Informace výrobců, Zděné konstrukce

Kompletní cihelný systém Heluz řeší i detaily

Kompletnost stavebního systému od jednoho výrobce je samozřejmostí, trendem je zjednodušení projektování i samotné výstavby. Stavební materiály budou procházet inovacemi, aby poskytovaly co nejlepší tepelný i akustický komfort, ale největší vývoj lze čekat v oblasti poskytovaného servisu – tak shrnuje vývoj na trhu stavebních materiálů Ing. Filip Bosák, manažer technického poradenství společnosti Heluz, výrobce kompletního cihelného systému.

„Hlavní výhoda komplexnosti cihelného systému Heluz spočívá ve zjednodušení navrhování objektu a především ve zjednodušení samotné výstavby, stává se z ní jednoduchá skládačka, jakési lego pro dospělé. Zákazník je rád, když mu výrobce může nabídnout kompletní řešení a on nemusí hledat nějaký komponent jinde. Navíc má od nás záruky, že jednotlivé prvky na sebe navazují a mají stejné technické parametry. Máme vyřešeny systémové detaily, za které ručíme, takže zákazník i projektant se mohou spolehnout, že řešení bude fungovat a nehrozí problémy,“ podrobněji rozvádí nutnost vyrábět kompletní stavební systémy Ing. Filip Bosák „Pokud by stavebník použil bloky z různých materiálů (třeba keramiky, plynosilikátu), tak bude např. obtížněji řešit návrh omítek, protože každý materiál má jinou pružnost, jinou roztažnost, prostě chová se jinak. I v tom je tedy výhoda našeho systému Heluz, že je celý keramický, takže dům postavíte z jednoho materiálu.“ 

Heluz AKU KOMPAKT 21 broušená, založení příčkyHeluz AKU KOMPAKT 21 broušená, zdění na pěnuHeluz AKU Z 17,5 broušená, detail

Cihly Heluz poskytují tepelný a akustický komfort
Heluz preferuje zdravé, dýchající jednovrstvé zdivo, proto vyrábí tepelněizolační cihly Heluz Family pro obvodové zdi, které již od šířky 44 cm stačí pro výstavbu nízkoenergetických domů bez potřeby dodatečného zateplení. Cihly Heluz Family 2in1 plněné polystyrenem již míří do staveb pasivního typu, protože mají nejlepší tepelněizolační vlastnosti na trhu v segmentu jednovrstvého zdiva a splňují požadované parametry při šířce cihly 38 cm. Ke všem cihlám samozřejmě existují doplňky, které se používají kolem ostění, pro různé převazby rohu a vždy ctí modulovou řadu 25 cm, což zase zjednodušuje a zrychluje stavbu a snižuje prořezy. „Heluz vyrábí i zdivo pro příčky, zmínil bych zejména akustické tvarovky, protože téma akustického komfortu se poslední dobou hodně řeší. Přelomový produkt byla AKU KOMPAKT 21 broušená, což je bezkonkurenční cihla pro mezibytové příčky. Má jen 21 cm, ale z pohledu zvukověizolačních vlastností dosahuje kvalit klasické třicítky. Vyrábíme stropní systém MIAKO a keramobetonové panely, které lze použít i na těžkou šikmou střechu jako pasivní ochranu před přehříváním objektu v létě, což je dnešní trend. S tím samozřejmě souvisejí nosné roletové a žaluziové překlady, které v sobě mají schránku pro roletu či žaluzii a zároveň v nich je integrovaná tepelná izolace. Nesmím zapomenout na komínové systémy pro různé druhy spotřebičů, opět promyšlené do detailu, jako je nový parotěsný prostup, který řeší bezpečné napojení komínu na střešní konstrukci. A v neposlední řadě má Heluz v sortimentu lepidla a pěny,“ pokračuje ve výčtu ing. Filip Bosák.

Osazování roletového a žaluziového překladu HeluzParotěsný prostup cihelných komínů

Nejen materiály, ale i služby
Kromě výrobků na významu nabývá i zmíněná oblast služeb poskytovaných výrobcem. Základem je samozřejmě zpracování cenové nabídky a výkazu materiálů, což je první hlavní služba, kterou využívá každý investor či projektant. „Jsme schopni zhotovit kladečské plány pro keramické stropy, vypracujeme požárněbezpečnostní řešení či průkaz energetické náročnosti budovy, spočítáme spalinovou cestu, stavebníci mohou využít služeb našeho statika. Během přípravy jsou k dispozici naši techničtí poradci, kteří pomáhají s detaily, není problém se sejít nebo poskytnout Technickou příručku Heluz pro projektanty. Investorům zase nabídneme Prováděcí příručku, která je přizpůsobena samotnému provádění stavby a tomu, jak výrobky aplikovat. Je to vlastně fotopříběh výstavby. Obojí lze stáhnout i na webu,“ vypočítává možný servis ze strany společnosti Heluz Ing. Filip Bosák. 

Heluz FAMILY 2in1, řadové domy v MichalovicíchRodinný dům v Králově Dvoře, hrubá stavba

Novinkou je možnost sledování zakázky na webových stránkách www.heluz.cz/cs/muj-heluz, kdy po objednání zdiva může zákazník zjistit, kde se zrovna jeho objednané cihly nacházejí. Pro samotné zahájení stavby nabízí Heluz službu technika na stavbě, čehož využívá 90 % těch, kteří staví svépomocí. Technik pomůže se založením stavby a může seznámit stavebníka i s dalšími postupy, jako je zakládání rohů, různých vazeb nebo ostění. Během stavby pak lze kdykoli oslovit technického zástupce v dané lokalitě, který opět přijede na stavbu a poradí. Služeb je spousta, záleží na individuální dohodě.

Můj Heluz – služba pro zákazníkův komfort
„Vývoj směřuje k tomu, aby stavba byla co nejjednodušší, veškeré nové produkty, jako třeba AKU KOMPAKT 21 a AKU Z 17,5 jsou broušené prvky, aby se daly zdít na pěnu a stavba se zjednodušila, urychlila. Výrobky samozřejmě inovujeme, vylepšujeme jejich vlastnosti, aby zákazník dostal co největší komfort jak z pohledu tepelné izolace, tak akustiky. Hledáme nová řešení, třeba keramobetonové panely Heluz jsme využili i pro šikmou střechu jako pasivní ochranu proti přehřívání objektu. Ale největší vývoj probíhá v servisu, ve službách, takovou byla třeba právě naše služba Můj Heluz umožňující on-line sledování zakázek,“ uzavírá Ing. Filip Bosák. 

Informace o sortimentu a službách Heluz najdete na www.heluz.cz.

podle podkladů firmy Heluz cihlářský průmysl, v. o. s.