Informace výrobců

Moderní materiály dokáží utlumit nadměrný hluk v interiérech

Statistiky říkají, že až 40 % obyvatel Evropy je i doma vystaveno takové hladině hluku, která ohrožuje jejich zdraví. Nadměrný hluk nepřichází přitom jen z ulice, způsobovat ho může i hukot klimatizace nebo vypouštěné pračky, hlasitá hudba od sousedů, anebo klokotání a šplouchání způsobené průtokem vody odpadními trubkami. Ke slovu proto stále více přichází odhlučněné odpadní systémy, které dokáží splnit limity hluku v budovách, a výrazně tak zvyšují komfort bydlení.

Na některých západních trzích se v posledních letech diskutuje otázka úplného odklonu od standardní kanalizace ve prospěch odhlučněných systémů. V České republice činí podíl odhlučněné kanalizace v nových developerských projektech již 40 %, což ukazuje na snahu přiblížit se standardům těchto trhů.

Požadavky na ticho se mezi jednotlivými zeměmi světa liší. Např. mezní hodnota, kterou je třeba dodržet u domovních instalací v Dánsku nebo Norsku je 20-35 dB, zatímco v Indonésii 50 dB. V České republice by hladina hluku v obytných místnostech dle Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací č.272/2011 Sb. neměla v průběhu dne přesáhnout 40 decibelů, v noci by pak měla klesnout ještě o celou čtvrtinu.

Potrubní systémy s nízkým přenosem zvuku jsou jedním z mnoha důvtipných řešení, která dnes pomáhají zajistit pohodlné bydlení.

Na první pohled se to zdá snadno dosažitelné, opak je ale pravdou – například jen obyčejné spláchnutí toalety běžně dosahuje k hranici 75 decibelů, a pokud je kanalizační potrubí řešeno standardně a nepotlačuje přenos hluku v budově, následný průtok odpadní vody také nepatří k těm, které by splňovaly limity hluku v budovách.

Měřítka protihlukové ochrany u pozemních staveb určuje i norma DIN 4109. Podle této normy k místnostem, které vyžadují protihlukovou ochranu, nepatří jen ložnice, a to i ty na ubytovnách, a obytné místnosti včetně obytných hal a obytných kuchyní, ale i lůžkové místnosti v nemocnicích a sanatoriích, výukové místnosti ve školách, kancelářské prostory a zasedací místnosti. Na zajištění ticha by se tedy mělo pamatovat již na úrovni projektu plánované stavby či rekonstrukce.

Vliv na přenos hluku v budově pak může mít třeba i taková „drobnost“, jako je podoba instalačních objímek, i těm je tedy potřeba věnovat patřičnou pozornost

Klidný spánek zajistí moderní materiály

Limitní hodnoty hluku v chráněném vnitřním prostoru staveb ovlivňuje celá řada faktorů. V případě kanalizace v domě hraje důležitou roli jak celkové dispoziční rozvržení potrubního systému včetně umístění šachty pro hlavní potrubí odpadu a přívodu pitné vody, tak i materiál, z něhož jsou odpadní systémy zkonstruovány a způsob kotvení odpadního potrubí.

Také správným návrhem půdorysu je možné výrazně redukovat problémy s hlukem. Kuchyně a koupelny by měly být umístěny vedle sebe, v domech pro více rodin také nad sebou. Armatury a potrubní rozvody nepatří na stěny, které sousedí s místnostmi pro spaní. Při montáži samotného potrubí je pak vhodné vyhnout se ohybům 90 stupňů a změnám směru. Vliv na přenos hluku v budově pak může mít třeba i taková „drobnost“, jako je podoba instalačních objímek, i těm je tedy potřeba věnovat patřičnou pozornost.

Důležitou roli hraje také materiál, ze kterého je kanalizační potrubí vyrobeno. Pro tzv. „tiché“ nebo odhlučněné kanalizační systémy je vhodné místo dříve používaných silnostěnných systémů vyztužených minerálním plnivem použít moderní, lehčí a levnější trubky třívrstvé konstrukce vyrobené z polypropylenu. Příkladem může být odhlučněné potrubí SiTech+ z produkce firmy Wavin Czechia, které díky zvýšené hmotnosti o 20 % výrazně redukuje akustické projevy proudící vody a tím i s velkou rezervou plní maximální povolenou hodnotu hlučnosti.

Pro tzv. „tiché“ nebo odhlučněné kanalizační systémy je vhodné místo dříve používaných silnostěnných systémů vyztužených minerálním plnivem použít moderní, lehčí a levnější trubky třívrstvé konstrukce vyrobené z polypropylenusitech-montaz-210331-7432-sm 105023

Dalším materiálem, který dokáže hluk kanalizace utlumit, je Astolan. Ten je využit v systému tiché kanalizace AS+ a vyniká vysokou hustotou. Při montáži tohoto systému se navíc využívá speciálních objímek, jejichž materiálové složení bylo navrženo a testováno za účelem pohlcování přesně těch frekvencí hluku, které se v potrubí vnitřní kanalizace vyskytují. Tvarované konce potrubí výrazně snižují přítlačnou sílu potřebnou pro zastrčení konce potrubí do hrdla a samomazné modré těsnění zajišťuje jak eliminaci hluku, tak velmi snadnou montáž.

Protihluková ochrana od návrhu k realizaci

Systémy tiché kanalizace jsou stále oblíbenější a jsou upřednostňovány jak v projektech rezidenčního bydlení, tak například při výstavbě nových hotelů či kancelářských budov anebo rekonstrukcí nemocnic. Nedávný projekt rekonstrukce sítí v historické divadelní budově, kde byl požadavek na protihlukovou ochranu již v zadání projektu, pak ukázal, že s využitím moderního systému odhlučněné kanalizace lze splnit i ambiciózní požadavek na extrémně nízkou hlučnost v budově, tedy pouhých 10 dB. Investice do odhlučněných systémů přitom není nijak závratná, například u rodinného domu činí jen jednotky tisíc korun.

Potrubní systémy s nízkým přenosem zvuku jsou jen jedním z mnoha důvtipných řešení, která dnes pomáhají zajistit pohodlné bydlení. Na rozdíl od celé řady jiných (často záměrně na odiv stavěných zařízení) zde však platí, že čím méně se o nich v každodenním životě ví, tím lepší práci odvádějí. Možná proto jsou v dnešním nadměrně hlučném světě právě taková řešení stále oblíbenější.

podle podkladů společnosti Wavin Czechia