Informace výrobců, Inženýrské sítě

Moderní bezvýkopové technologie

Dopravní omezení, rozježděná krajina, omezení pohybu pro chodce – to jsou průvodní jevy nutných oprav vodovodních a plynovodních potrubí, kanalizačních stok nebo průmyslových potrubních rozvodů. Těmto nepříjemnostem se lze vyhnout při použití některé z bezvýkopových technologií. Variant je přitom na výběr hned několik – relining, řízené horizontální vrtání, pluhování, berstlining a close-fit technologie. Posledně jmenované technologie mají jednu výraznou ekologickou výhodu – neponechávají v zemi původní potrubí bez jeho dalšího využití. Principem close-fit technologií je zatažení nového potrubí do stávajícího sanovaného potrubí.

Moderní metoda Compact Pipe
Ještě o krok dál je technologie Compact Pipe. I jejím principem je zatažení nového potrubí do potrubí původního. Na rozdíl od metody relining, kde mezi stávajícím starým a nově zataženým potrubím vzniká volné mezikruží, které je nutné vyplnit např. bentonitovou směsí, však v tomto případě nové potrubí k tomu původnímu zevnitř těsně přilne (close-fit) a následně plně přebírá jeho funkci.

Nová trubka, která se zatahuje do předem vyčištěného původního potrubí, je již ve výrobě předtvarovaná do tvaru písmena C. Předtvarované potrubí se velice jednoduchým způsobem zatáhne do potrubí stávajícího. Následuje fáze zahřívání PE potrubí v celé délce sanovaného úseku pomocí páry a díky vlastnostem a tvarové paměti materiálu PE 100 RC se trubka pomalu vrací zpět do kruhového tvaru, ve kterém byla vyrobena. Výsledkem je staticky nezávislé a silné potrubí, které má kvalitu a životnost potrubí nového. Původní potrubí navíc slouží jako ochranná vrstva a zvyšuje tlakovou odolnost nového PE potrubí. Sanace potrubního systému s pomocí technologie Compact Pipe je šetrná k životnímu prostředí. Pro instalaci je zapotřebí pouze výkop malých montážních jam. V současné době je technologie Compact Pipe instalována po celém světě.

Moderní metoda bezvýkopové technologie Compact PipeModerní metoda bezvýkopové technologie Compact Pipe

Moderní metoda bezvýkopové technologie Compact PipeModerní metoda bezvýkopové technologie Compact Pipe

Opravy plynárenského potrubí s Compact Pipe
Potrubí Compact Pipe bylo například nedávno využito při stavbě pro Pražskou plynárenskou. Tato stavba byla unikátní tím, že se pro ni vyrábělo potrubí na míru, a to s dosud největším vnitřním průměrem. Stávající ocelový plynovod totiž vykazoval silné nestandardní rozměry. Bezvýkopová technologie byla zvolena především kvůli eliminaci otevřených výkopů, které by jinak týdny blokovaly frekventovanou křižovatku. Za pomoci technologie Compact Pipe tak proběhly čtyři rychlé akce v dimenzi DN 500, kterých si veřejnost takřka nevšimla:
● Na Dvořákově nábřeží v Praze 1 se jednalo o obnovu zastaralého ocelového potrubí v délce 170 metrů. Instalace technologií Compact Pipe byla dokončena za pouhých šest dní.
● Ve velmi rušné části Prahy 6 v Thakurově ulici – mezi ČVUT a Národní technickou knihovnou – bylo sanováno 800 m potrubí. Pokud by Pražská plynárenská nevyužila technologii Compact Pipe, musela by být původní trubka plně nahrazena výkopovou metodou a provoz lokality by zůstal několik týdnů omezený. Takto byl projekt ukončen za deset dní s minimálním narušením každodenního chodu univerzity.
● Ve Vinohradské ulici na Praze 2 byla s pomocí technologie Compact Pipe provedena oprava 50 metrů stávající ocelové trubky pod tramvajovými kolejemi s minimálním omezením dopravy. Potrubí bylo spojeno a uvedeno do provozu po pouhých třech dnech.
● Čtvrtá instalace probíhala v ulici Na Slupi vedle gotického kostela z roku 1360 v historické části Prahy 2. Zde byly podmínky a požadavky na provádění výkopových prací extrémní. Čištění stávající ocelového potrubí a instalace šesti částí Compact Pipe o celkové délce 400 metrů bylo dokončeno za dva týdny.

podle podkladů společnosti Wavin Czechia