Informace výrobců

Mistři odborného výcviku ocenili školení RAKO

Firma Lasselsberger, s. r. o., uspořádala ve dnech 30. 11.–2. 12. 2016 v ateliéru RAKO školení pro mistry odborného výcviku středních škol na téma pokládka keramických obkladů. Účast na něm přijaly všechny vybrané školy z celé ČR, celkem 30 mistrů. 

Školení bylo zaměřeno na získání dalších dovedností v oboru obkládání a výrobce tímto způsobem přispívá k výchově řemeslníků – profesionálů obkladačů. Studium řemeslných oborů, a tedy i obor obkladač, není pro mladé lidi příliš atraktivní, protože ti čím dál více kladou důraz na vyšší vzdělání a práci v pohodlném prostředí. Studenti řemeslných oborů připouštějí, že je škola příliš nepřipravuje pro praxi. Praxe je pro studenty řemeslných oborů nejdůležitější částí studia a studenti po nástupu na školu bývají zklamáni. To potvrzují i příběhy dnešních absolventů. Kromě kvalitní praxe chybí i předměty, které by je připravily na vlastní podnikání a na komunikaci s budoucími zákazníky. Hlavním zdrojem praktických informací o moderních technologií atd. jsou pro studenty mistři odborného výcviku. Proto firma Lasselsberger, s. r. o., začala jednání se školami a připravila pro mistry odborného výcviku třídenní školení v Rakovníku.

Praktická školení se zaměřila například na pokládku velkých formátů obkladů, stavební chemii či časté chyby při pokládce. Emil Hanych, mistr odborného výcviku ze Střední odborné školy v Rakovníku uvedl: „Nejvíc jsem uvítal pokládku velkých formátů podle návrhu v praxi. Seznámíme se s moderním pracovním nářadím, vyzkoušíme si pod dozorem a s dobře míněnými radami našich školitelů obkládat velké formáty keramických obkladů. Obkladačů – řemeslníků si lidé váží za kvalitně odvedenou práci. Doufejme, že se zájem o obor obkladač a jeho kvalita bude v čase nadále zlepšovat. Nyní je zájem o obor obkladač zoufalý a je nutné postupnými kroky, jako je například toto školení, obor zatraktivňovat. Ceníme si, že nás RAKO přizvalo.“

Workshop navštívili také zástupci Cechu obkladačů ČR a potvrdili správný směr společnosti Lasselsberger. PhDr. Eduard Justa, člen revizní komise Cechu obkladačů komentoval akci: „Je nezbytné na mistry přenášet nejen teoretické informace, ale především praktické dovednosti. Mistři odborného výcviku jen neseděli a poslouchali, ale především měli možnost získat praktické dovednosti. Možnost, aby si každý vyzkoušel práci s velkoformátovými obklady, je správný model, protože dosud nikde neměli možnosti si vyzkoušet práci s novým materiálem a novým nářadím, které je nezbytné pro tuto práci. Svoje zkušenosti nyní mohou přenášet na své žáky. Workshop také přispěl k vytvoření vazeb nejen s výrobcem, ale také mezi účastníky, protože pro ně to byla silná motivace. Workshop naznačil i směr obsahového zaměření dalších worshopů.“

podle podkladů firmy Lasselsberger, s. r. o.

Školení RAKOŠkolení RAKOŠkolení RAKOŠkolení RAKOŠkolení RAKOŠkolení RAKO