Informace výrobců

Knauf Flexkleber Schnell – lepidlo na obklady, které urychlí práci a bezpečně drží

Proč věnovat tolik pozornosti výběru lepidla na dlažbu a obklady? V současné době není problém investovat do dlažby v průměru 1000 až 1500 Kč za metr čtvereční. Když se použije nesprávné lepidlo, může brzy dojít k znehodnocení podlahy, například odtrhu střepu a následná oprava bude stát několikanásobnou částku, nehledě na ztrátu času. Přitom i to nejkvalitnější lepidlo představuje v celkové investici do podlahy doslova marginální částku.

Knauf Flexkleber Schnell

Proč nová receptura?

Trenéři ve sportu často ctí pravidlo, že vítězná sestava se nemění. U řemeslníků je to naopak. Materiály se totiž neustále vyvíjejí a vylepšují. to se týká i obkládání. Pro profesionály i domácí kutily je k dispozici v nové receptuře vyráběné lepidlo na dlažbu a obklady Knauf Flexkleber Schnell. Jeho základní charakteristika zůstává (třída C2 FT S1), tzn. je to cementové, deformovatelné, mrazuvzdorné a rychletuhnoucí lepidlo se sníženým skluzem, což vylepšuje a usnadní práci s ním, a to i v nejsložitějších situacích.

Pro jaké účely je lepidlo nejvhodnější?

Lepidlo je určeno pro lepení všech typů obkladů a dlažeb z hlediska nasákavosti, tzn. keramiky s nízkou i vysokou nasákavosti od 0,5 % do 10 % a vyšší, dále pro lepení přírodního a umělého kamene, mramoru, slinutých obkladů a dlažeb v interiéru a exteriéru. Což je velká výhoda. Hlavní vlastností je ovšem rychlost tuhnutí. Proto je lepidlo vhodné všude tam, kde je zapotřebí, aby podlaha byla v co nejkratší době pochozí. Konkrétně je lehce pochozí již po 90 minutách a lze ji zatížit po 3 hodinách. Jsou to například schody, chodby a vstupy do bytových domů nebo podlahy v nákupních centrech. Lepidlem Knauf Flexkleber Schnell je možné také přilepit novou dlažbu přímo na starou, a bezpečně zvládne i jiné těžko polepitelné podklady, aniž je musíte předtím odstranit. Ve většině případů není nutné použít penetraci, protože kontaktní můstek mezi starým podkladem a novým lepidlem vytvoříte velmi tenkou vrstvou samotného lepidla Flexkleber schnell.

Bezpečné pro velké formáty

Nová receptura přispěla k tomu, že Flexkleber schnell je přímo ideální pro lepení velkoformátových dlažeb i obkladů, konkrétně u lepených prvků s délkou hrany nad 60 cm. Důvod je velmi jednoduchý. Lepidlo má totiž schopnost velmi rychlého náběhu pevnosti a současně dochází v celé lepené ploše k rovnoměrnému a rychlému vyschnutí díky rychlé ztrátě vody z lepidla. Proto nedochází k pozdějším problémům s vlhkostí, která zůstává uprostřed velkých formátů, a dochází tak k degradaci lepidla a případnému odtržení lepeného prvku od podkladu.

Jak ještě zrychlit obkládání koupelny nebo venkovní terasy?

Kombinací „rychlého“ lepidla Knauf Flexkleber Schnell s netkanou hydroizolační geotextilií Knauf Hydroflex. Celý vtip je v tom, že při obkládání vlhkem namáhaného prostoru, jakým je například koupelna, provedete v jednom pracovním kroku hydroizolaci a nalepení obkladu, respektive dlažby. to při standardním postupu, kdy řemeslník musí nejprve realizovat hydroizolační nátěr, který nějakou dobu vysychá, není prostě možné. tu samou výhodu ocení řemeslník při pokládce dlažby na venkovní terase. Zmíněná speciální geotextilie zde totiž plní nejen funkci hydroizolace, ale vzhledem k svým pružným vlastnostem i jakousi dilatační roznášecí vrstvu, která zabezpečuje lepší překlenutí teplotních výkyvů a s tím souvisejícího namáhání dlažby ve spojení s podkladem, kde bývá vždy nejslabší článek. Aplikace je obdobná jako v interiéru, pouze se v tomto případě doporučuje při nanášení dlažby dodržet způsob oboustranného lepení (Butterin–Floating), což znamená lepidlo nanést jak na podklad, v tomto případě geotextilii, tak i na dlažbu. systém Knauf Hydroflex pomůže významně i s řešením detailů, protože jsou k dispozici jak těsnicí/dilatační pásky v rolích (po 10, respektive 50 metrech), tak předpřipravené tvarované vnitřní a vnější rohy.

Na podklad naneseme tenkou vrstvu lepidla Flexkleber Schnell, pro každý pás zvlášťDo lepidla přitiskneme hydroizolační tkaninu HydroflexPři překrývání pásů se řídíme značkami na pásech

Spojení „vylepšeného“ lepidla Knauf Flexkleber Schnell a systému Knauf Hydroflex pomůže řemeslníkovi na jedné straně urychlit práci, ale na straně druhé přinese investorovi větší pocit jistoty v kvalitě pokládky, která je velmi důležitá už vzhledem k vlhkostně namáhanému prostředí a cenám současných moderních obkladů. Lepidlo Flexkleber schnell je k dostání v plastovém obalu o hmotnosti 20 kg, což usnadňuje manipulaci a výrobek je navíc perfektně chráněn proti vlhkosti.

Další informace na www.knauf.cz

Ivan Sklenář
Foto: archiv autora