Informace výrobců

Montáž krytin RHEINZINK se strukturní dělicí vrstvou

Jedna z nejčastějších otázek odborné veřejnosti i investorů zní: Je u střech z materiálu RHEINZINK všeobecně nutné používat strukturní dělicí vrstvy? Tuto otázku lze zodpovědět pouze s přihlédnutím k mnoha různým montážním způsobům v praxi.

Kdy je potřeba strukturní vrstvu použít?
U větraných střešních skladeb se často jako podkladní konstrukce používá dřevěné bednění z prken. Právě prkenné bednění má ve spojení s větranou mezerou výborné vlastnosti. Malé množství vlhkosti, například kondenzát, dokážou prkna s mezerami pojmout a díky spodnímu provětrávání opět odevzdat. Důležité je přitom, aby šířka jednotlivých prken byla max. 140 mm a tloušťka min. 24 mm. Toto doporučení platí pro střešní sklony od 5 ° při použití krytinových pásů spojovaných na drážku a od 3 ° pro lištový systém RHEINZINK – Klick.
U krytin spojovaných na drážku je u sklonů od 5 do 7 ° navíc nutné do drážky při montáži vkládat těsnicí pásek. V některých případech může vlivem sesychání podkladního bednění dojít k tomu, že se prkna zkroutí, jejich hrany se následně mohou skrz krytinu prorýsovat a tím způsobit nežádoucí narušení vzhledu střechy. Předcházet těmto nežádoucím obtiskům můžeme u drobných výškových rozdílů pomocí strukturní dělicí rohože AIR-Z (strukturní dělicí rohož RHEINZINK AIR-Z je rohož z polyamidových vláken, která slouží jako distanční podložka mezi materiálem RHEINZINK a podkladní konstrukcí. S její pomocí je možné zlepšit fungování drenáže) nebo strukturní dělicí vrstvy VAPOZINC (strukturní dělicí vrstva RHEINZINK-VAPOZINC je rohož, která je navíc vybavena kontaktní difuzně otevřenou folií se samolepicími spoji).
Použití strukturních dělicích rohoží nebo vrstev je vhodné rovněž u obloukových střech, kde je zapotřebí zlepšit přechod mezi hranami jednotlivých prken.
Kromě toho musejí být strukturní dělicí vrstvy použity vždy v kombinaci s podkladními konstrukcemi tvořenými velkoformátovými deskami, jako například OSB. V souvislosti se strukturní dělicí rohoží nebo vrstvou je nutné použít vysoké příponky RHEINZINK Clipfix.

Kovová střecha a lehká stavební konstrukce
Hluk způsobený deštěm je u masivního materiálu RHEINZINK v porovnání s lehkými kovy obecně lépe vstřebáván. I přesto může být zejména u lehkých stavebních konstrukcí vnímán jako rušivý. V těchto případech je možné při použití strukturní dělicí rohože AIR-Z nebo strukturní dělicí vrstvy VAPOZINC docílit významného útlumu a tím zlepšit přenos zvuku až o 9 dB (v porovnání s přímou pokládkou na dřevěné bednění, měřeno v prostoru větrané mezery). S těmito hodnotami je krytina RHEINZINK na stojatou drážku srovnatelná s tvrdými betonovými střešními krytinami.

Jaká strukturní dělicí vrstva je ta správná?
Poprvé byly strukturní dělicí vrstvy, které vyvinuli inženýři firmy RHEINZINK, použity v projektech již před více než 18 lety. Od té doby jich byly úspěšně položeny milióny čtverečných metrů. Na trhu se ale mezitím objevila také celá řada výrobků, u kterých docházelo k závažným problémům, protože nesplňovaly požadavky na teplotní odolnost a tvarovou stálost. Pokud se nechcete dočkat nepříjemného překvapení, doporučujeme produkty AIR-Z a VAPOZINC, které byly vyvinuty pro krytiny RHEINZINK a jsou optimálně sladěné sa střešními systémy této značky.

Závěrem
Pokládka přímo na bednění provětrávané ze spodní strany bez další separace odpovídá aktuálním konstrukčním doporučením firmy RHEINZINK a je úspěšně používána po mnoho let.
V případě, že je potřeba splnit nějaké další požadavky, např. redukci prostupu hluku, vyrovnání rozměrových nepřesností u dřevěné spodní konstrukce, ponechání dělicí vrstvy (např. lepenky) přímo pod krytinou na drážku, je použití strukturní dělicí rohože AIR-Z nebo strukturní dělicí vrstvy VAPOZINC smysluplné, respektive nutné. Kromě toho je nutné vždy provádět se strukturní dělicí vrstvou všechny spodní konstrukce, kde jsou použity velkoformátové desky.
Aleš Slivka, RHEINZINK ČR, s. r. o.