Informace výrobců, Střechy

Kontrola a údržba plochých střech FATRAFOL

Základní funkcí střechy je ochrana podstřešních prostor před vlivy vnějšího prostředí. Aby střecha mohla správně plnit tuto funkci, je nutné především kvalitně provést izolaci střechy. Pokud pro izolace použijete fólie FATRAFOL, nebudete muset fólii po celou dobu její životnosti dodatečně ošetřovat ani nijak povrchově upravovat. Je ale důležité pravidelně střechu kontrolovat a udržovat. Jedině tak může být zachována vysoká funkčnost střechy a její dlouhodobá životnost.

Kontrola střechy by měla probíhat minimálně jednou do roka. Lepší je však provádět kontrolu dvakrát za rok, a to před zimou a po zimě. Ideálně pak také po prudkém dešti, bouřce, krupobití nebo větru. Prohlídka střechy se zaměřuje především na:

▪ vizuální kontrolu neporušenosti hydroizolační fólie a jejích spojů
▪ kontrolu ukončení hydroizolační fólie na jiných konstrukcích a prostupujících tělesech
▪ kontrolu kvality tmelených míst a pravidelnou obnovu tmelů podle jejich životnosti
▪ čistotu střechy, odstranění nepůvodních předmětů a porostů (kamínků, větviček, listů, mechu apod.)
▪ kontrolu průchodnosti vtoků, žlabů, dešťových svodů, listových filtrů a jejich vyčištění;
▪ kontrolu stavu oplechování podél okrajů střechy
▪ kontrolu komínových těles, světlíků, odvětrání apod.
▪ detekci rýh, protlačení či zeslabení a menších poškození od mechanických vlivů

Kruhová záplata pro menší opravyObdélníková záplata na opravu většího poškození

Dojde-li k lokálnímu porušení celistvosti fóliové hydroizolace mechanickým poškozením, vysokou teplotou, působením chemických látek a přípravků apod., provedení opravy spočívá v přeplátování poškozeného místa plošnou záplatou vhodného tvaru o stejné kvalitě jakou má původní fólie. V případě PVC fólií FATRAFOL se provádí horkovzdušným svarem na očištěný povrch stávající fólie. K očištění povrchu fólie je možné použít čistou vodu s malým množstvím saponátu, líh nebo technický benzín. Pokud z jakýchkoli důvodů nelze záplatu přivařit na horní líc fólie, je možné tuto podsunout pod fólii v místě poškození a přivařit původní fólii na záplatu. Po svaření je doporučeno svary fólií ošetřit pojistnou zálivkou. Pro poškození menšího rozsahu lze využít dodávané prefabrikované záplaty z PVC kruhového tvaru. Při aplikaci na větší poškozenou plochu je vhodné použití záplat čtvercového nebo obdélníkového tvaru, rohy záplat doporučujeme zaoblit v rádiusu cca 40 mm.

Střechu je vhodné pravidelně zbavovat nečistotPopálená fólie, vhodná oprava kruhovou záplatou

Prostředky pro obnovu a čištění hydroizolační fólie

Fólie FATRAFOL jsou bezúdržbové, nevyžadují proto po celou dobu své životnosti žádnou obnovu pomocí nátěrů či jiných technologií. Čištění povrchu fólií by se mělo omezit pouze na odstranění náletové vegetace a mechanického znečištění. V případě potřeby lze povrch fólie očistit pomocí rotačních kartáčových strojů s použitím vhodných saponátových čistících prostředků. Správný postup a dávkování je uvedeno v návodu jejich výrobce. K čištění fólií zásadně nepoužíváme abrazivní čistící prostředky na bázi mletých minerálů, které mechanicky narušují povrch fólie a následně zvyšují její špinivost.

Závěr

V případě potřeby jakéhokoliv zásahu do celistvosti hydroizolace je nezbytné o tomto vyrozumět zhotovitele stavby, resp. hydroizolace. Ten zajistí vlastními nebo externími pracovníky požadované činnosti. V žádném případě nedoporučujeme provádět opravu hydroizolace vlastními silami, nejlepší je přenechat tuto práci odborníkům.

Pravidelná kontrola a péče o plochou střechu pomůže předejít rizikům se zatékáním a zajistí její spolehlivé fungování a dlouhou životnost.

podle podkladů společnosti Fatra