Informace výrobců, Zděné konstrukce

LIAPOR, to je především akustický komfort

V bytových domech, veřejných budovách a v průmyslových objektech je stále podstatnějším faktorem akustická kvalita zdiva. Dlouhodobým lídrem českého trhu je díky svým technickým parametrům na vzduchovou neprůzvučnost zdivo značky Liapor od společnosti Lias Vintířov.

Tradiční český výrobce zdiva z keramického betonu vyvinul celý systém produktů, jejichž hlavním cílem bylo dosažení výborných zvukověizolačních vlastností pro nosné stěny i příčky. Na zvýšené požadavky normy ČSN 73 0532 na zvukovou izolaci mezi místnostmi v budovách reagovala firma provedením nových zkoušek na vzduchovou neprůzvučnost u špičkových tvarovek řady Liapor M 240/12 MPa a Liapor M 175 ve státní zkušebně TZÚS v Teplicích s vynikajícími výsledky.

Liapor M 115 AKULiapor M 175 AKULiapor M 240 AKULiapor M 300 AKU

Tvárnice řady Liapor M jsou konstruovány tak, aby dosáhly vysokého indexu vzduchové neprůzvučnosti Rw při co nejmenší tloušťce zdiva. K razantnímu útlumu zvuku dochází u těchto tvarovek díky mezerám mezi zrny a následné absorpci zvuku v tomto materiálu. Proto má tvárnicové zdivo Liapor vyšší akustický útlum než nosné i nenosné stěny z jiných klasických zdicích materiálů při stejné plošné hmotnosti.

Ale to nejsou jediné produkty z akustické řady zdiva Liapor. Nutno dodat, že všechny prvky ze sortimentu zdiva Liapor jsou samozřejmě zdravotně nezávadné, nehořlavé a mají nižší objemovou hmotnost než zdivo z jiných materiálů. Jsou snadno opracovatelné, ale zároveň pevné a trvanlivé.

Kalibrované tvarovky M pro přesné zdění
Inovovanou formou základního zdicího systému Liapor jsou kalibrované tvarovky s dokonale rovnoběžnými vodorovnými ložnými spárami, přesně zbroušenými na speciální brousicí lince. Vysoká tvarová a geometrická přesnost tvarovek umožňuje tenkovrstvé zdění na maltové lože o tloušťce pouze 2 mm. To samo o sobě snižuje pracnost zdění (díky preciznímu založení první vrstvy kalibrovaných tvarovek na dokonale vyrovnaný podklad). Další výhodou tohoto systému je, že nevznikají tepelné mosty a snížením tloušťky ložné spáry o 10 mm (tj. až o 80 %) na výsledné 2 mm dochází k úspoře zdicí malty (a tím i ke snížení vlhkosti ve zdivu, které i rychleji vysychá). Současně se zmenšuje riziko vzniku prasklin v místech spár a v omítkách a v neposlední řadě se snižují nároky na vybavení a na úklidové práce na stavbě.

LIAPOR, to je především akustický komfortLIAPOR, to je především akustický komfort

Pro zdění vnitřních nosných stěn jsou určeny tvárnice Liapor M, které dosahují velmi vysokého indexu vzduchové neprůzvučnosti Rw. Ve stěnách z Liaporu dochází ke komůrkovému útlumu zvuku v mezerách mezi zrny a k jeho absorpci. Naměřené hodnoty Rw se pohybují od 51 dB do 59 dB.

Rezidenční bydlení Nad Přehradou. Akustické tvárnice Liapor byly použity především u příček mezi byty a chodbami.Novou alternativou tvárnic Liapor M je tvarovka Liapor M 200, která je vyráběna v pevnostech 6 a 12 MPa. Jedná se o cenově atraktivní variantu pro obvodové zdivo s dostatečnou akumulací, aby i následné provozní náklady na provoz byly co nejmenší. Pro tento typ použití je určena tvarovka v pevnostní třídě 6 MPa a pro splnění požadavků normy na tepelně izolační vlastnosti se zdivo zatepluje přídavnou tepelnou izolací. Naopak v pevností třídě 12 MPa je tvarovka určena pro vnitřní nosné zdivo, kde v tloušťce 200 mm vyniká velmi dobrými akustickými vlastnostmi, laboratorní vzduchová neprůzvučnost tvarovky Rw = 56 dB. Tvarovka se vyrábí v rozměrech 425x200x240 mm pro klasické zdění na maltové lože 8–12 mm a pro zdění na tenké maltové lože (lepidlo) v rozměrech 425x200x248. Vynikající je také požární odolnost – při pevnosti 6 MPa je EI 180 DP1, při pevnosti 12 MPa je EI 240 DP1.

Stejně skvělé vlastnosti mají i příčky Liapor M, které jsou vhodné pro zdění vnitřních příček s tloušťkou 11,5 a 17,5 cm, a Liapor PS vhodné pro tenké vnitřní příčky s tloušťkou 7 cm. Spojení na pero a drážku, minimální spotřebu malty a jednoduché a rychlé zdění ocení všichni stavebníci. I při malé tloušťce výborně chrání proti hluku a snadno u nich lze dodatečně udělat drážky pro elektroinstalaci a jiné rozvody, do stěn přesně vrtat a frézovat a hmoždinky v nich spolehlivě drží po celou dobu životnosti stěn.

Použití tvarovek Libor M u Rakouského gymnázia Projekt Rakouského gymnázia v Praze-Modřanech byl dokončen na podzim loňského roku. Autorem architektonického návrhu je A. K. Bohrn z Vídně, generálním projektantem byla Loxia, a. s., a investorem Pontos Property, s. r. o. (member of Raiffeisen Leasing Real Estate, s. r. o.). Konstrukci objektu tvoří železobetonový skelet s tím, že všechny vyzdívky jako obvodové stěny, fasáda, dělicí steny a příčky jsou realizovány z liaporových tvárnic.

Na stavbě Rakouského gymnázia byly použity železobetonový skelet a tvárnice LiaporAkustický komfort v učebnách gymnázia je perfektní. Tvárnice z Liaporu byly doporučeny rakouským investorem.

„Požadavky rakouské strany v otázce akustických vlastností byly poměrně striktně vymezené a těmto požadavkům nejlépe odpovídalo zdivo z Liaporu,“ vysvětluje výběr materiálu v této souvislosti Jan Pyš z firmy Loxia, a. s.

Ze všech možných materiálů právě Liapor nakonec rakouská strana schválila jako vyhovující. Splnil nejlépe kombinaci parametrů zděné konstrukce, tloušťky, akustického útlumu i tepelněizolačních vlastností. Přestože Liapor splňuje i náročné protipožární požadavky, v případě rakouského gymnázia nebyl tento argument významný. Na celé stavbě se především uplatnily tvarovky Liapor řady M s vysokým indexem vzduchové neprůzvučnosti, který je dosažen díky komůrkovému útlumu zvuku v mezerách mezi zrny a následné absorpci zvuku v tomto materiálu.

Výhodou tvárnic Liapor je v mnoha případech ceněná nižší objemová hmotnost ve srovnání s některými jinými stavebními materiály. Uplatněné tloušťky byly v případě stavby Rakouského gymnázia 115, 175, 200 a 240 mm podle typu nosné stěny nebo příčky.

Další informace naleznete na www.liapor.cz.

podle podkladů společnosti Lias Vintířov