Informace výrobců, Zděné konstrukce

KMB SENDWIX 200 – nový systém vápenopískových bloků s tloušťkou 200 mm

Vápenopískové materiály se svými vynikajícími fyzikálně mechanickými vlastnostmi se stále více prosazují při výstavbě rodinných, bytových a občanských staveb. Novinkou firmy KM Beta pro rok 2016 je ucelený systém zdicích prvků pro nosné konstrukce tloušťky 200 mm, umožňující výstavbu bytových a občanských staveb do pěti podlaží.

Vysoká pevnost zdicích materiálů umožňuje provádět štíhlé nosné konstrukce a tím šetřit zastavěnou plochu nebo zvyšovat užitnou plochu při splnění tepelně technických požadavků pro daný typ stavby. Nejběžnější tloušťka nosných stěn pro rodinné domy do čtyř podlaží je 175 mm.

KMB SENDWIX 200Překlad 7DF-U

Výhody systému KMB SENDWIX tloušťky 200 mm
● Přesnost zdění a rychlost výstavby – milimetrová přesnost, úspora na omítkách, aplikace na tenkovrstvou zdicí maltu;
● Volitelnost tepelnětechnických parametrů – schopnost akumulovat teplo díky velké specifické tepelné kapacitě a objemové hmotnosti, volba tepelnětechnických vlastností stěn volbou tloušťky zateplení;
● Zvuková izolace – vzduchová neprůzvučnost u vápenopískového zdiva roste úměrně s objemovou hmotností, splňuje požadavky normy na zvukovou izolaci stěn;
● Vysoká pevnost – vysoká pevnost bloků SENDWIX umožňuje volit menší tloušťku nosných stěn – zvětší se užitná plocha;
● Rychlá instalace – bloky SENDWIX 14 DF-LD a 7 DF-LD jsou opatřeny průchozími kanálky pro vedení elektroinstalace – snížení pracnosti sekáním drážek.

podle podkladů firmy KM Beta

KMB SENDWIX 200