Fasádní pláště, Informace výrobců

Kreativní techniky pro moderní úpravy fasád

Časy, kdy venkovním prostorům, především pak fasádám domů, vládly pouze škrábaná (točená) nebo rýhovaná struktura omítky, jsou definitivně pryč. Dnešní moderní doba nutí výrobce stavebních materiálů k nabídce designově zajímavých kreativních technik exteriérových ploch.

I proto nabízí společnost Baumit již od roku 2013 na trhu speciální omítky, umožňující unikátní ztvárnění fasády či jiného venkovního prostoru podle přání investorů. Stejně jako v jiných oborech, tak i v rea-lizaci novostaveb či rekonstrukcích starších bytových či rodinných domů mají investoři stále více tendenci odlišit se a volí k tomu zejména netradiční kreativní struktury včetně barevného odstínu fasády domu. Často se přitom nejedná o celé plochy fasády, ale pouze o zvýraznění některých jejích částí, například mezi okenními otvory nebo podlažími apod. Zájem je v současnosti především o struktury napodobující dřevěný, kovový, kamenný nebo betonový povrch, které z nějakého důvodu nelze vytvořit běžnými materiály. Baumit proto dnes nabízí omítky různé zrnitosti a určitým způsobem techniky práce s předepsaným nástrojem umožňuje docílit již zmíněných specifických povrchů. Pokud je dodržen předepsaný technologický postup při realizaci těchto kreativních struktur, je velmi obtížné z větší vzdálenosti rozpoznat takový povrch od originálu. 

Bytový komplex Origami, Praha 6 – kreativní technika kartáčováníKreativní techniky pro moderní úpravy fasád

Nástroje pro kreativní techniky
Základem kreativní struktury je použitá jednosložková silikonová dekorativní omítka Baumit Creativ-Top, která se nabízí v šesti zrnitostech od 0,2 do 4 mm. Tato omítka se nanáší (ručně či strojově) ihned po zaschnutí základního nátěru. Tloušťka vrstvy omítky závisí na zvolené technologii. Pro docílení finálního vzhledu se používají různé nástroje, jako je zednická lžíce, houbové hladítko, zubová stěrka, válečky, kartáče, stříkací pistole a jiné. Právě kombinace použití těchto nástrojů tvoří názvy pro různé techniky. V nabídce Baumit se tak můžeme seznámit s válečkováním, špachtlováním, kartáčováním, fládrováním, strukturováním hřebenem, gletováním, modelováním a dalšími technikami, kdy každá z nich vyžaduje určitou zrnitost omítky Baumit CreativTop. 

Divadlo, Žďár nad Sázavou – kreativní technika strukturování zubovým hladítkemKreativní techniky pro moderní úpravy fasád

Volba kreativní techniky
Možná právě nyní vyvstává otázka, jak náročná je tvorba kreativních omítek. „Pokud se jedná o rodinný dům, jeho majitel má základní řemeslnou zručnost a řeší zvýraznění fasády pomocí kreativních technik například jen na vybrané ploše, nemusí se vůbec obávat. Baumit totiž nabízí kromě základních materiálů i vhodné nástroje pro tvorbu kreativní struktury. Zájemcům mohou pomoci i aplikační videa. Avšak u velkých bytových domů je lepší využít specializovaných firem, kde všichni pracovníci ovládají požadované kreativní techniky. Větší plochy fasády totiž kladou vysoké nároky na přesnost při realizaci zvolené struktury. V obecné rovině, i architektům ze zkušenosti doporučujeme pro aplikaci některých kreativních struktur spíše menší plochy fasády nebo větší, ale s možností optického rozdělení na více částí,“ potvrzuje poznatky z praxe Ing. Jaromír Žumár, Ph.D., produktový manažer společnosti Baumit a dodává: „Rozhodující je při realizaci vybrané struktury míra její pravidelnosti a rovnoměrnosti ve vybraných směrech. Například kreativně nepravidelná struktura imitující betonový povrch umožňuje takto oživit celou plochu fasády domu.“ 

