Informace výrobců, Snižování energetické náročnosti budov

Nová mateřská školka v Hlásné Třebani s celulózovou izolací Climatizer Plus

Obec Hlásná Třebaň leží v údolí řeky Berounky nedaleko hradu Karlštejn. Místní obyvatelé se nyní mohou těšit z nově vybudované mateřské školky. Objekt je zajímavý mimo jiné tím, že na část zateplení byl použit materiál v podobě celulózové izolace Climatizer Plus® od českého výrobce CIUR, a. s.

Detail aplikace Climatizeru Plus® u střešních šikminPodkrovní prostor bude sloužit k technologickým účelům. Strop byl izolován Climatizerem Plus®.Izolované šikminy v prvním patře mateřské školkyHlavní místnost

Mateřská školka je koncipovaná jako nízkoenergetický objekt, který byl postaven z vápenopískových tvárnic. Zatímco plášť budovy byl zateplen polystyrenovými deskami, část stropu mezi prvním a druhým patrem včetně střešních šikmin byla zateplena foukanou celulózovou izolací. Realizaci prováděla aplikační firma Jiří Nejedlý, která má v tomto oboru dlouholeté zkušenosti. Zafoukání izolantu bylo provedeno již v postavené a zakryté budově. To přineslo celou řadu výhod, a to zejména v rozvrhu technologických procesů. Například zcela vymizelo nebezpečí, že by v případě deště mohla izolace zvlhnout. V konstrukci stropů byly použity OSB desky, do kterých se navrtaly podle předem rozvrženého nákresu otvory, které posloužily pro zafoukání Climatizeru Plus®. Ve střešních šikminách to nebylo zapotřebí.

Detail práce aplikační firmy Jiří Nejedlý – plnění foukacího stroje Climatizerem Plus®Zadní trakt mateřské školky

Proč byla použita foukaná izolace?
Climatizer Plus® je unikátní tepelná a akustická izolace, která je vyráběna na bázi přírodního celulózového vlákna. Jeho měrná tepelná kapacita cd je 1919 až 2142 J/kg.K, takže funguje v zimě i v létě s dostatečnou tepelnou setrvačností. Tepelný odpor při cca 20cm tloušťce je 5 m².K/W (součinitel prostupu tepla U = 0,2 W/m².K). Velkou výhodou je nízká tepelná vodivost (λD (23/50) = 0,038 W/m.K) a možná aplikace již při nízké objemové hmotnosti okolo 30 až 40 kg/m³. To znamená, že výborně izoluje, ale nezatěžuje stávající konstrukce střech svojí vahou. Climatizer Plus® umožňuje velmi rychle se zbavit vlhkosti, velmi dobře přilne ke všem detailům a tím snižuje riziko tepelných mostů a spárového proudění vzduchu. Díky svému složení vyniká protipožárními vlastnostmi a rovněž zlepšuje akustiku stavby. Je vhodný zejména pro izolace obvodových plášťů a stropů suchou nebo stříkanou technologií.

V případě vyšších požadavků na požární odolnost konstrukce (třída A1) je možné Climatizer Plus® nahradit foukanou minerální izolací Climastone®. Tyto požadavky nastávají u některých požárně dělicích stěn, v okolí komínových těles, v prostorách s předpokladem vysokého počtu shromažďovaných osob apod.
Naopak v místech, kde hrozí nebezpečí styku s vodou (podlahové konstrukce, předstěny, obezdívky atp.) se uplatní zcela nenasákavý foukaný polystyren s příměsí grafitu Climastyren®. Jeho součinitel tepelné vodivosti je 0,034 W/m.K. Tento materiál najde využití i při sanacích skutečně problémových konstrukcí.

Nová budova školky je koncipována jako nízkoenergetická

Nabídku foukaných izolací nedávno firma CIUR, a. s., rozšířila o materiál CLIMAWOOD®. Jedná se o unikátní foukanou tepelnou izolaci vyrobenou s čistých volných dřevěných vláken. Je určena pro stavební tepelné a akustické izolace v oblasti vnějších i vnitřních konstrukcí. Materiál je vhodný také pro prefabrikovanou výrobu střešních, stěnových a stropních dílců. Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti je λD = 0,040 W/m.K a měrná tepelná kapacita cd = 2100 J/kg.K.

Je také dobré připomenout, že při správné koordinaci zateplovacího postupu lze všechny foukané aplikace provádět přímo na stavbě, tzn. včetně rekonstrukcí starších domů. V případě dodržení správného technologického postupu a díky pečlivě hlídané a sofistikované výrobě těchto materiálů je zaručena 100% spolehlivost. 

Zvyšujeme komfort, snižujeme náklady
Climatizer Plus® patří do skladebního systému izolací COMPRI®, který nabízí ucelená řešení pro kompletní tepelnou izolaci všech typů budov, jakož i dosažení akustického komfortu. COMPRI® je synonymem pro přirozeně zdravé bydlení s nízkými náklady na vytápění. Vyrábí jej a dodává firma CIUR, a. s., již od roku 1991.

Další informace naleznete na www.compri-izolace.cz nebo na www.ciur.cz.

podle podkladů společnosti Ciur