Informace výrobců, Střechy

Moderní novostavba Rezidence Bolevecká s mnoha typy plochých střech

V Plzni vyrostla nová Rezidence Bolevecká s dynamickým panoramatem. Jedná se o zajímavě řešený komplex budov, který využívá střešní plochy také k relaxačním účelům svých obyvatel. A právě na těchto střechách jsou použity hydroizolační materiály značky BMI Icopal.

Autoři projektu Rezidence Bolevecká ve svém návrhu mysleli na nízkoenergetické řešení celého komplexu a zároveň i na budoucí rezidenty. Proto navrhli střešní pláště jednotlivých částí komplexu různorodě. Část střech přizpůsobili tak, aby byly v nejvyšší možné míře využitelné svými obyvateli. U zbývajících ploch mysleli na dopad na životní prostředí. Navrhli buď vegetační střechy či střechy přitížené říčním kamenivem. Pro všechny tyto typy střech byla použita hydroizolační fólie Cosmofin GG Plus, od značky BMI Icopal.

Rezidence Bolevecká

Univerzální střešní hydroizolační fólie

Fólie Cosmofin GG plus je střešní fólie na bázi polyvinylchloridu (PVC) vyztužená kombinovanou skleněnou nosnou vložkou, která je vyráběná špičkovou výrobní technologií oboustranného extruzního nanášení. Fólie je určena k provádění jednovrstvých hydroizolací stabilizovaných mechanickým kotvením či přitížením. Neposledním přínosem této fólie je její komplexní sortiment vhodného příslušenství a možnost její aplikace na všechny tvary střech.

Rezidence BoleveckáRezidence Bolevecká

Výhody vegetačních střech

Dalším důvodem pro použití fólie Cosmofin GG Plus na střechách Rezidence Bolevecká je její odolnost proti prorůstání kořenů. Vznikly zde jak extenzivní vegetační střechy tak i intenzivní. Část zelených střech je proto přístupná pro své obyvatele. To vše rezidentům přináší benefit ve formě využitelnosti prostoru střech a příjemného estetického oživení.

Ostatně vegetační střechy přinášejí mnohem více výhod, od zpomalení odtoku srážkové vody, ochrany hydroizolační vrstvy před vysokými teplotami a UV zářením, vylepšení tepelně-technických vlastností střešního pláště, snížení energetické náročnosti budovy, až po zvýšení kvality životního prostředí.

Zakrytí fólie říčním kamenivem

Nejvýše položené střechy Rezidence Bolevecká jsou kryty říčním kamenivem. Jedná se o jednoduché a funkční řešení. V případě vhodné ochrany použité mezi násypem a fólií se výrazně prodlouží životnost samotné hydroizolace, jelikož dochází k mechanické ochraně fólie a mimojiné ke zvýšení požární odolnosti střechy.

Rezidence BoleveckáRezidence Bolevecká

Fólie Cosmofin GG Plus dokazuje, že se jedná o univerzální hydroizolační materiál. Ve spojení s technických servisem od společnosti BMI, divize plochých střech a hydroizolací, se stává ideálním řešením pro realizaci všech typů plochých střech.
Více informací na icopal.cz a bmigroup.com/cz.

podle podkladů společnosti BMI střešní a hydroizolační systémy