Dvacítka unikátních struktur
Technologický předpis společnosti Baumit popisuje v současnosti celkem dvacet základních kreativních technik, ale ve skutečnosti se nabízí aplikace celé stovky různých vzorů. Je to dáno tím, že na jeden povrch se dají následně aplikovat další doplňkové povrchové úpravy, například lazury v různých odstínech. V současnosti je asi nejvíce žádanou krea-tivní technikou struktura povrchu betonu a investoři obecně preferují také hladké fasády, což je například technika již zmíněného gletování. Preference právě takového povrchu fasády úzce souvisejí s jeho následnou údržbou. Hladké povrchy se totiž v daleko menší míře znečišťují.

Bytový dům, Fráni Šrámka, Č. Budějovice – kreativní technika fládrováníFládrování

Oceněná kreativita
Z konkrétních realizaci zajímavých kreativních technik lze z minulosti zmínit třeba bytový komplex Origami v Praze 6. Zde bylo na fasádě využito zateplovacího systému Baumit Pro v kombinaci s omítkou Baumit CreativTop o zrnitosti 3 mm. Následně bylo použito kreativní zpracovaní technikou kartáčování. Výsledný efekt této struktury na celé fasádě byl navíc umocněn metalickým nátěrem v platinovém barevném odstínu. Zdařilost celé realizace kreativní techniky na této fasádě byla nakonec oceněna prestižním oceněním Fasáda roku 2016 v kategorii Novostavba bytového domu. Stejně poutavá je rovněž oceněná kreativní technika fádrování realizovaná u bytového domu Fráni Šrámka v Českých Budějovicích a pozornost si rozhodně zaslouží i strukturování zubovým hladítkem, které výrazně oživilo budovu divadla ve Žďáru nad Sázavou. 

Radost z barev
Mluvíme-li o kreativitě, nelze nezmínit širokou barevnou škálu nabízených odstínů. Vzorník barev Baumit Life dnes nabízí až neuvěřitelných 888 odstínů a převážnou většinu z nich lze využít pro tvorbu kreativních a designových omítek. Následného zvýraznění plastičnosti či vytvoření zvláštních efektů struktury lze docílit kombinací se speciálními barvami Baumit Lazur, Baumit Metallic nebo Baumit Glit-ter. Častým tématem pro diskusi je údržba takové kreativní omítky. Ta se v zásadě neliší od běžných typů omítek na fasádách. Omývat se dá standardně tlakovým mytím při dodržení odpovídajícího tlaku vody a doporučuje se ošetření biocidním sanačním nátěrem Baumit Fungo-Fluid, ničícím mikroorganismy a sloužícím i jako vhodná prevence. 

Produkty Baumit pro kreativní techniky úpravy fasádProdukty Baumit pro kreativní techniky úpravy fasádProdukty Baumit pro kreativní techniky úpravy fasádProdukty Baumit pro kreativní techniky úpravy fasád

Jak kreativní techniky poznat a zvládnout
Všem zájemcům o kreativní povrchy umožňuje Baumit seznámení se základními technikami ve všech regionech ČR, a to formou spe-ciálních stojanů se vzorky jednotlivých struktur včetně povrchových úprav, umístěných v příslušných Baumit Life centrech. Velmi užitečnou službu nabízí Baumit realizačním firmám. Pokud si zakoupí kompletní materiál pro kreativní a designové omítky tohoto výrobce, mohou jeho regionální aplikační technici bezplatně zaškolit pracovníky realizační firmy a předvést danou kreativní techniku přímo na místě stavby. Starost si investoři nemusí dělat ani se záručními podmínkami. I pro kreativní omítky totiž platí standardní záruka v délce dva roky a v případě využití kompletní řady materiálů Baumit je při dodržení technologického postupu prodloužena až na pět let. Kreativní techniky tak dnes nabízí nekonečné možnosti ztvárnění fasády domu.

podle podkladů firmy Baumit, spol. s r. o.