Informace výrobců, Inženýrské sítě

Možnosti využití dešťových vod u rodinných domů

Majitelé rodinných domů a chat můžou využít pro závlahu svojí zahrady doslova každou kapku dešťové vody, kterou se jim podaří zachytit. Každý žlab, okapový svod, bodová vpusť a dokonce i rohožka můžou zachytit vodu. V profesionálním odvodňovacím systému může být dále ekologicky předčištěna, shromážděna v podzemních i nadzemních nádržích, postupně uvolňována do půdy, a to i bez aktivní pomoci člověka. Hospodaření s dešťovou může být téměř bezúdržbové. Více zjistíte v nových videích MEA Water Management, společnosti specializované na odvodnění.

Jakým způsobem lze jednoduše využít nádrží pro zachycení dešťové vody a zajistit následné vsakování do půdy, uvidíte ve videu Hospodaření s vodou v obytné zástavbě.

Jak zachytit dešťovou vodu v rohožce u dveří nebo zabránit vodě u vjezdu garáží, jak prosvětlit suterén a přivést i do temných místností světlo a zajistit větrání… Podívejte se na video Odvodnění pro každý dům i zahradu.

Více informací najdete ve specializovaném e-shopu pro odvodňovací prvky www.zetr.cz. Širší technické možnosti profesionálních odvodňovacích systémů pak zde.

podle podkladů společnosti MEA Water Management