Fasádní pláště, Informace výrobců

Komplexní systémové řešení pro obnovu fasády od firmy Baumit

K určité míře poškození fasády může dojít již v prvních dvou letech od jejího dokončení. Zpravidla se jedná o důsledek činnosti mikroorganismů a následně plísní a řas. Ale samozřejmě důvodů může být více, například vznik trhlin o různé šířce. V běžných podmínkách lze obnovu fasády domu očekávat v rozmezí sedmi až deseti let jeho stáří. Pokud provedená kontrola prokáže poškození, je potřeba nejprve konzultovat rozsah poškození a případný technologický postup obnovy s odbornou realizační firmou nebo přímo s výrobcem fasádních materiálů, jakým je například společnost Baumit. Rozsah a povaha případného narušení fasády následně určí technologický postup její obnovy včetně doporučené skladby jednotlivých výrobků.

Někdy stačí oživit
Pokud dojde časem k vyblednutí barevného odstínu rodinného či bytového domu nebo je patrné povrchové znečištění prachem, je nejjednodušším řešením pouhé oživení vzhledu fasády. Podmínkou je však jistota, že na jejím povrchu nejsou při kontrole zjištěny žádné trhliny. Při oživení fasády se provádí nejprve důsledné omytí vodou s maximálním tlakem 200 barů a teplotou do 35 °C. Po úplném vyschnutí je nutné nejprve opatřit povrch fasády vrstvou základního nátěru Baumit MultiPrimer. Pomocí tohoto paropropustného penetračního nátěru dojde ke zpevnění minerálních a organických podkladů před nanášením fasádní barvy. Pro případ, že by se jednalo o mastné znečištění, může být snadným řešením aplikace přípravku Baumit ReClean, který je možné ředit vodou až do poměru 1 : 10, dle stupně daného znečištění. Po uplynutí 12hodinové technologické pauzy je povrch připraven pro dva nátěry fasádní barvy. Ten první se provádí ředěným nátěrem s 10–15 % čisté vody. I druhý nátěr je možné ředit, ale maximálně s 5 % vody. Obvykle se ale druhý nátěr již neředí. Při výběru správného typu barvy je potřeba zohlednit mimo jiné lokaci objektu. V prostředí, kde dům více inklinuje ke znečištění (např. stavby ve velkoměstech, v blízkosti frekventovaných silnic, apod.), se doporučuje fasádní barva Baumit NanoporColor, a to především díky její samočisticí schopnosti vlivem působení fotokatalytického procesu za přítomnosti slunečních paprsků. V úvahu připadá také kvalitní silikonový nátěr se zvýšenou kryvostí Baumit StarColor, který je navíc extrémně vodoodpudivý. Jedná-li se o renovaci historického objektu, nabízí Baumit pro tyto účely speciální barvu s názvem Baumit SilikatColor. Portfolio fasádních barev pro oživení celkového vzhledu poté uzavírá výrobek Baumit SilikonColor.

Produkty Baumit pro komplexní systémové řešení pro obnovu fasádyTechnologie nanášení Airless

Boj s nežádoucími nájemníky
Nejčastějším důvodem k obnově fasády je však její napadení různými druhy řas a plísní, přičemž rozhodujícím faktorem pro rozsah poškození je většinou lokace objektu. Tmavá vlhká místa bez přístupu slunce jsou pro jejich vznik téměř ideálním prostředím. Jaké tedy zvolit řešení pro toto biologické znečištění povrchu fasády, která nevykazuje známky trhlin? Postupuje se opět ve dvou základních krocích. Prvním je aplikace vodou ředitelného sanačního nátěru Baumit FungoFluid, obsahujícího algicidní a fungicidní látky. Dojde tak k úplnému nasycení podkladu. Nátěr se doporučuje provádět mimo dobu přímého slunečního osvitu a za mírně vlhkého počasí, avšak nikoli za deště. Je totiž potřeba zajistit jeho vyschnutí po dobu minimálně 12 hodin. Poté je potřeba fasádu očistit kartáčem, pomocí parního čističe nebo tlakovou vodou od fyzických zbytků řas a plísní. V závislosti na intenzitě napadení lze preventivně znovu aplikovat protiplísňový nátěr. V dalším kroku již nic nebrání použití základního nátěru Baumit MultiPrimer, sjednocujícího vlastnosti podkladu, před použitím fasádní barvy Baumit NanoporColor se samočisticím fotokatalytickým účinkem nebo silikonový nátěr Baumit StarColor se zvýšenou kryvostí.

NástřikOplach vodou

U trhlin rozhoduje jejich šířka
Pokud pravidelná kontrola fasády odhalí trhliny, rozhoduje o následném postupu obnovy jejich šířka, přičemž limitní hodnotou je 0,5 mm. Proč právě půl milimetru? Odpověď souvisí s povrchovým napětím kapky vody, které jí neumožní právě až do této šířky trhliny proniknout do struktury fasády, což by mělo velmi brzy poměrně fatální následky. Odlišný postup renovace je dán také konstrukcí fasády, tzn. jde-li pouze o omítku nebo zateplovací systém. V případě jemných trhlinek do šířky 0,3 mm se doporučuje použít penetrační nátěr Baumit PremiumPrimer, který tyto vlásečnicové trhlinky překryje a vyplní. Pokud jsou trhlinky do šířky 0,5 mm, je nutno použít již speciální penetrační nátěr obohacený vlákny s názvem Baumit FillPrimer. Tento speciální nátěr opět vyplní a překryje trhliny v omítce a fasáda je po aplikaci barvy, např. Baumit StarColor, jako nová, bez trhlin a poškození. Velkou výhodou nejen u tohoto typu fasádní barvy je možnost jejího strojního nanášení metodou Airless, díky nové receptuře. Tato speciální technologie strojního stříkání fasádní barvy umožňuje její rychlé a rovnoměrné nanášení, potažmo také nemalou úsporu času a finančních prostředků.

Zbavení se špíny na fasáděVznik trhliny

Kompletní obnova fasády
Bohužel poškození fasády může různými vlivy dojít do stavu, kdy je nutné provést její celkovou obnovu. Mluvíme tedy o případu, kdy trhliny přesahují onu zmíněnou šířku 0,5 mm. Ale ani v tomto případě není důvod k obavám, neboť ucelený systém značky Baumit věnovaný renovaci fasády domu nabízí poměrně jednoduché řešení. V případě zateplovacích systémů, kde jsou patrné již větší trhliny, je nutné nejprve přestěrkování fasády vysoce přídržnou lepicí hmotou na bázi cementu Baumit StarContact s následným vložením sklotextilní armovací síťoviny Baumit StarTex. S její pomocí je vytvořen ideálně pevný, pružný a voděodolný podklad pro nanesení nové fasádní omítky. Pokud se jedná o obnovu starší běžné minerální fasády (např. vápenocementová omítka, břízolit apod.), je prvním krokem nanesení renovační stěrky Baumit MultiWhite vyztužené vlákny se štukovým povrchem. Tato stěrka v zrnitosti 1 mm se nanáší v minimální tloušťce 3 mm. V druhém kroku použijeme jako další vrstvu základní nátěr Baumit MultiPrimer

Fasáda před obnovouFasáda po obnově

A stejně jako v minulých případech, celý proces renovace končí u kvalitních fasádních barev.
podle podkladů společnosti Baumit