i pro pasivní domy, se velmi brzy staly oblíbeným stavebním materiálem, o čemž svědčí přímo raketový nárůst podílu na prodeji cihel pro obvodové stěny převážně rodinných domů. Zatím se však našlo pouze několik odvážnějších projektantů a osvícených investorů, kteří navrhli a zrealizovali vícepodlažní objekt s více než dvěma cihelnými podlažími, ačkoli při dodržení určitých zásad při návrhu stavby je možné z těchto bloků navrhovat i více podlaží.

Za podpory dotačního programu MPO s názvem Aplikace byly v rámci projektu č. CZ.01.1.02/0. 0/0.0/15_018/0004825 Výzkum a vývoj nové řady stavebních systémů vyvinuty zesílené cihelné bloky určené právě pro vícepodlažní bytovou výstavbu. Nové cihly Porotherm TB Profi dosahují při pevnosti cihel v tlaku P12 ve zdivu charakteristické pevnosti až 5,0 N/mm², čímž se staly nejúnosnějšími cihlami s integrovanou izolací na českém trhu, které za běžných podmínek umožní výstavbu i šesti nadzemních podlaží. Je možné realizovat i více pater, a to při podrobném statickém posouzení. O tom, že tento typ cihel je v zahraničí velmi oblíben a jeho využití roste, svědčí i mnoho bytových domů úspěšně realizovaných v Rakousku a Německu.

Cihla Porotherm 44 TB Profi

Zkoušky pevnosti v TZÚS BrnoVícepodlažní budova z cihelných bloků, administrativní a logistické centrum Cura Cosmetic v Innsbrucku

Cihly vyplněné minerální izolací se staly preferovaným řešením nejen díky jejich únosnosti nebo vynikajícím tepelněizolačním vlastnostem. Jedná se o univerzální produkt kombinující přírodní a zdravý materiál bez nutnosti instalace zateplovacího systému z polystyrenu nebo jiných plastů. Obvodová stěna se provádí v jednom pracovním kroku, což snižuje pracnost provádění. Zdivo výborně akumuluje teplo a ve srovnání s kontaktním zateplovacím systémem je jeho životnost několikanásobně vyšší.

Stejně jako u cihel řady T Profi, tak i cihly nové řady TB Profi pro tloušťku zdiva 44 a 38 cm musely být podrobeny pečlivému testování v autorizovaných zkušebnách – v TZÚS Brno (samotné zdicí prvky na pevnost v tlaku kolmo k ložné spáře i rovnoběžně s ložnou spárou a statické vlastnosti zdiva v obou tloušťkách a vyzděných jak na maltu pro tenké spáry, tak na lepidlo pro zdění Dryfix.extra), v CSI Praha (tepelné a akustické vlastnosti) a v PAVUS Praha, zkušebna Veselí nad Lužnicí (požární odolnost).

Pro první seznámení odborné veřejnosti z řad investorů a projektantů s možnostmi nové řady zesílených cihelných bloků vydává společnost Wienerberger tiskový materiál s názvem Bytové domy – návrh vícepodlažních cihelných budov. V úvodu tiskoviny se zájemci orientačně dozvědí, kolik podlaží je možné stavět ze všech cihelných bloků Porotherm určených pro vnější stěny s odlišením podle pevnosti v tlaku. V kapitole o statice obvodového zdiva se projektanti seznámí s teorií výpočtu obvodových stěn a s příkladem statického posouzení vnější stěny v 1. NP osmipodlažní budovy z cihel Porotherm 44 TB Profi v pevnosti třídy P12 vyzděné na maltu pro tenké spáry.

Publikace Bytové domy – návrh vícepodlažních cihelných budovNormové požadavky na ochranu proti hluku a požáru a na tepelnou ochranu

V přehledné formě na příkladu jednoho podlaží bytového domu je možné pro různé druhy barevně odlišených stěn nalézt normové požadavky jak na ochranu proti hluku a požáru, tak na tepelnou ochranu. Tiskovina se dále podrobně zabývá těmito třemi základními požadavky na stavby i ve vztahu k novým cihelným blokům TB Profi. Detailně uvádí normové požadavky na vlastnosti budov a konstrukcí a zároveň nabízí parametry stěn podle zvolených zdicích prvků.

Čtenáři se budou moci dozvědět o vlivu přizdívek, předstěn, oslabení instalacemi a o vlivu různých povrchových úprav na konečnou hodnotu vzduchové neprůzvučnosti stěn. Přehled vodorovných tyčových a deskových keramobetonových konstrukcí nabízí vysokou variabilitu při návrhu bytových domů včetně možnosti dodatečného zabudování stínicí techniky – rolet nebo žaluzií – do překladu Porotherm KP Vario UNI. K použití jsou také navrženy a praxí odzkoušeny omítkové systémy, např. od firem Baumit a Maxit, přičemž pro zajištění tepelného komfortu v zimě i v létě není potřeba žádné dodatečné zateplení. V tom, jak uchycovat různé zařizovací předměty k cihelným stěnám, pomůže kapitola nazvaná Kotvení.

Využití cihel Porotherm 44TB Profi ve vícepodlažním domeKeramické materiály jako obklad plášte budovy

O tom, že ne všechny bytové domy musí mít plochou střechu, nás denně přesvědčují krásné a trvanlivé střešní tašky Tondach v početných kombinacích barev a povrchových úprav. A že se jedná o opravdu propracovaný střešní systém, nám dokazuje množství zpracovaných detailů, potřebných doplňků a materiálů. Také se dozvíte, že ke střešním taškám byla vydána šikovná technická příručka jako aplikace do mobilních telefonů a kde si ji můžete stáhnout.

Fasádu bytového domu je možné lépe architektonicky pojednat použitím lícového zdiva nebo obkladových pásků z lícovek třeba pouze na části plochy fasády. Nová řada cihelných bloků byla představena letos na podzim na stavebním veletrhu v Praze. Tiskový materiál Bytové domy – návrh vícepodlažních cihelných budov bude ke stažení na stránkách www.wienerberger.cz nebo k dostání u technických poradců společnosti Wienerberger.

ANTONÍN HORSKÝ
foto archiv firmy Wienerberger, s. r. o.

Ing. Antonín Horský (*1956)
absolvoval SvF ČVUT (1980), obor konstrukce a dopravní stavby. Je produktovým technikem ve firmě Wienerberger, s. r. o. Je členem Technické normalizační komise č. 37 Zdivo a zděné konstrukce, Technické normalizační komise č. 8 Akustika a předsedou Technické komise Cihlářského svazu Čech a Moravy.