Informace výrobců

Knauf modernizuje recepturu sádrových omítek

Sádrové omítky se v posledních letech těší zasloužené přízni. Důvodů, proč tomu tak je, existuje samozřejmě několik. Především ale došlo k přirozenému protnutí pozitivního vnímání vlastností a vzhledu sádrových omítek na straně zákazníků a výhod relativně snadné a rychlé aplikace na straně zpracovatelů. Svou úlohu v tomto vývoji sehrála sádrová omítka MP 75, respektive MP 75 L, z produkce firmy Knauf, která svými vlastnostmi nastavila určitý etalon kvality a přispěla významně k jejímu celoplošnému rozšíření. Úspěch omítky se opírá o pečlivě nastavenou recepturu s exaktně definovanými parametry, které zpracovatelé oceňují při její aplikaci.

V tomto kontextu je nutné vyzdvihnout zejména vysoce kvalitní a pečlivě tříděné vstupní suroviny. To vše podepřeno letitými zkušenostmi z praxe. Díky tomu je omítka MP 75 již nějakou dobu nejprodávanějším produktem svého druhu na trhu. Aby i nadále patřila tato omítka k tahounům segmentu, rozhodl se Knauf k částečné modernizaci receptury. V automobilovém žargonu bychom mohli hovořit o tzv. faceliftu.

Knauf modernizuje recepturu sádrových omítekOriginální omítací stroj Knauf PFT G4 s příslušenstvím zajistí, aby omítka byla bez hrudek a bublinek

Nové vlastnosti ocení hlavně zpracovatel
Reflexí praktických zkušeností z mimořádně bohatého seznamu realizovaných aplikací se vývoj omítky zaměřil na tři okruhy vlastností, které by měly sádrovou omítku MP 75 z pohledu zpracovatelnosti posunout ještě více kupředu. Nová vylepšená receptura se zaměřila na snadnější a lehčí stahování po jejím nástřiku na stěnu. To se v praxi projevuje výrazným snížením lepivých vlastností sádry na stahovací lati bez vlivu sjíždění a tečení omítky. Současně se také dosáhlo snížení rizika trhání povrchu v nejnáročnější fázi zpracování sádrové omítky, tedy v okamžiku rovnání omítnuté stěny trapézovou latí. Třetí vlastností, jež receptura ovlivnila, je čistější sádrový šlem, který je méně ovlivněn obroušeným perlitem. Díky tomu dosáhne zpracovatel hladšího a lesklejšího povrchu stěny, což bývá často důležitým měřítkem kvality na straně investora. Dobrá zpráva pro zpracovatele je, že ostatní vlastnosti sádrových omítek Knauf zůstávají stejné, což znamená mimo jiné vydatnost, lehkost, výborná paropropustnost na jedné straně a vzduchotěsnost na straně druhé atd.

Knauf MP 75: vydatnost, lehkost a dobrá paropropustnost omítkyUkázka výsledků testování různých typů penetrací (na cihelný podklad) a jejich vlivu na sádrovou omítku

Penetrace: jistota úspěchu
Praxe ovšem také ukazuje, že sebelepší produkt nemusí zaručit ve všech případech kladný výsledek. Neodborné zpracování nebo nedodržení technologického postupu může způsobit celou řadu problémů. Za to ovšem sama omítka nemůže. Jistota úspěchu tkví v komplexním a systémovém řešení omítání. Na začátku realizace je nejdůležitější příprava povrchu před omítáním. Vytvořit bezchybně fungující propojení mezi sádrovou omítkou a podkladem je dílem volby správné penetrace, ale rovněž dodržení několika pravidel a doporučení. Druh penetrace se volí vždy podle podkladu, na který bude omítka nanášena. Knauf doporučuje Betokontakt (adhezní můstek) pro případy, kdy je nutné zvýšit přilnavost u nesavých podkladů (např. u betonu), a Aufbrennsperre, která naopak snižuje nasákavost podkladu (vhodné pro cihelné zdivo, pórobeton apod.). Kromě volby správné penetrace je však zapotřebí vyvarovat se situacím, kdy zejména betonové vrstvy nebudou dostatečně dotvarované a hlavně vyschlé. Dále musí zpracovatel dohlížet na to, aby nanesený penetrační nátěr dokonale proschnul před aplikací omítek. Následně při vlastním omítání sádrových omítek je nutné zamezit proudění vzduchu v objektu. S větráním je naopak vhodné začít ihned po dokončení omítek. Nežádoucí je rovněž jakýkoliv další průnik vlhkosti do omítky – typickým příkladem nesprávného postupu je realizace litých potěrů v čerstvě omítnutých místnostech. Lité potěry je vhodné provádět až po kompletním vyschnutí omítek. Poslední doporučení, na které je třeba myslet, je respektovat postupné dotvarování konstrukce, aby se zamezil výskyt trhlin. To v praxi znamená nezapomenout na vytvoření tzv. pracovní spáry u spoje stropu a stěny umělým proříznutím.

Sádrové omítky Knauf jsou oblíbené mezi řemeslníky pro svoji snadnou zpracovatelnostVytvořit bezchybně fungující propojení mezi sádrovou omítkou a podkladem je dílem volby správné penetrace

Snadné omítání jen s originálním příslušenstvím
Stejně důležitým krokem v komplexním procesu omítání by měla být i volba příslušenství, tedy správného omítacího stroje. Pokud si zpracovatel vybere odzkoušený a praxí prověřený omítací stroj Knauf PFT G4 s originálním vybavením, šnekem a pouzdrem šneku D6-3 s příslušnou mísicí hřídelí a bude dbát na jeho řádné vyčištění, pak má naprostou jistotu, že omítka bude perfektní, bez hrudek, bublinek, povrchové hrubosti, bez krupičky, různorodé nasákavosti a bude souměrně tuhnout. A to jsou všechny požadavky, které zpracovatel ke své práci potřebuje. Jakékoliv náhražky (například šnek s měkčí pryží) jsou vždy určitým rizikem.
Výše uvedená komplexnost a dodržení všech v podstatě nenáročných pravidel při aplikaci sádrových omítek vede k dokonalým výsledkům, které investoři jistě náležitě ocení.

Další informace najdete na www.knauf.cz/sadrove-omitkove-systemy.

podle podkladů společnosti Knauf Praha