Informace výrobců, Zděné konstrukce

KM Beta nabízí ucelený sortiment maltových a omítkových směsí PROFIMIX

Společnost KM Beta spustila největší ryze českou maltárnu a nově nabízí ucelený sortiment maltových a omítkových směsí.

Jedním ze zásadních kroků při stavbě rodinného či bytového domu je tzv. hrubá stavba. Ta kromě jiného zahrnuje obvodové a vnitřní nosné zdivo včetně příček, stropy a dále překlady oken a dveří. Všechny tyto prvky už společnost KM Beta, největší český výrobce betonové střešní krytiny, vápenopískového a páleného zdiva, nabízí. Jak pro hrubou stavbu, tak pro další pokračování prací jsou však nepostradatelná také lepidla, jádrové a štukové omítky a stěrkovací směsi. Právě o tyto významné komodity se nyní rozšiřuje nabídka stavebních materiálů KM Beta. Maltové a omítkové směsi PROFIMIX vyrábí nový, nedávno dokončený výrobní závod v Bzenci na Hodonínsku. Ten je již pátým závodem KM Beta v České republice a zároveň největší ryze českou maltárnou u nás.
Značka PROFIMIX zastřešuje široký sortiment směsí dle příslušných receptur pro stavební průmysl, balených v pytlích i volně ložených do autocisteren. Nabídka výrobků PROFIMIX úzce navazuje na stávající sortiment společnosti KM Beta a zahrnuje cementové potěry, zdicí malty, lepicí hmoty, stěrkovací hmoty, dále jádrové a štukové omítky a tepelněizolační malty a omítky. Portfolio obsahuje materiály v celé zrnitostní křivce (nejjemnější do 0,4 mm zrna, nejhrubší do 4 mm zrna) s různými typy pojiv a přísad. V nejbližší budoucnosti by nabídku měly doplnit anhydritové samonivelační podlahy a stěrky.
 
Všechny výrobky PROFIMIX jsou vyrobeny s využitím prvotřídních surovin, především z vysoce kvalitního křemičitého písku z vlastní pískovny v lokalitě zvané Moravská Sahara. Tzv. váté písky z této oblasti jsou specifické svým kulatým zrnem, které především omítkám PROFIMIX dodávají jedinečnou kvalitu. Materiály PROFIMIX splňují přísné evropské normy (např. co do pevnosti, přídržnosti, objemové hmotnosti a mnoha dalších vlastností) a navíc vynikají dobrými zpracovatelskými vlastnostmi.
 
Přehled výrobků PROFIMIX
Cementové potěry
CP 102 Cementový potěr, 25 MPa
CP 102j Cementový potěr jemný, 25 MPa
Zdicí malty
ZM 903 Zdicí malta vápenocementová, 5 MPa
ZM 903j Zdicí malta vápenocementová jemná, 5 MPa
ZM 904 Univerzální zdicí a omítková malta, 2,5 MPa (zrnitost do 40 mm)
ZM 905 Zdicí malta lehčená, 5 MPa
ZM 906 Lepidlo pro pórobeton, 5 MPa
ZM 910 Zakládací malta pro Therm, 10 MPa
ZM 911 Lepidlo CBC – zdicí tenkovrstvá malta celoplošná
ZM 912 Lepidlo CB – tenkovrstvá zdicí malta na žebra
ZM 920 Zdicí malta na PC a betonové bloky, 20 MPa
Spárovací malty pro lícové zdivo
ZM 921 Zdicí malta tenkovrstvá na VPC a betonové bloky, 20 MPa
ZM 907 Zdicí a spárovací malty pro lícové zdivo
ZM 901 Zdicí cementová malta 10 MPa – 4mm
ZM 901j Zdicí cementová malta 10 MPa – 2mm
Omítky jádrové
OM 201 Cementový postřik
OM 203h Jádrová omítka vápenocementová ruční – hrubá
OM 203 Jádrová omítka vápenocementová ruční
OM 203j Jádrová omítka vápenocementová – jemná
OM 208 Jádrová omítka lehčená
Štukové a jemné omítky
JM 301 Vnitřní štuková omítka vápenná
JM 301j Vnitřní štuková omítka vápenná – jemná
JM 302 Vnější štuková omítka vápenocementová
JM 302j Vnější štuková omítka vápenocementová – jemná
JM 303 Jednovrstvá omítka ruční a strojní vápenocementová
Tepelněizolační malta a omítka
TO 502 Tepelněizolační omítka λ = 0,15 W/m.K
TM 501 Tepelněizolační zdicí malta λ = 0,21 W/m.K
Lepicí hmoty
LM 701 Lepidlo basic – C1
LM 702 Lepidlo standard – C1T
LM 703 Lepidlo klasik – C1TE
LM 704 Lepidlo superflex – C2TE
LM 705 Lepidlo extraflex – C2TES1
LM 711 Lepidlo universál
LM 710 Lepicí a stěrkovací hmota ETAG 004
LM 710j Lepicí a stěrkovací hmota ETAG 004 jemná
 
Součástí servisu společnosti KM Beta je jak technické poradenství, tak bezplatný servis v podobě výpočtu spotřeby maltových a omítkových směsí.
Další informace brzy najdete na www.kmb-profimix.cz.
podle podkladů společnosti KM Beta
 
Několik čísel o maltárně
Stavba výrobního závodu byla zahájena 14. 1. 2009. Investice dosáhly asi 270 mil. Kč. Nový výrobní závod je již pátým, který KM Beta vlastní. Kapacita je při současném dvousměnném provozu asi 70 tisíc tun ročně (přesné číslo podle konkrétní skladby výroby). Do budoucna je plánován třísměnný provoz, při kterém by se kapacita zvýšila až na 100 tisíc tun ročně. V novém závodě najdou uplatnění asi tři desítky zaměstnanců z regionu.