Informace výrobců, Snižování energetické náročnosti budov

Nadkrokevní izolace THERMO-LINE je účinným řešením při doteplování střechy

Pravidlo, že dostatečné větrání je základním předpokladem správného fungování střešního pláště, platí i při rekonstrukcích. Stejně jako u střech novostaveb, také doteplování střešního pláště musí být v souladu s normou ČSN 73 0540. Izolace umístěné v půdních vestavbách často jen mezi krokvemi efektivně doplní nadkrokevní systém. Při doteplování stávajících izolací z minerální vaty je nutné využít difuzně otevřeného nadkrokevního systému, který umožní vodním parám ze střešní konstrukce volně odcházet, zatímco teplo zůstane uvnitř. Nedochází tak k nežádoucímu vzniku kondenzátu a plísní. Takový systém s difuzní, vrstvenou strukturou nabízí společnost HPI-CZ pod názvem THERMO-LINE.

V běžných rodinných domech je střecha hned po obvodové stěně a oknech místem největšího úniku tepla. Vzrůstající požadavky na snižování spotřeby energií dané souborem norem ČSN 73 0540 tak postupně vedou ke zvyšování tlouštěk izolací, u půdních vestaveb realizovaných v minulých letech běžně až na dvojnásobek. Potřebná tloušťka tepelné izolace však výšku krokví přesahuje, nastavování krokví je náročné na čas i náklady. Navíc v místech, kde jsou pod sádrokartonovým záklopem pouze krokve a žádná tepelná izolace, budou vznikat tepelné mosty, které se mohou zejména v zimě projevit v podobě vlhkých pruhů. Dodatečné ztráty energie pak vznikají u mezer mezi tepelnou izolací a krokvemi. Nadkrokevní izolace zvýší tepelný odpor stávající mezikrokevní tepelné izolace bez použití vyšších krokví nebo dodatečné podkrokevní vrstvy, která by vznikla na úkor interiéru nacházejícího se pod střechou.

Nadkrokevní izolace THERMO-LINE Nadkrokevní izolace THERMO-LINENadkrokevní izolace THERMO-LINE

Čím účinnější izolace, tím tenčí konstrukce
Tuhá fenolická pěna Resol, která je základem systému THERMO-LINE od společnosti HPI-CZ, je s trochou nadsázky materiálem budoucnosti. Oproti jiným materiálům je velmi specifická svou uzavřenou strukturou extrémně malých buněk s velmi tenkými stěnami. V porovnání s běžně používanými nadkrokevními izolacemi nabízí desky Permo® therm z fenolické pěny vynikající izolační vlastnosti (již od λD = 0,020 W/m.K) při mimořádně dobré paropropustnosti (µ = 35). Běžné izolace z tvrzené pěny, jako je např. PUR nebo PIR, dosahují srovnatelných izolačních vlastností jen díky větším tloušťkám desek. Difuzně otevřeného systému je dosaženo při minimální tloušťce izolantu (již od 60 mm). To umožňuje využití systému při doteplování střech dvojdomků nebo řadových domů, kde by opticky velké zvýšení střechy volbu nadkrokevní izolace vylučovalo.

Díky svým parametrům zajišťuje THERMO-LINE nepřekonatelnou ochranu před chladem a zároveň udržuje v letních měsících pod střechou příjemné klima již při malých tloušťkách izolačních desek. Ve srovnání s jinými typy izolací vykazuje tato pěna jen minimální úbytek materiálu vlivem stárnutí a minimální deformace. Jde tedy o tvarově velmi stálou izolaci. Fenolická pěna Resol navíc neobsahuje žádné freony ani jiné látky poškozující životní prostředí. Z hlediska požární bezpečnosti patří nadkrokevní izolační systém THERMO-LINE do kategorie E, což znamená, že splňuje vysoké požadavky protipožární ochrany. Systém disponuje samozhášivou úpravou a při přímém vystavení plamenům neskapává.

Eliminace tepelných mostů
Toto řešení, kdy se tepelná izolace pokládá zvnějšku a kontralatě tedy nese, eliminuje v ploše střechy jakékoliv tepelné mosty. Navíc jednotlivé izolační desky Permo® therm systému THERMO-LINE jsou spojeny systémem pero a drážka, který už svým principem existenci tepelných mostů vylučuje. Kontralatě jsou na tepelné izolaci položeny a přes ni kotveny až do krokví. Jediným logicky existujícím tepelným mostem je tedy svou plochou zanedbatelný kotevní šroub. Tyto šrouby je však nutné volit speciální, nabízené v rámci systému THERMO-LINE. Šroub s částečným závitem a půlkulatou hlavou Permo® therm slouží ke spolehlivému připevnění nadstřešních izolačních prvků a k průběžnému odstraňování zatížení tahem a zachycení sání větru.

Nadkrokevní izolace THERMO-LINENadkrokevní izolace THERMO-LINE

V rámci nadkrokevního systému THERMO-LINE dodává společnosti HPI-CZ kromě izolačních desek Permo® therm také celou řadu dalších výrobků. Obzvláště pevná parobrzda Wallint T3 SK2, odolná vůči protržení, plní regulační funkci v rámci celého systému. Instaluje se na krokve, v případě dřevěného záklopu přímo na bednění. Jak již z názvu vyplývá, nejedná se o parotěsnou fólii, která by celý střešní systém uzavřela, jako tomu bývá u jiných systémů, ale o parobrzdu, která umožňuje postupné uvolňování vzdušné vlhkosti do difúzně otevřené izolace Permo® therm a následně ven z konstrukce. Kromě toho může i po dobu 14 dnů zastávat funkci dočasné krytiny. V rámci systému nabízí HPI-CZ také Venduct® prostup nadkrokevní izolací. Ten je určen pro profesionální napojení větracích rozvodů skrz nadkrokevní izolace. Je dostupný v provedeních pro novostavby i pro rekonstrukce.

Kombinace stávajícího zateplení mezi krokvemi s dodatečnou izolací nadkrokevním systémem THERMO-LINE patří svými parametry k nejúčinnějším řešením zateplení střechy. Kromě toho zajišťuje výborné odhlučnění podstřešního prostoru, maximální ochranu z požárního hlediska a vysoký komfort bydlení i v letním období, kdy je velká část půdních vestaveb neobyvatelných v důsledku přehřátí.

Nadkrokevní izolace THERMO-LINE

Společnost HPI-CZ nabízí v rámci technického servisu zdarma vypracování kladečského a kotevního plánu na základě dodané výkresové dokumentace. Více informací na www.hpi-cz.eu.

podle podkladů společnosti HPI-CZ