Beton, Informace výrobců

Měníme svět betonu – ZAPA AQUASTOP – spodní stavba

Ve světě stavebnictví se stala společnost ZAPA beton v podstatě již synonymem pro výrobu a transport betonových směsí. Patříme mezi největší výrobce transportbetonu na českém a slovenském trhu.

Beton je nejpoužívanější stavební materiál na celém světě. Je snadno transportovatelný, čerstvá směs dokáže vyplnit jakýkoliv prostor a jeho nejvýznamnější vlastností je, že po ztvrdnutí dokáže držet požadovaný tvar. Lidstvo si prostě musí přiznat, že beton v současné době nemá za sebe adekvátní náhradu!

Má to však samozřejmě i svá proti. Beton je kompozit. Pro jeho výrobu se jako hydraulické pojivo používá cement, který tvoří takzvanou matrici. Kostru betonu tvoří kamenivo, dále voda, příměsi, přísady a v neposlední řadě třeba vzduch, popřípadě nějaká přidaná vlákna.

Pokud se budeme držet pojmu cement, narážíme zde na poměrně velký problém současnosti, a to vysokou uhlíkovou stopu. Výroba cementu se přibližně pohybuje na 8 % celosvětové produkce CO2.

Společnost ZAPA beton se již od roku 2015 řadí k části výrobců, která pro výrobu více využívá směsných cementů (A-LL, B-M) a plní tak závazky na výrazné snížení uhlíkové stopy. Stejně tak má společnost ve svém portfoliu produktů inovativní betonové směsi, které se svým složením snaží přispívat k šetření životního prostředí.

Zdroj: ZAPA betonZdroj: ZAPA betonZdroj: ZAPA beton

Právě jedním z řady speciálních produktů společnosti ZAPA beton je ZAPA AQUASTOP. Beton, který odpovídá požadavkům ČSN 206+A1. Optimální návrh tohoto betonu zaručuje pozvolný nárůst pevnosti a minimalizaci hydratačního tepla. Beton je vhodný pro masivní konstrukce. Díky svým vlastnostem a použití speciálních přísad zvyšuje odolnost betonu proti působení tlakové vody.

ZAPA AQUASTOP je vhodný pro betonáže horizontálních i vertikálních konstrukcí podzemních staveb, jako jsou piloty, základové desky, podzemní stěny apod. ZAPA AQUASTOP je vhodný zejména pro použití takzvaných konstrukcí bílých van, kde je požadavek na eliminaci trhlin a minimalizaci průsaku vody konstrukcí. Právě pro tyto vlastnosti je předurčen pro optimalizaci uhlíkové stopy. Použití směsných cementů, snížení doby betonářských prací bez nutnosti použití konvenčních izolačních materiálů, jako jsou například natavované asfaltové pásy.

Toto jsou z našeho pohledu chytrá řešení, která jsou hnací silou pro plnění cílů SUSTAINABILITY – udržitelnosti.

Pro více informací navštivte stránky wwww.zapa.cz, kde se dozvíte více i o připravovaném odborném webináři, jehož součástí bude i přednáška o tomto speciálním produktu.

Technické parametry produktu ZAPA AQUASTOP:

Pevnostní třída a SVB Doplňující informace
C 25/30 XA2
(X0, XC1 – XC4, XD1 – XD2, XF1, XA1 – XA2)
Deklarace vlastností betonu po 90 dnech,
max. průsak dle ČSN EN 12390–8 do 35 mm
C 30/37 XA2
(X0, XC1 – XC4, XD1 – XD2, XF1, XA1 – XA2)
Deklarace vlastností betonu po 90 dnech,
max. průsak dle ČSN EN 12390–8 do 35 mm
C 30/37 XA3
(X0, XC1 – XC4, XD1 – XD3, XF1, XA1 – XA3)
Deklarace vlastností betonu po 90 dnech,
max. průsak dle ČSN EN 12390–8 do 20 mm
C 35/45 XA2
(X0, XC1 – XC4, XD1 – XD2, XF1, XA1 – XA2)
Deklarace vlastností betonu po 90 dnech,
max. průsak dle ČSN EN 12390–8 do 35 mm
C 35/45 XA3
(X0, XC1 – XC4, XD1 – XD3, XF1, XA1 – XA3)
Deklarace vlastností betonu po 90 dnech,
max. průsak dle ČSN EN 12390–8 do 20 mm

podle podkladů společnosti ZAPA beton